21. tammikuu 2005 11:24 kategoriassa Tuoteuutiset
Nokian Renkaat luopui korkea-aromaattisista öljyistä

VIHREÄ VAIHDE KÄYTTÖÖN: RENGASTEHDAS SIIRTYI TUOTANNOSSAAN PUHDISTETTUIHIN ÖLJYIHIN


Nokian Renkaat siirtyi entistä ympäristöystävällisempään valmistusmenetelmään ja luopui kokonaan HA-öljyjen käytöstä. Nyt yhtiö käyttää omassa tuotannossaan ainoastaan puhdistettuja öljyjä, jotka korvaavat haitallisiksi luokitellut korkea-aromaattiset öljyt. Muutos koskee kaikkia Nokialla valmistettavia tuotteita: henkilöautonrenkaita, raskaan kaluston ja työkoneiden renkaita sekä Nokian Noktop -pinnoitteita. Haitattomiin öljyihin tuotanto siirtyi vuoden 2004 lopussa. Nokian Renkaat on maailman ainoa rengastehdas, joka valmistaa tuotteensa käyttäen vain puhdistettuja öljyjä.

Perusteellisen ja määrätietoisen tuotekehitystyön ansiosta Nokian Renkaat on edelläkävijä ympäristöystävällisten renkaiden valmistuksessa. Tutkimus- ja testaustoiminta korkea-aromaattisten öljyjen korvaamiseksi puhdistetuilla öljyillä käynnistyi yhtiössä jo reilut kymmenen vuotta sitten.

Nokian Renkaiden käyttämissä puhdistetuissa öljyissä on vähemmän PAH-yhdisteitä (polyaromaattiset hiilivety-yhdisteet) kuin Euroopan Unionin tuleva direktiivi määrää. Vuonna 2009 tai viimeistään 2010 voimaan astuva EU-direktiivi edellyttää rengasvalmistajilta siirtymistä puhdistettujen, haitattomien öljyjen käyttöön.

Määrätietoisesti kohti ympäristöystävällisyyttä


Haitallisiksi luokiteltuja öljyjä alettiin korvata puhdistetuilla öljyillä Nokian Renkaissa
jo vuonna 2000. Ympäristöystävällisten tuotteiden pioneereja olivat Nokian Noktop
–pinnoitteet, joita on valmistettu vuodesta 1995 alkaen ilman haitallisia öljyjä.

Ympäristöystävällisiä öljyjä käytettiin ensin pohjoismaisten henkilö- ja pakettiautojen talvirenkaiden valmistuksessa. Vähitellen puhdistetut öljyt korvasivat korkea-aromaattiset öljyt myös kesärenkaiden tuotannossa. Vuonna 2002 Nokian Renkaat esitteli ensimmäisen kulutuspinnaltaan HA-öljyttömän kesärenkaan, Nokian NRT2:n. Syksyllä 2003 vuorossa oli Nokian NRHi – ensimmäinen H-nopeusluokan kesärengas, jossa käytetään vain puhtaita öljyjä. Sitä seurasi syksyllä 2004 lanseerattu Nokian Z, nopean ajon (270 km /h) ympäristöystävällinen rengas.

Raskaiden renkaiden valmistuksessa varsinainen muutos tapahtui nopeasti. Perusteellinen valmistautuminen ja henkilöautonrenkaiden tuotannosta saadut kokemukset helpottivat muutosta. Käytännössä vaihdos korkea-aromaattisista öljyistä puhdistettuihin toteutui ennätysajassa syksyn 2004 aikana.
Puhtaita öljyjä ja turvallisia renkaita

Öljynjalostuksen sivutuotteena syntyviä korkea-aromaattisia öljyjä alettiin käyttää renkaiden valmistuksessa 1950-luvulla. Renkaiden kulutuspinnassa pehmitinaineena käytettävä HA-öljy auttaa eri raaka-aineita sekoittumaan toisiinsa ja muokkaa kumisekoituksen helposti jalostettavaksi.

Haitalliset PAH-yhdisteet voidaan poistaa lähes täydellisesti korkea-aromaattisista öljyistä uuttamalla. Tällä menetelmällä öljyt puhdistuvat eli muuttuvat matala-aromaattisiksi. Samalla öljyjen liukoisuus kumiin heikkenee. Rengastuotannossa haitattomiin öljyihin siirtyminen oli haastavaa. Muutos haluttiin saada aikaan niin, että tuotteiden ominaisuuksia voidaan edelleen parantaa.

Jotta renkaiden ominaisuudet säilyvät, tai niitä pystytään entisestään parantamaan, oli rengassekoitukset suunniteltava ja testattava uudelleen. Tinkimättömän tuotekehitystyön tuloksena Nokian Renkaat on pystynyt valmistamaan myös puhdistetuista öljyistä erinomaisesti toimivia kumiseoksia. Vaikeasti luotavat märkäpito-ominaisuudet on saavutettu mm. ottamalla käyttöön täysin uusia polymeerilaatuja. Talvirenkaissa haitallisia öljyjä korvataan suomalaisella rypsiöljyllä, joka parantaa renkaiden jää- ja märkäpitoa sekä repimislujuutta.


Lisätietoja: Nokian Renkaat Oyj

Tuotekehityspäällikkö Teppo Huovila, puh. +358 3 340 7701
sähköposti: [email protected]

Materiaalikehityspäällikkö Raimo Perkiö, puh. +358 3 340 7713
sähköposti: [email protected]

Kuvia: www.nokiantyres.com/brand à kuvakansiot: Purified oils, rapeseed oil


Tietoa korkea-aromaattisista hiilivedyistä

Renkaiden kumisekoituksissa käytetään yleisesti korkea-aromaattisia öljyjä
(HA = high aromatic), jotka on luokiteltu karsinogeenisiksi niiden sisältämien PAH-yhdisteiden (polyaromaattiset hiilivety-yhdisteet) vuoksi.Renkaiden valmistuksessa HA-öljyt voidaan korvata ns. non-labelled öljyillä eli matala-aromaattisilla öljyillä (LA = low aromatic), joissa PCA-yhdisteitä on alle 3 %. Tällöin tutkimusten mukaan PAH-yhdisteiden määrä on niin vähäinen, ettei öljy ole enää karsinogeeninen.


Puhtaita, matala-aromaattisia öljyjä saadaan uuttamalla korkea-aromaattisista öljyistä.


Nokian Renkaat – tunnustuksia ympäristö- ja turvallisuustyöstä

1995 BS 7750 ympäristösertifikaatti ensimmäisenä rengastehtaana maailmassa
1997 Euroopan Unionin EMAS-sertifikaatti
1998 ISO 14001 -ympäristösertifikaatti
1999 Suomen paras ympäristöraportti –palkinto pörssiyhtiöiden vertailussa
2001 Suomen paras EMAS-selonteko
2002 Ympäristöjohtamispalkinto (Ympäristöjohtamisen yhdistys, YJY)
2004 Ympäristöselonteolle 2. palkinto EMAS-selontekojen joukossa