RENKAIDEN KULUMINEN

RENKAIDEN KULUMINEN

Löydä autoosi parhaiten sopivat renkaat

Auton renkaiden kautta siirretään auton etenemiseen, kääntymiseen ja jarruttamiseen käytettävä voima tienpintaan sekä pitkittäis- että sivuttaissuunnassa. Kuluminen on normaalia – renkaat kuluvat aina käytössä jonkin verran. Voit kuitenkin vaikuttaa siihen, miten nopeasti renkaasi kuluvat. Hyväkuntoiset renkaat ovat oleelliset autoilun turvallisuuden kannalta. Huolehtimalla renkaiden kunnosta parannat ajovarmuutta ja pidennät renkaiden käyttöikää. Tarkista renkaiden kulutuspinta säännöllisesti ja autoile turvallisesti läpi vuoden.

Renkaiden käyttöikä

Renkaissa käytettävät kumisekoitukset kovettuvat ajan myötä. Tästä johtuen renkaiden ominaisuudet muuttuvat, olivatpa renkaat käytössä tai eivät. Käyttämättömien ja oikein varastoitujen renkaiden alkuperäiset ominaisuudet säilyvät ennallaan noin viiden vuoden ajan. Tätä vanhempia renkaita ei enää myydä uusina.

Renkaan käyttöiän laskeminen alkaa siitä, kun renkaat otetaan käyttöön ensimmäisen kerran. Käyttöiän pituus riippuu useista asioista aina omasta ajotyylistä oikeanlaiseen renkaiden huoltoon ja säilytykseen. Yhtä rengassarjaa suositellaan käytettäväksi maksimissaan kuuden talvi- tai kesäkauden ajan niiden käyttöönotosta.

Renkaan kokonaisikä muodostuu käyttöiästä sekä käyttöönoton ja valmistuksen väliin jäävästä ajasta. Kokonaisiän maksimisuositus on kymmenen vuotta. Pystyt tarkistamaan renkaan valmistusajankohdan renkaan kyljessä olevista merkinnöistä. Asianmukainen renkaiden säilytys auttaa pidentämään renkaiden kokonaisikää.

Nämä perustuvat arvioihin siitä, kuinka pitkään renkaat kestävät yleensä käytössä. Olet kuitenkin itse vastuussa siitä, että autossasi on hyväkuntoiset ja turvalliset renkaat, jotka eivät aiheuta vaaraa muille tienkäyttäjille. Renkaat tulee uusia, kun niiden kulutuspinta ei enää vastaa tieliikennelaissa määritettyä rajaa.

Milloin renkaat ovat liian kuluneet?

Renkaiden kulumista mitataan urasyvyydellä. Laki määrää urasyvyyksien minimirajat: henkilö- ja pakettiautojen minimiraja ovat talvirenkaille 3 mm ja kesärenkaille 1,6 mm. Nämä ovat viimeinen merkki siitä, että renkaat ovat liian kuluneet.

On kuitenkin hyvä huomata, että kyseessä ovat vähimmäisvaatimukset. Renkaan turvallisuusominaisuudet alkavat heikkenemään jo urasyvyyden laskiessa alle 4 mm:n. Ominaisuudet korostuvat etenkin vesisateella, jäällä ja lumella. Mitä syvemmät urat ovat, sitä paremmin renkaat pystyvät suoriutumaan haastavissa olosuhteissa.

Kuluneet renkaat vaikuttavat turvallisuuteen monella tapaa. Auton hallinta on vaikeampaa kaarteissa, ja jarrutusmatka on pidempi. Auto lähtee myös herkemmin vesiliirtoon

Liiallisen kulumisen syyt

Renkaiden liiallinen kuluminen voi johtua monesta asiasta. Renkaiden epänormaalin kulumisen taustalla voi olla esimerkiksi: 

  • Virheellinen alustageometria. Virheelliset ohjauskulmat voivat kuluttaa renkaita epätasaisesti. Ohjauskulmat voivat muuttua esimerkiksi, kun autolla ajetaan kuoppaan tai terävään töyssyyn. Alustageometrian ongelmat ilmenevät epänormaalina ajokäytöksenä tai auton puoltamisena.
  • Liian alhainen rengaspaine. Alipaineisen renkaan keskiosalla ei ole riittävää tukea, vaan kuormitus keskittyy renkaan ulkoreunoille. Tästä johtuen kuorma on epätasainen ja rengas alkaa kulumaan molemmista reunoista. 
  • Viallinen iskunvaimennus. Vialliset iskunvaimentajat voivat johtaa renkaan epänormaaliin kulumiseen. 
  • Aggressiivinen ajotyyli. Nopeat kiihdytykset, äkkijarrutukset ja tiukat ohjausliikkeet kuluttavat rengasta tavallista nopeammin. Tähän auttaa esimerkiksi sopiva tilannenopeus ja ennakoiva ajotapa.

Liiallinen kuluminen lyhentää renkaiden käyttöikää, ja tarpeettoman usein vaihdetut renkaat kuormittavat ympäristöä. Renkaiden käyttöikää parantamalla myös rengaskustannukset ovat huomattavasti pienemmät autoilijalle. Epätasainen renkaiden kuluminen puolestaan aiheuttaa turvallisuusriskejä. Ajotyyliin sekä auton kuntoon kannattaa siis kiinnittää huomiota.

Näin pidennät renkaiden käyttöikää

Voit vaikuttaa renkaiden käyttöikään omilla valinnoillasi. Oikeilla valinnoilla pidät huolta siitä, että renkaat pysyvät hyvässä kunnossa ja ajaminen on turvallisempaa. Samalla autoilun kustannukset vähenevät ja jätettä syntyy pienempiä määriä. Näin voit pidentää renkaiden käyttöikää:

  • Pidä rengaspaineet suositusten mukaisina. Rengaspaineet on hyvä tarkistaa vähintään kerran kuussa. Näet suositellun rengaspaineen joko kuljettajan ovesta tai auton käyttöoppaasta. Talvirenkaissa suosituspaineeseen kannattaa lisätä 0,2 baaria, sillä paine laskee kylmässä.
  • Aja rauhallisesti ja ennakoivasti. Pyri välttämään nopeita kiihdytyksiä, kiivaita jarrutuksia ja voimakkaita ohjausliikkeitä. 
  • Kierrätä renkaita edestä taakse. Etu- ja takarenkaiden välille syntyy käytössä kulutuseroa. Vaihda eturenkaat takarenkaiden paikalle aina kausittaisen renkaanvaihdon yhteydessä tai vähintään noin 8000 – 10 000 kilometrin välein, niin tasaat kulumista.
  • Varastoi renkaat oikein. Renkaat tulisi säilyttää kuivassa, pimeässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa suojassa rengasta kuluttavilta aineilta. Lue ohjeet renkaiden säilytykseen.

Uudet renkaat kuluneiden tilalle

Renkaat ovat olennainen tekijä turvallisessa autoilussa. On kuljettajan vastuulla huolehtia, että renkaat ovat hyvässä kunnossa eivätkä aiheuta vaaratilanteita liikenteessä. Renkaiden kunto onkin hyvä tarkistaa aina vaihdon yhteydessä. 

Kun renkaat ovat kuluneet, hanki niiden tilalle uudet luotettavat renkaat. Renkaat tulee vaihtaa viimeistään, kun urasyvyys on minimirajoissa. Renkaiden kulumisvaroittimien avulla tarkastat nopeasti ja helposti renkaiden urasyvyyden. Huolehdi renkaiden kunnosta ja nauti turvallisesta, mukavasta ajokokemuksesta.