Nokian henkilöautonrenkaita koskevat yt-neuvottelut päättyivät

20. tammikuu 2009 13:10 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 20.1.2009 klo 15.10

NOKIAN HENKILÖAUTONRENKAITA KOSKEVAT YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄTNokian henkilöautonrenkaita koskevat yt-neuvottelut päättyivät tänään. Neuvotteluissa päätettiin irtisanoa yhteensä 232 henkilöä, joista 106 henkilöä päätyy eläkeratkaisuun. Sopeuttamista tehdään myös eri pituisten lomautusten avulla. Kustannuksia leikataan henkilöstön kanssa yhteisesti sovituilla ratkaisuilla ja organisoimalla toimintoja uudelleen.

Nokian henkilöautonrenkaiden tuotantoa sopeutetaan lomauttamalla yhteensä 440 henkilöä, joista 110 henkilöä kerrallaan 9 viikon sykleissä, kunnes kysyntä paranee. Lisäksi 62 henkilöä lomautetaan toistaiseksi. Irtisanomiset ja lomautukset koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä.

Nokian henkilöautonrenkaiden tuotannon työaikamuoto muuttuu katkeamattomasta kolmivuorotyöstä viisipäiväiseen, eli katkeavaan kolmivuorotyöhön. Muutoksen seurauksena Nokian henkilöautonrenkaiden Nokian-tehtaan vuotuinen tuotantomäärä vähenee nykyisestä noin 6 miljoonasta noin 4 miljoonaan renkaaseen vuonna 2009.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
viestintäjohtaja


Lisätiedot: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. 010 401 7336Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com