16. toukokuu 2006 07:30 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 16.5.2006 10.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA


Deutsche Bank AG London on ilmoittanut Deutsche Bank AG:n puolesta, että 11.5.2006 tehtyjen osakekauppojen seurauksena Deutsche Bank AG:n ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaat Oyj:ssä on laskenut alle viiden prosentin 5.817.505 osakkeeseen, mikä edustaa 4,80 %:n osuutta yhtiön yhteensä 121.091.600 osakkeesta ja äänimäärästä.

Omistus jakaantuu seuraavasti:

Deutsche Bank AG 279.432 osaketta
Deutsche Bank Securities Inc. 109.138 osaketta
Deutsche Asset Management Inc. 1.019.280 osaketta
Deutsche Bank Trust Company Americas 477.200 osaketta
DWS Investment GmbH 850.000 osaketta
Deutsche Asset Management Investment GmbH 842.660 osaketta
Deutsche Investment Management Americas Inc. 2.239.795 osaketta

Deutsche Bank AG:n päätoimipaikka on Frankfurtissa, Saksassa, ja Deutsche Bank London toimii sen alaisuudessa.

Nokian Renkaat Oyj
Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Jakelu: OMX ja keskeiset tiedotusvälineet