15. joulukuu 2020 14:45 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.12.2020 klo 14.45

Nokian Renkaat on vastaanottanut 15.12.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n omistusosuus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 30.10.2020 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Société Générale SA:n omistusten määrä Nokian Renkaista nousi 7 242 362 osakkeeseen, mikä vastaa 5,21 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)
% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)
Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen
0,68 % 4,53 % 5,21 % 138 921 750
Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus
0,70 % 4,24 % 4,94 %
 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:  

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora 
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005318 949 546 0,68 %
SUBTOTAL A 949 546 0,68 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen

luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja
äänten lukumäärä
Osakkeiden ja
äänten %-osuus
OTC Call Option on Basket 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 2 297 798 1,65 %
Certificate 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 52 939 0,04 %
Contract For Difference N/A N/A Käteinen 44 804 0,03 %
Euro Medium Term Note 16/05/2028 16/05/2028 saakka Käteinen 1 322 0,00 %
Euro Medium Term Note 31/12/2030 31/12/2030 saakka Käteinen 37 335 0,03 %
OTC Call Option 03/01/2025 03/01/2025 saakka Käteinen 368 0,00 %
OTC Call Option 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 420 000 0,30 %
OTC Call Option 19/11/2020 19/11/2020 Käteinen 22 304 0,02 %
OTC Call Option 20/11/2020 20/11/2020 Käteinen 35 330 0,03 %
OTC Call Option 18/12/2020 18/12/2020 Käteinen 44 426 0,03 %
OTC Put Option 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 240 000 0,17 %
OTC Put Option 20/11/2020 20/11/2020 Käteinen 19 601 0,01 %
OTC Put Option 18/12/2020 18/12/2020 Käteinen 10 367 0,01 %
Listed Call Warrant 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 2 716 498 1,96 %
Listed Call Warrant 20/11/2020 20/11/2020 Käteinen 35 330 0,03 %
Listed Call Warrant 18/12/2020 18/12/2020 Käteinen 44 426 0,03 %
Listed Put Warrant 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 240 000 0,17 %
Listed Put Warrant 20/11/2020 20/11/2020 Käteinen 19 601 0,01 %
Listed Put Warrant 18/12/2020 18/12/2020 Käteinen 10 367 0,01 %
Yhteensä B 6 292 816 4,53 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:
 

Nimi % osakkeista ja äänistä  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Molemmat yhteensä, %
Société Générale S.A. 0,68 % 2,32 % 3,00 %
Société Générale Effekten Gmbh 0,00 % 2,21 % 2,21 %

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327

 
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi