25. helmikuu 2010 15:00 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen
ilmoitus omistusosuuden muutoksista


Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 25.2.2010 ilmoituksen, jonka mukaisesti Black Rock Investment Management (UK) Limited:in omistusosuus Nokian Renkaista nousi yli 10 % rajan 22.2.2010 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Black Rock Investment Management (UK) Limited omistaa nyt yhteensä 12 565 454 kappaletta Nokian Renkaiden osaketta, mikä edusti kaupantekohetkellä 10.06 %:n osuutta yhtiön senhetkisestä yhteensä 124 851 390 osakkeesta ja äänimäärästä.

2004C-optioilla tehdyistä merkinnöistä johtuva Nokian Renkaiden osakepääoman korotus 367 004 euroa merkittiin kaupparekisteriin 25.2.2010. Osakepääoman korotuksen jälkeen osakkeiden määrä nousi 126 686 410 kappaleeseen, joten Black Rock Investment Management
(UK) Limited:in omistusosuus ja äänimäärä Nokian Renkaista laski alle 10 %:n rajan ja on nyt 9,92 %.

Nokian Renkaat Oyj

Anssi Mäki
Viestintäpäällikkö

Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com