Nelipyöräsuuntaus korjaa viat renkaiden kulumisessa

Nelipyöräsuuntaus korjaa viat renkaiden kulumisessa

Kuluvatko renkaasi epätasaisesti ja tuntuuko ajon aikana ratissa ajamista häiritsevää puoltamista tasaisella ajopinnalla? Ongelmien taustalla voivat olla väärin suunnatut pyörien asentokulmat. Nelipyöräsuuntaus, eli toiselta nimeltään ohjauskulmien säätö, voi auttaa ratkaisemaan nämä ongelmat ja tekemään ajamisesta taloudellisempaa.

Löydä autoosi parhaiten sopivat renkaat

Mikä on nelipyöräsuuntaus eli ohjauskulmien säätö?

Nelipyöräsuuntaus on toimenpide, jossa tarkistetaan ja suunnataan ajoneuvon renkaat auton keskilinjaan nähden optimikulmaan. Pyörien suuntaus voi tulla tarpeeseen esimerkiksi, jos autolla on ajettu kovalla vauhdilla kuoppaan tiessä tai auton pyörän ripustukseen tehdään muutoksia. Virheelliset renkaan kulutuspinnan kulumat ovat usein lähtöisin virheellisistä pyörän asentokulmista.

Milloin autosi tarvitsee nelipyöräsuuntausta?

Nelipyöräsuuntaus kannattaa tehdä esimerkiksi renkaiden vaihdon yhteydessä ja samalla on hyvä tarkistaa renkaiden kunto sekä kuluneisuus. Auto kannattaa viedä huoltamolle myös, jos huomaat ajon aikana tai renkaita tutkiessa seuraavia merkkejä.

  • Renkaat kuluvat epätasaisesti. Jos renkaiden kulma suhteessa tienpintaan on pielessä, joko renkaan sisä- tai ulkoreuna kuluu nopeammin. Ennenaikaisesti kuluneiden renkaiden käyttöikä ei ole yhtä hyvä ja renkaat säilyvät käyttökunnossa lyhyemmän ajan. Virheelliset asentokulmat myös kasvattavat vierinvastusta ja täten lisäävät polttoaineen kulutusta.
  • Auto puoltaa suoraan ajettaessa tasaisella ajopinnalla. Vaikka pitäisit rattia suorassa, väärin suunnatut renkaat saavat auton ohjautumaan enemmän vasemmalle tai oikealle. Ajamisen vaikeuttamisen lisäksi puoltaminen on riski liikenteessä, joten ongelma tulisi korjata mahdollisimman pian.
  • Autolla on ajettu kuoppaan tai esteeseen tiessä. Kuoppaan tai kadun reunaan ajaminen voivat saada aikaan virheitä renkaiden suuntauksessa. Tarkkaile renkaita ja niiden ajotuntumaa erityisesti tällaisten vahinkojen sattuessa.
  • Polttoaineenkulutus kasvaa. Virheelliset asentokulmat myös kasvattavat vierinvastusta ja täten lisäävät polttoaineen kulutusta.

Jos huomaat auton kuluttavan normaalia enemmän polttoainetta, voi syynä olla jokin ongelma renkaiden suuntauksessa. Tämä voi olla vaikea huomata itse, mutta ongelman korjaaminen kannattaa. Säästät autoilun kustannuksissa, kun renkaat on suunnattu oikein.

  • Autoon on vaihdettu uusia osia. Nelipyöräsuuntaus kannattaa suorittaa esimerkiksi uusien iskunvaimentimien / jousien vaihdon yhteydessä.

Auraus-, haritus-, camber- ja caster-kulma

Nelipyöräsuuntauksen tapauksessa kannattaa tuntea neljä termiä, joilla viitataan renkaiden eri kulmiin. Korjaamalla nämä kulmat oikeaan asentoon voidaan taata tasainen ajo ja renkaiden kuluminen tasaisesti. Kyseessä ovat auraus- ja harituskulma sekä camber- ja caster-kulma.

