Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

11. marraskuu 2009 07:21 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 11.11.2009 klo 09.30

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksistaNokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 10.11.2009 ilmoituksen, jonka mukaisesti Black Rock Investment Management (UK) Limited:in omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 % rajan 9.11.2009 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Black Rock Investment Management (UK) Limited omistaa nyt yhteensä 6.270.634 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 5,02 %:n osuutta yhtiön yhteensä 124.848.890 osakkeesta ja äänimäärästä.

Nokian Renkaat Oyj

Anssi Mäki
Viestintäpäällikkö


Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com