16. toukokuu 2014 15:00 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat Oyj   Pörssitiedote 16.5.2014 klo 15.00

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj on vastaanottanut Bridgestone Corporationilta 16.5.2014 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön omistusosuus Nokian Renkaat Oyj:stä laski alle 15 %:n rajan 15.5.2014. 2010A- ja 2010B-optioilla 15.5.2014 tehtyjen osakemerkintöjen rekisteröinnin seurauksena Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden määrä nousi 133 405 611 osakkeeseen, jolloin Bridgestone Corporationin omistusosuus yhtiöstä (20 000 000 osaketta) laski 14,99 %:iin osakkeista ja äänimäärästä.

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, media ja www.nokiantyres.com