7. huhtikuu 2015 15:15 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 7.4.2015 klo 15.15

Konserniverokeskuksen oikaisulautakunta kumosi Verohallinnon päätökset koskien Nokian Renkaiden lisäveroja vuosilta 2007 - 2010

Konserniverokeskuksen oikaisulautakunta on kumonnut Verohallinnon Nokian Renkaat Oyj:lle verovuosille 2007-2010 määräämät jälkiverot ja palauttanut asian Verohallinnolle uudelleen toimitettavaksi. Oikaisulautakunnan mukaan verohallinto oli laiminlyönyt kuulemisvelvoitteensa. Koska oikaisupäätökset oli tehty virheellisessä menettelyssä, oikaisulautakunta kumosi päätökset tutkimatta asian varsinaista sisältöä. Veronkorotuksineen ja korkoineen jälkiverot olivat yhteensä 100,3 miljoonaa euroa.

Taustaa oikaisulautakunnan päätökselle

Konserniverokeskuksen verovuosiin 2007-2011 kohdistuneessa siirtohinnoittelua koskevassa verotarkastuksessa tutkittiin Nokian Renkaat Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden välisten liiketapahtumien markkinaehtoisuutta. Päätöstä koskien verovuotta 2011 ei ole vielä saatu. Verohallinto totesi verovuosien 2007-2010 verotuksen oikaisupäätösten perusteluissa Yhtiön siirtohinnoittelun olleen markkinaehtoista kaikkien muiden paitsi venäläisten tytäryhtiöiden kanssa. Verohallinto oli päätöksessään sivuuttanut Venäjän modernin ja tehokkaan tuotantolaitoksen ja koko Venäjän kattavan myynti- ja jakeluverkoston merkityksen Venäjän liiketoiminnan menestykselle. Verohallinnon mukaan Venäjän-tehdas on vähäriskinen sopimusvalmistaja. Verohallinto oli päättänyt, että merkittävä osa Venäjän tytäryhtiöiden tuloksesta tuli lisätä Yhtiön verotettavaan tuloon Suomessa. Tämä johtaisi käytännössä tulon kahdenkertaiseen verotukseen, mikä on vastoin voimassaolevia verosopimuksia.

Yhtiö pitää Verohallinnon päätöksiä perusteettomina. Yhtiön siirtohinnoittelu on ollut Suomen lain ja OECD:n ohjeiden tarkoittamalla tavalla markkinaehtoista, eikä Verohallinto ole esittänyt mitään päteviä perusteita yhtiön laatiman siirtohinnoitteludokumentaation sivuuttamiselle. Verohallinnon oikaisuvaatimukset ovat myös perustuneet lain vastaiseen oikeustoimien uudelleenluokitteluun.

Yhtiö haki muutosta päätöksiin jättämällä oikaisuvaatimukset konserniverokeskuksen  oikaisulautakuntaan 19.2.2014. Lisäksi yhtiö vaati 20.2.2014, että Hallinto-oikeus velvoittaa Verohallinnon esittämään tarkat kirjaukset ja muistiinpanot tekemistään haastatteluista, joilla Verohallinto perusteli verotuspäätöstään. Hallinto-oikeus päätti asian yhtiön eduksi 3.12.2014.  

Päätöksen seuraukset

Nokian Renkaat palauttaa uuden päätöksen mukaisesti vuonna 2013 tilinpäätöksessä kirjaamansa 100,3 miljoonaa euroa verovuosilta 2007-2010 tuloslaskelmaansa vuoden 2015 ensimmäisellä kvartaalilla. Yhtiö myös odottaa Verohallinnon välittömästi palauttavan jo maksuunpanon keskeytyksestä huolimatta perimänsä 43,1 miljoonaa euroa.

Nokian Renkaat Oyj 
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi ja viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com