18. maaliskuu 2003 22:00 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 19.3.2003 klo 10.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTOKSESTA


Nokian Renkaiden saaman ilmoituksen mukaan Nokia Oyj:n omistusosuus Nokian Renkaat Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut
18,9 %:sta 0%:iin osakekaupalla, joka tehtiin 19.3.2003.

Kaupalla toteutettiin Nokia Oyj:n ja Bridgestone Europe NV/SA:n välinen 24.2.2003 päivätty sopimus, josta tehtiin arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen
ilmoitus 24.2.2003.

Bridgestone Europe NV/SA on ilmoittanut, että sen omistusosuus
Nokian Renkaat Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 18,9 %.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Jakelu: HEX ja keskeiset tiedotusvälineet