16. lokakuu 2008 13:58 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 16.10.2008 klo 17.10

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTANokian Renkaat on vastaanottanut tänään ilmoituksen, jonka mukaisesti Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman (y-tunnus 0533297-9) omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 % rajan 16.10.2008 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omistaa nyt yhteensä 6.870.657 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 5,50 %:n osuutta yhtiön yhteensä 124.831.190 osakkeesta ja äänimäärästä.


Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja
Jakelu: NASDAQ OMX ja keskeiset tiedotusvälineet