13. huhtikuu 2011 10:58 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 13.4.2011 klo 14.00

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n
mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksistaNokian Renkaat on vastaanottanut The Goldman Sachs Group Inc:lta 12.4.2011 ilmoituksen, jonka mukaisesti Goldman Sachs & Co.:n, Goldman Sachs International:in ja Goldman Sachs Asset Management L.P.:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista nousi yli 5 % rajan 11.4.2011 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. The Goldman Sachs Group omisti kaupantekohetkellä yhteensä 7 829 934 kappaletta Nokian Renkaiden osaketta, mikä edusti 6,08 %:n osuutta yhtiön senhetkisestä yhteensä 128 849 012 osakkeesta ja äänimäärästä.


Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, media ja www.nokiantyres.com