Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

20. helmikuu 2007 11:30 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 20.2.2007 klo 13.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA

Nokian Renkaat on vastaanottanut tänään Cantillon Capital Management LLC:n ilmoituksen, jonka mukaisesti heidän hallinnoimansa rahastot omistivat 31.1.2007 jälkeen 714.000 Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 5,83 %:n osuutta yhtiön yhteensä 122.446.610 osakkeesta ja äänimäärästä. Cantillon Capital Management LLC:n hallinnointipankki on Morgan Stanley.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Jakelu: OMX ja keskeiset tiedotusvälineet