15. joulukuu 2020 14:30 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.12.2020 klo 14.30

Nokian Renkaat on vastaanottanut 15.12.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 29.10.2020 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Société Générale SA:n omistusten määrä Nokian Renkaista laski 6 858 890 osakkeeseen, mikä vastaa 4,94 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)
% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)
Yhteen-
laskettu
%-osuus (A+B)
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten
kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
0,70 % 4,24 % 4,94 % 138 921 750
Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus
0,66 % 5,21 % 5,87 %
 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005318 968 707 0,70 %
A YHTEENSÄ 968 707 0,70 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja
äänten lukumäärä
Osakkeiden ja
äänten %-osuus
OTC Call Option on Basket 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 2 092 478 1,51 %
Certificate 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 51 019 0,04 %
Contract For Difference N/A N/A Käteinen 45 223 0,03 %
Euro Medium Term Note 16/05/2028 16/05/2028 saakka Käteinen 1 322 0,00 %
Euro Medium Term Note 31/12/2030 31/12/2030 saakka Käteinen 37 336 0,03 %
OTC Call Option 03/01/2025 03/01/2025 saakka Käteinen 368 0,00 %
OTC Call Option 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 420 000 0,30 %
OTC Call Option 19/11/2020 19/11/2020 Käteinen 31 811 0,02 %
OTC Call Option 20/11/2020 20/11/2020 Käteinen 35 330 0,03 %
OTC Call Option 18/12/2020 18/12/2020 Käteinen 44 426 0,03 %
OTC Put Option 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 240 000 0,17 %
OTC Put Option 20/11/2020 20/11/2020 Käteinen 19 601 0,01 %
OTC Put Option 18/12/2020 18/12/2020 Käteinen 10 367 0,01 %
Listed Call Warrant 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 2 511 178 1,81 %
Listed Call Warrant 20/11/2020 20/11/2020 Käteinen 35 330 0,03 %
Listed Call Warrant 18/12/2020 18/12/2020 Käteinen 44 426 0,03 %
Listed Put Warrant 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 240 000 0,17 %
Listed Put Warrant 20/11/2020 20/11/2020 Käteinen 19 601 0,01 %
Listed Put Warrant 18/12/2020 18/12/2020 Käteinen 10 367 0,01 %
Yhteensä B 5 890 183 4,24 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi % osakkeista ja äänistä   % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Molemmat yhteensä, % 
Société Générale S.A.  0,70 %  2,18 %  2,88 % 
Société Générale Effekten Gmbh  0,00 %  2,06 %  2,06 % 

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi