4. helmikuu 2022 08:00 kategoriassa Yhtiöuutiset

Ilmastonmuutos aiheuttaa haasteita logistiikalle – Nokian Raskaat Renkaat mukana LEVITOI-hankkeessa

Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin logistiikkaongelmiin etsitään ratkaisuja korkeakoulujen ja suomalaisyritysten yhteistyönä. Business Finland on myöntänyt 4,5 miljoonan euron rahoituksen Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) koordinoimalle LEVITOI-hankkeelle, jossa tutkitaan uusia työkone- ja laiteratkaisuja alkutuotannon logistiikka- ja käsittelyhaasteiden voittamiseksi. Ilmastonmuutos muuttaa toimintaolosuhteita kantavan tieverkon ulkopuolella maailmanlaajuisesti, mikä on otettava huomioon kehitettäessä työkoneita maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Esimerkiksi Suomessa lämpötilan nousu ja kasvavat sademäärät heikentävät maapohjan kantavuutta. Uudenlaiset teknologiset ratkaisut ovat tarpeen, sillä maa- ja metsätalouden logistiikkamäärät kasvavat globaalisti.

LEVITOI-hankkeen kenttätutkimuksissa ja -kokeissa selvitetään teknisten vaihtoehtojen toteutuskelpoisuutta sekä niiden vaikutuksia tuottavuuteen ja toimintakykyyn. Lisäksi hankkeessa selvitetään uudenlaisia tapoja tunnistaa ja hallita maapohjan muutoksia, joita kulkuneuvot ja työkoneet aiheuttavat. Tutkimustulokset auttavat yrityksiä hyödyntämään simulointia ja mallinnusta uusien tuotteiden kehittämisessä.

 

Älyrenkaiden välittämä tieto merkittävässä roolissa

Nokian Raskaat Renkaat on mukana tutkimassa edistyksellisten älyrenkaidensa toimintakykyä ja mahdollisuuksia maa- ja metsätaloudessa sekä raskaissa kuljetuksissa.

– Projektissa erityinen mielenkiintomme kohdistuu pehmeisiin alustoihin kuten peltomaastoon ja metsäpohjaan ja näiden maastojen erityisominaisuuksien tunnistamiseen. Älyrenkaan välityksellä saatu tieto voi olla merkittävässä roolissa, kun halutaan ehkäistä maan liiallista tiivistymistä ja mahdollisia vaurioita niin metsässä kuin päällystämättömillä teillä, toteaa Nokian Renkaiden kehityspäällikkö Mika Haapalainen.

 

 

Lisätietoja:

Mika Haapalainen
Kehityspäällikkö, Nokian Renkaat Oyj
040 159 4559
[email protected]