5. syyskuu 2012 12:40 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 5.9.2012 klo 15.30

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain
2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksistaNokian Renkaat on vastaanottanut The Capital Group Companies Inc:ltä 5.9.2012 ilmoituksen, jonka mukaan 1.9.2012 voimaan tulleen yhtiön uudelleenjärjestelyn myötä Finanssivalvonnan myöntämä omistusten ilmoitusvelvollisuuden eriyttämislupa ei ole enää voimassa, joten Capital Research and Management Company ja Capital Group International Inc. eivät enää raportoi omistuksiaan erikseen. Tästä eteenpäin konsernin emoyhtiö The Capital Group Companies Inc. raportoi yhtiöiden yhteenlasketut osakeomistukset.

Konsernin omistusosuus Nokian Renkaista oli 6,00 % omistusten ilmoitusvelvollisuuden muutoksen jälkeen 3.9.2012.

Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, media ja www.nokiantyres.com