Auraus- ja harituskulma 

Aurauskulmat viittaavat suuntaan, johon renkaat osoittavat. Aurauskulman tapauksessa renkaat osoittavat sisäänpäin toisiaan kohti. Renkaiden osoittaessa enemmän ulospäin suhteessa auton keskilinjaan käytetään termiä harituskulma. Liian suuri auraus- tai harituskulma johtaa renkaiden kulumiseen liikaa, joko renkaan sisä- tai ulkoreunasta. 

Camber-kulma

Yksi nelipyöräsuuntauksessa tarkastettava ja korjattava kohde on auton niin sanottu camber-kulma. Tämän näkee, kun renkaita katsoo joko auton edestä tai takaa. Camber-kulman ollessa negatiivinen renkaan alaosa on pystysuunnassa ulkona suhteessa renkaan yläosaan. Jos camber-kulma on positiivinen, renkaan yläreuna kallistuu puolestaan ulospäin. Vääränlainen camber-kulma aiheuttaa ongelmia silloin, jos renkaiden välillä on suurta eroa tai renkaat ovat kääntyneet liikaa sisään tai ulos. Seurauksena renkaat kuluvat epätasaisesti joko sisä- tai ulkoreunasta. Poikkeamat renkaiden välillä puolestaan johtavat vaikeuksiin auton ohjattavuudessa.

Caster-kulma

Siinä missä camber-kulman pystyy havaitsemaan auton edestä tai takaa katsomalla, caster-kulma viittaa kääntyvän renkaan kulmaan sivusta katsottuna, joko eteen tai taakse. Caster-kulmalla voidaan vaikuttaa siihen, miten renkaat palautuvat suoraan käännyttäessä. Lisäksi caster-kulma vaikuttaa ajoneuvon ohjaukseen ja hallittavuuteen. Positiivinen kulma voi tehdä ohjauksesta raskasta, kun taas liian negatiivinen kulma voi aiheuttaa epävakautta ohjauksessa ja tehdä siitä liian kevyen.

Nelipyöräsuuntauksen edut

  • Tasaisempi ajo. Auton puoltaminen sivulle vaikeuttaa auton ohjaamista huomattavasti. 
  • Renkaiden tasainen kuluminen. Renkaat voivat kulua ajan myötä käyttökelvottomiksi, jos renkaiden suuntaus on pielessä.
  • Taloudellisuus. Nelipyöräsuuntaus ei ole ilmainen toimenpide autohuoltamolla osaavien asiantuntijoiden käsissä. Sen avulla voi kuitenkin säästää huomattavasti matalampien polttoainekustannusten ja renkaiden pidemmän käyttöiän ansiosta.
  • Ympäristöystävällisyys. Pienempi polttoaineenkulutus ja pidempään kestävät renkaat vähentävät myös autoilun vaikutuksia ilmastoon
  • Turvallisuus. Kaikki liikenneturvallisuutta haittaavat viat tulisi aina korjata niin pian kuin mahdollista. Renkaiden epätasainen kuluminen ja ongelmat ajoneuvon ohjaamisessa kuuluvat ehdottomasti näiden joukkoon.

Renkaiden suuntaus vai tasapainotus?

Eräs toimenpide, joka menee usein sekaisin nelipyöräsuuntauksen kanssa on renkaiden tasapainotus. 

Jos renkaat ovat epätasapainossa, ongelma voidaan korjata kiinnittämällä vanteeseen pieniä, muutaman gramman painoja, jotka korjaavat epätasapainon. Autohuollossa renkaiden tasapainottamiseen käytetään tarkoitusta varten suunniteltua laitetta, joka tunnistaa epätasapainon pyörivässä rengas/vanneyhdistelmässä.

Kuten nelipyöräsuuntauksella, myös renkaiden tasapainottamisella voidaan korjata ongelmia, joiden seurauksena renkaat kuluvat epätasaisesti, auton polttoaineenkulutus kasvaa ja ohjattavuus heikkenee.

LÖYDÄ AUTOOSI PARHAITEN SOPIVAT RENKAAT