13. joulukuu 2019 09:45 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 13.12.2019 klo 9.45

Nokian Renkaat on vastaanottanut 13.12.2019 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Bridgestone Corporationilta, jonka mukaisesti yhtiön suora osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 12.12.2019 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Suora osakeomistus Nokian Renkaista oli 4 167 653 osaketta, mikä edustaa 3,00 %:n osuutta Nokian Renkaiden 138 921 750 osakkeesta ja äänimäärästä.

Bridgestone Corporationin osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä
(A:n yhteismäärä)
% osakkeista ja äänistä
rahoitusvälineiden kautta
(B:n yhteismäärä)
Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B)
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
3,00 % n/a 3,00 % 138 921 750
Edellisessä liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
9,96 % n/a 9,96 %  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005318 4 167 653   3,00 %  
A YHTEENSÄ 4 167 653   3,00 %  

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
B YHTEENSÄ       n/a n/a

 

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com