24. helmikuu 2003 07:59 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 24.2.2003 klo 9.45 1 (1)

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS JOKA TOTEUTUESSAAN JOHTAA OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSEEN


Nokian Renkaat Oyj:n tänään saaman tiedon mukaan Nokia Oyj (rekisterinumero 2.263) ja Bridgestone Europe NV/SA ovat sopineet osakekaupoista, jonka mukaisesti Nokia myy Bridgestone Europelle omistamansa 2.000.000 osaketta. Kauppahinta on 39,17 euroa osakkeelta.

Tämän seurauksena Bridgestone Europen yhteenlaskettu osuus Nokian Renkaiden osakepääomasta ja äänimäärästä tulee olemaan 18,9 %. Vastaavasti Nokian omistusosuus laskee 0 %:iin.

Nokian Renkaiden osakepääoma koostuu yhteensä 10.582.286 osakkeesta ja ääniä osakkeilla on yhteensä 10.582.286 kpl.

Sopimuksen osapuolina ovat Nokia Oyj myyjänä ja belgialainen osakeyhtiö Bridgestone Europe NV/SA, ostajana. Kaupan toteutuminen on ehdollinen ja se riippuu Saksan kilpailuviranomaisten hyväksynnästä. Omistusosuus osakkeisiin siirtyy ja yllä ilmoitettu muutos omistusosuudessa toteutuu, kun kauppa on tehty Helsingin Pörssin välityksellä blokkikauppana kahden työpäivän sisällä hyväksynnästä. Jos kauppa ei toteudu 31.8.2003 mennessä, molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus. Sopimus on muilta ehdoiltaan tavanomainen. Kaupan lopullinen toteutuminen tullaan ilmoittamaan erillisillä ilmoituksilla.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336

JAKELU: Hex ja keskeiset tiedotusvälineet