30. lokakuu 2020 12:10 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 30.10.2020 klo 12.10 

Nokian Renkaat on vastaanottanut 29.10.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 28.10.2020 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski 6 794 019 osakkeeseen, mikä vastaa 4,89 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä. 

BlackRock, Inc. ja sen hallinnoimat rahastot omistivat kaupantekohetkellä yhteensä 6 994 328 Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,03 %:n osuutta yhtiön yhteensä 138 921 750 osakkeesta ja äänimäärästä. 

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan: 

% osakkeista ja äänistä 
(A:n yhteis- 
määrä) 
% osakkeista ja äänistä  
rahoitusväli- 
neiden kautta 
(B:n yhteismäärä) 
Yhteen- 
laskettu  
%-osuus (A+B) 
Kohdeyhtiön osakkeiden 
ja äänten  
kokonais- 
määrä 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai  
rikkoutumisen jälkeen 
4,89 %  0,14 %  5,03 %  138 921 750 
Edellisessä liputusilmoi- 
tuksessa 
ilmoitettu osuus 
5,07 %  0,13 %  5,21 % 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 

A: Osakkeet ja äänet: 

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja
äänten lukumäärä
Osakkeiden ja
änten %-osuus
Osakkeiden ja
äänten %-osuus
  Suora 
(AML 9:5)
 
Välillinen 
(AML 9:6 ja 9:7)
 
Suora 
(AML 9:5)
 
Välillinen 
(AML 9:6 ja 9:7)
 
FI0009005318    6 794 019    4,89 % 
A YHTEENSÄ    6 794 019    4,89 % 
 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: 
 

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja
äänten lukumäärä
Osakkeiden ja
äänten %-osuus
Securities Lent  N/A  N/A  Physical  185 987  0,13 % 
CFD  N/A  N/A  Cash  14 322  0,01 % 
B YHTEENSÄ  200 309  0,14 % 
 

Nokian Renkaat Oyj 

Päivi Antola 
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 
Puh. +358 10 401 7327 

 
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi