30. lokakuu 2020 13:00 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 30.10.2020 klo 13.00

Nokian Renkaat on vastaanottanut 29.10.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n omistusosuus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 27.10.2020 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Société Générale SA:n omistusten määrä Nokian Renkaista nousi 8 149 450 osakkeeseen, mikä vastaa 5,87 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä 
(A:n yhteis- 
määrä
% osakkeista ja äänistä  
rahoitusväli- 
neiden kautta 
(B:n yhteismäärä) 
Yhteen- 
laskettu  
%-osuus (A+B) 
Kohdeyhtiön osakkeiden 
ja äänten  
kokonais- 
määrä 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai  
rikkoutumisen jälkeen
0,66 % 5,21 % 5,87 % 138 921 750
Edellisessä liputusilmoi- 
tuksessa ilmoitettu osuus
 
N/A N/A N/A

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 
 

A: Osakkeet ja äänet: 

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora  
(AML 9:5)
 
Välillinen 
(AML 9:6 ja 9:7)
 
Suora 
(AML 9:5)
 
Välillinen 
(AML 9:6 ja 9:7)
 
FI0009005318  917 101    0,66 %   
SUBTOTAL A  917 101    0,66 %   

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja
äänten lukumäärä
Osakkeiden ja
äänten %-osuus
OTC Call Option on Basket 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 2 739 645 1,97 %
Certificate 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 55 979 0,04 %
Contract For Difference N/A N/A Käteinen 45 223 0,03 %
Euro Medium Term Note 16/05/2028 16/05/2028 saakka Käteinen 1 322 0,00 %
Euro Medium Term Note 31/12/2030 31/12/2030 saakka Käteinen 37 340 0,03 %
OTC Call Option 03/01/2025 03/01/2025 saakka Käteinen 368 0,00 %
OTC Call Option 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 420 000 0,30 %
OTC Call Option 19/11/2020 19/11/2020 Käteinen 38 938 0,03 %
OTC Call Option 20/11/2020 20/11/2020 Käteinen 53 757 0,04 %
OTC Call Option 18/12/2020 18/12/2020 Käteinen 62 062 0,04 %
OTC Put Option 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 240 000 0,17 %
OTC Put Option 20/11/2020 20/11/2020 Käteinen 7 336 0,01 %
OTC Put Option 18/12/2020 18/12/2020 Käteinen 4 302 0,00 %
Listed Call Warrant 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 3 158 620 2,27 %
Listed Call Warrant 20/11/2020 20/11/2020 Käteinen 53 757 0,04 %
Listed Call Warrant 18/12/2020 18/12/2020 Käteinen 62 062 0,04 %
Listed Put Warrant 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 240 000 0,17 %
Listed Put Warrant 20/11/2020 20/11/2020 Käteinen 7 336 0,01 %
Listed Put Warrant 18/12/2020 18/12/2020 Käteinen 4 302 0,00 %
Yhteensä B 7 232 349 5,21 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:
 

Nimi % osakkeista ja äänistä   % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Molemmat yhteensä, % 
Société Générale S.A.  0,66 %  2,67 %  3,33 % 
Société Générale Effekten Gmbh  0,00 %  2,54 %  2,54 % 

Nokian Renkaat Oyj 

Päivi Antola 
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 
Puh. +358 10 401 7327

 
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi