1. lokakuu 2019 17:29 kategoriassa Yhtiöuutiset

Nokian Raskaat Renkaat saavutti merkkipaalun työturvallisuudessa: vuosi ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia

Nokian Renkaat 1.10.2019 – Nokian Raskaat Renkaat -yksikössä on juhlittu tärkeää virstanpylvästä: kuluneen vuoden aikana ei ole sattunut yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Tuloksen takana on vuosien määrätietoinen puurtaminen työturvallisuuden parantamiseksi.

– Minun puolestani isot onnittelut ja vielä isommat kiitokset jokaiselle tästä kaikesta! Raskaiden Renkaiden johtaja Manu Salmi kiittää Raskaiden Renkaiden henkilökuntaa.

Työturvallisuuden jatkuva kehitys kuvastaa määrätietoista työtä, jota Nokian Raskaissa Renkaissa on tehty viime vuosien aikana. Vuonna 2015 Nokian Raskaissa Renkaissa tilastoitiin 56 LTIF*-tapahtumaa, 2016 luku oli 57,1, vuonna 2017 enää 10 ja 2018 5. Syyskuussa 2019 kuluneen 12 kuukauden LTIF-luku oli pyöreä 0.

– Tämä tulos ei ole ollut itsestäänselvyys eikä tie ole ollut helppo. Olemme tehneet tämän eteen töitä vuosia. Onnistuimme, koska koko työyhteisömme työntekijöistä esimiehiin ja ylimpään johtoon on sitoutunut parantamaan työturvallisuutta, Manu Salmi kiittää.

Tuloksen takana on monta parannusta ja korjaustoimenpidettä. Tehtaan työntekijöitä rohkaistaan tekemään turvallisuushavaintoja ja havainnoimaan myös työkaverin työskentelyä turvallisuuden parantamiseksi. Vuoden 2018 loppuun mennessä Raskaissa Renkaissa tehtiinkin yli 1 600 turvallisuushavaintoa. Jokainen kokous, jossa tuotanto on mukana, alkaa turvallisuuskatsauksella. Jokaisella vuorolla on myös niin sanottu Safety10 eli työntekijä, joka on saanut erityiskoulutuksen turvallisuusasioihin. Heidän raporttinsa ovat olleet tärkeä osa turvallisuuden parantamista.

Yksi vaikuttava tekijä nollapoissaoloihin on myös käytössä oleva korvaavan työn malli. Jos tapahtuu jotain, joka estää työntekijän jatkamisen omassa työtehtävässään, hän voi siirtyä toiseen tehtävään. Tämä vaatii työntekijöiden ja esimiesten saumatonta yhteistyötä ja on tuonut hyviä tuloksia. Ajanpuutteen vuoksi sivuun jääneitä projekteja on näin saatu hoidettua loppuun.

Nokian Renkaiden konsernin tavoitteena on ennaltaehkäistä kaikki työtapaturmat. Vuoden 2016 tasosta olemme onnistuneet poistamaan joka toisen poissaoloihin johtaneen tapaturman ja tapaturmataajuutemme on nyt 5,8. Nokian Renkailla turvallisuus on valinta. Tänä vuonna olemme muun muassa kampanjan avulla rohkaisseet jokaista työntekijäämme tekemään tämän tärkeän valinnan.

– Työturvallisuuden hienosta kehittymisestä huolimatta emme voi tuudittautua hyvänolontunteeseen. Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti meidän on aina saavuteltava parempaa tulosta: voimme huomenna tehdä asioita vielä paremmin kuin tänään, Manu Salmi toteaa.

Lisätiedot: Manu Salmi, toimitusjohtaja, Nokian Raskaat Renkaat Oy, puh. 010 401 7680

*LTIF, Lost Time Injury Frequency: sairauspoissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden.