5. helmikuu 2015 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 klo 8.00

Markkinaosuuksien kasvu ja liiketoiminnan kehittyminen lieventävät Venäjän heikon talouden vaikutuksia. Vahva kassavirta mahdollistaa vakaan osingonjaon.

Loka-joulukuu 2014 

  • Liikevaihto laski 7,7 % ja oli 380,0 MEUR (10-12/2013: 411,8 MEUR).
  • Liikevoitto heikkeni 16,9 % ja oli 77,5 MEUR (93,2). Liikevoittoprosentti oli 20,4 % (22,6 %). 
  • Tilikauden voitto kasvoi 237,6 % ja oli 50,1 MEUR (-36,4). 
  • Osakekohtainen tulos nousi 232,1 % ja oli 0,37 euroa (-0,28 euroa).

Tammi-joulukuu 2014 

  • Liikevaihto laski 8,7 % ja oli 1 389,1 MEUR (2013: 1 521,0 MEUR). Valuuttakurssit leikkasivat myyntiä 99,9 MEUR vuoden 2013 kursseihin verrattuna. 
  • Liikevoitto heikkeni 19,9 % ja oli 308,7 MEUR (385,5). Liikevoittoprosentti oli 22,2 % (25,3 %). 
  • Tilikauden voitto kasvoi 13,4 % ja oli 208,4 MEUR (183,7). 
  • Osakekohtainen tulos parani 12,9 % ja oli 1,56 euroa (1,39 euroa). 
  • Liiketoiminnan kassavirta oli 458,3 MEUR (325,6).

Osingonjako

Hallitus ehdottaa osingoksi 1,45 euroa (1,45 euroa) osakkeelta.

Taloudellinen ohjeistus

Vuonna 2015, olettaen valuuttojen muuntokurssien pysyvän vakaina, liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2014 verrattuna. Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto tulee olemaan merkittävästi edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa heikompi, koska talvirengasmyynnin alku viivästyi Venäjällä aiheuttaen myynnin siirtymää myöhemmille neljänneksille.

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta:

”Rajulla öljyn hinnan laskulla sekä Venäjän ja IVY-maiden valuuttojen ja talouksien jatkuneella heikentymisellä oli negatiivinen vaikutus myyntiimme ja siten taloudelliseen suoritukseemme. Tiimimme pystyivät kuitenkin vahvistamaan yhtiön asemaa kaikilla markkinoilla ja edelleen parantamaan toimintamme tehokkuutta. Tämä sekä arvioitua suuremmat materiaalikustannusten säästöt auttoivat meitä tekemään hyvän taloudellisen tuloksen. Olen erityisen iloinen ennätysvahvasta kassavirrastamme.

Valuuttakurssien muutokset leikkasivat koko vuoden liikevaihdostamme suoraan 99,9 miljoonaa euroa, mikä yhdessä tuotemixin muutoksen ja hintapaineiden kanssa aiheutti liikevoittomme 3,1 prosenttiyksikön heikentymisen. Kiitos laskevien raaka-ainekustannusten, parantuneen tuottavuuden ja kustannuskurin, kannattavuutemme säilyi hyvällä 22 %:n liikevoittotasolla.

Jakeluverkostomme jatkaa kasvuaan; Vianor-myymälöitä on nyt 1 355 ja NAD-verkosto on kasvanut jo 869 myymälään. Lisäksi olemme käynnistäneet uuden N-Tyre-kumppaniverkoston Venäjällä ja 53 myymälää on jo toiminnassa. Tuotevalikoimamme kilpailukyky on hyvässä iskussa; olemme voittaneet suurimman osan autoalan medioiden testeistä paitsi talvirenkaillamme, niin yhä useammin myös kesärenkaillamme. Raskaat Renkaat- ja Vianor-liiketoimintayksikkömme jatkoivat kannattavuutensa parantamista.

Vaikka näkyvyys Venäjän ja IVY-maiden markkinoiden kehitykseen on erittäin huono tällä hetkellä, katsomme edelleen luottavaisesti tulevaisuuteen. Vuoden 2015 alkaessa meillä on vahva tase, yhtiön kaikkien aikojen paras tuotevalikoima, jatkuvasti laajeneva jakeluverkosto sekä vahvaa jälkeä tekevä organisaatio.”

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.