11. maaliskuu 2020 11:50 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 11.3.2020 klo 11.50

Nokian Renkaat on vastaanottanut 10.3.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Sprucegrove Investment Management:lta, jonka mukaisesti yhtiön suora osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 9.3.2020 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Suora osakeomistus Nokian Renkaista oli 6 963 726 osaketta, mikä edustaa 5,01 %:n osuutta Nokian Renkaiden 138 921 750 osakkeesta ja äänimäärästä.

Sprucegrove Investment Managementin osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B)
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,01 % osakkeista ja äänistä n/a 5,01 % osakkeista ja äänistä 138 921 750
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus n/a n/a n/a  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005318 6 963 726   5,01 % osakkeista
ja äänistä
 
A YHTEENSÄ 6 963 726   5,01 % osakkeista ja äänistä  

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
B YHTEENSÄ       n/a n/a

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola, puh. +358 10 401 7327
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi