26. tammikuu 2005 12:37 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 26.1.2005 klo 14.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA


Threadneedle Asset Management Limited (rekisteröity Englannissa ja Walesissa nro 573204) on ilmoittanut, että se omistaa 24.1.2005 alkaen yhteensä 563.595 kappaletta Nokian Renkaiden osakkeita ja että samalla sen osuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä nousi 5,193 %:iin.

Omistus jakaantuu seuraavasti:

Zurich Assurance – AD Pension European 42.260 osaketta
Threadneedle Pension Managers Ltd – European Equities 9.726 osaketta
Crescendo Hedge Funds – European Fund 159.407 osaketta
ZFS UK Pension Scheme – European Equity 21.737 osaketta
American Express Bank – AEF Global Innovation 3.326 osaketta
Threadneedle Unitholders – European Growth 71.391 osaketta
Threadneedle Unitholders – European Select Growth 140.463 osaketta
Threadneedle Unitholders – European Smaller Companies Growth 115.285 osaketta

Nokian Renkaiden osakemäärä on 10.852.881 ja osakepääoma 21.705.762,00 euroa.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
viestintäjohtaja

JAKELU OMX
Keskeiset tiedotusvälineet