Ohiajomelu

Enemmän hiljaisuutta

Ohiajomelu

Uudessa EU-rengasmerkinnässä ulkoisen melun kehitystä pidetään hyvin tärkeänä. Sisämelua ei ole otettu huomioon. Jos miljoonissa autoissa olisi hiljaisemmat renkaat, ympäristön melusaaste vähenisi huomattavasti. Renkaiden aiheuttamaa ohiajomelua mitataan desibeleinä. Ohiajoamelu ei vastaa auton sisällä kuuluvaa melua.   

  • Desibeleinä dB(A) ilmoitetun meluarvon lisäksi kuvassa näkyy, ylittääkö renkaan melutaso tulevan tyyppihyväksynnän maksimiarvon (3 mustaa aaltoa = äänekäs rengas), onko se tulevan tyyppihyväksynnän mukainen ja 3 dB hiljaisempi (2 mustaa aaltoa = keskimääräinen rengas) vai onko se yli 3 dB hiljaisempi kuin tuleva tyyppihyväksyntä edellyttää (1 musta aalto = hiljainen rengas). Tyyppihyväksynnät muuttuvat marraskuussa 2012.


Kolme luokkaa, jotka ilmoitetaan desibeleinä. Mitä useampi musta palkki tarrassa on, sitä voimakkaampaa on ohiajomelu. Mitattu arvo ilmoitetaan myös dB-luvulla.

Polttoainesäästöt ja tieturvallisuus riippuvat erittäin paljon kuljettajan käyttäytymisestä. Huomioi seuraavat:  

  • Taloudellisella ajotavalla voidaan vähentää polttoainekulutusta huomattavasti
  • Rengaspaine on tarkistettava säännöllisin väliajoin ajoturvallisuuden ja ajomukavuuden optimoimiseksi
  • Liian alhainen ilmanpaine kuluttaa rengasta merkittävästi enemmän, vaikuttaa polttoaineen kulutukseen ja on selvä liikenneturvallisuusriski
  • Vastuullinen autoilija on aina tietoinen renkaidensa ominaisuuksista ja kunnosta. Vain autonsa ja renkaansa tunteva kuljettaja pystyy säätämään tilannenopeuden ja turvavälin vallitsevan kelin mukaiseksi.