5. toukokuu 2010 10:05 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Pörssi-ilmoitus 5.5.2010 klo 13.10

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen
ilmoitus omistusosuuden muutoksistaNokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 4.5.2010 ilmoituksen, jonka mukaisesti Black Rock Investment Management (UK) Limited:in omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 10 % rajan 30.4.2010 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Black Rock Investment Management (UK) Limited omistaa nyt yhteensä 12 809 656 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 10,11 %:n osuutta yhtiön yhteensä
126 686 410 osakkeesta ja äänimäärästä.

Nokian Renkaat Oyj

Anssi Mäki
Viestintäpäällikkö

Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com