8. toukokuu 2008 08:15 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 8.5.2008 klo 11.15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTANokian Renkaat on vastaanottanut 5.5.2008 Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC:n ilmoituksen, jonka mukaisesti Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC:n omistusosuus Nokian Renkaista on laskenut alle 5 % rajan 30.4.2008 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC omistaa yhteensä 6.220.002 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 4,99 %:n osuutta yhtiön yhteensä 124.630.700 osakkeesta ja äänimäärästä.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Jakelu: OMX ja keskeiset tiedotusvälineet