11. marraskuu 2020 16:45 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 11.11.2020 klo 16.45

Nokian Renkaat on vastaanottanut 11.11.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 10.11.2020 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski 6 874 443 osakkeeseen, mikä vastaa 4,94 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc. ja sen hallinnoimat rahastot omistivat kaupantekohetkellä yhteensä 7 944 771 Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,71 %:n osuutta yhtiön yhteensä 138 921 750 osakkeesta ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:


 
% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)
% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)
Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen
4,94 % 0,77 % 5,71 % 138 921 750
Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus
5,04 % 0,76 % 5,81 %
 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja
äänten lukumäärä
Osakkeiden ja
änten %-osuus
Osakkeiden ja
äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005318 6 874 443 4,94 %
A YHTEENSÄ 6 874 443 4,94 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja
äänten lukumäärä
Osakkeiden ja
äänten %-osuus
Securities Lent N/A N/A Physical 1 064 030 0,76 %
CFD N/A N/A Cash 6 298 0,00 %
B YHTEENSÄ
 

 

 
1 070 328 0,77 %

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327