Varastoi rengas oikein

Oikealla varastoinnilla voidaan hidastaa renkaan ikääntymistä.

1. Lämpötila
Varaston lämpötilan tulisi olla vähemmän kuin +25 ºC, mieluiten pimeä ja alle +15 ºC. Yli 25 ºC tai alle 0 ºC lämpötilassa saattavat kumin ominaisuudet muuttua siten, että sillä on vaikutusta renkaan lopulliseen käyttöikään. Viileällä varastoinnilla ei ole huonontavaa vaikutusta kumituotteisiin.

2. Kosteus
Renkaan säilytyksessä hyvin kosteita olosuhteita on vältettävä. Varaston ilman kosteus ei saa olla niin suuri, että vesi tiivistyy renkaalle. Rengasta ei saa varastoida siten että se on alttiina sateelle, roiskevedelle jne.

3. Valo
Rengas on suojeltava valolta, erityisesti suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta keinovalolta, jonka ultraviolettipitoisuus on suuri.

4. Happi ja otsoni
Otsonilla on hyvin voimakkaasti huonontava vaikutus renkaaseen. Varastotilassa ei saa olla otsonia kehittäviä laitteita, kuten esimerkiksi fluoriloiste- tai elohopeahöyrylamppuja, suurjännitteisiä sähkölaitteita, sähkömoottoreita tai muita sähkölaitteita, joissa saattaa syntyä sähkökipinöitä tai hiljaisia sähköpurkauksia.

5. Muodonmuutos
Rengas on varastoitava, mikäli mahdollista, luonnollisessa muodossa vapaasti, niin ettei siihen kohdistu jännitystä, puristusta tai vääntymistä. Pitkäaikaisen varastoinnin aikana syntyneet voimakkaat muodonmuutokset saattavat paineistettaessa murtua.

6. Liuokset, öljy, rasvat, lämpö
Rengasta on erityisesti suojeltava joutumasta lyhyeksikään ajaksi kosketuksiin liuottimien, öljyjen tai rasvojen kanssa. Rengas on suojeltava voimakkailta valonsäteilijöiltä ja sähköhitsauksen roiskeilta.

7. Renkaiden käsittely
Kun käsittelet renkaita varastossa, älä koskaan pudota niitä yli 1,5 metrin korkeudelta, sillä renkaan jalkaosa saattaa vahingoittua. Tyypillinen pudottamisen seuraus on renkaan jalkaosan vääntyminen.