9. heinäkuu 2010 10:49 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 9.7.2010 klo 13.45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTANokian Renkaat on vastaanottanut 9.7.2010 Invesco Limitedin ilmoituksen, jonka mukaisesti Invesco Limitedin omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 % rajan 5.7.2010 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Invesco Limited omistaa nyt yhteensä 6 365 866 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 5,00 %:n osuutta yhtiön yhteensä 127 189 830 osakkeesta ja äänimäärästä.

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com