Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

2. joulukuu 2010 07:45 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 2.12.2010 klo 9.45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 1.12.2010 ilmoituksen, jonka mukaisesti Black Rock Investment Management (UK) Limited:in omistusosuus Nokian Renkaista on laskenut alle 10 % rajan 30.11.2010 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Black Rock Investment Management (UK) Limited omistaa nyt yhteensä 12 679 435 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 9,97 %:n osuutta yhtiön yhteensä
127 191 055 osakkeesta ja äänimäärästä.

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja


Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com