29. toukokuu 2012 09:57 kategoriassa Tuoteuutiset

Tutkimus: Uusi EU-rengasmerkintä voi johtaa kuluttajia harhaan PohjoismaissaTuoreen kyselytutkimuksen mukaan EU:n vaatimat uudet rengasmerkinnät voivat ohjata talvirengasvalintaa tekevän pohjoismaisen kuluttajan harhateille. Tutkimukseen vastanneet pohjoismaiset autoilijat arvostavat talvirenkaissa eniten hyvää pitoa jäisellä tiellä (Suomi 63 %, Ruotsi 56% ja Norja 48 %) ja hyvää pitoa lumisella tiellä.

Vaikka suurin osa autoilijoista ymmärtää pohjoisten talviolosuhteiden erityisvaatimukset, silti Suomessa joka viides (21 %), Ruotsissa joka kymmenes (13 %) ja Norjassa lähes joka neljäs (24 %) vastaajista oli sitä mieltä, että hyvä talvirengas märällä tiellä toimii hyvin myös jäisellä tiellä. Suomessa 17 %, Ruotsissa 10 % ja Norjassa 18 % autoilijoista tai rengasvalinnassa mukana olevista henkilöistä ilmoitti, että hyvä talvirengas Keski-Euroopan olosuhteissa on hyvä myös pohjoisissa olosuhteissa.

– Märkäpito on teknisesti lähes vastakkainen ominaisuus jääpidolle. Valitettavasti uusi EU-rengasmerkintä ei kerro mitään talvirenkaiden jääpidosta, ja se on pohjoismaisissa talviolosuhteissa tärkein turvallisuustekijä. Olemme huolissamme, että merkintä ohjaa osan kuluttajista tekemään väärän rengasvalinnan. Tämä voi vaarantaa sekä kuljettajan oman että muiden tielläliikkujien turvallisuuden, mikäli he luottavat vain näihin uusiin luokitusmerkintöihin, sanoo Nokian Renkaiden asiakkuuspäällikkö Tuija Aro.

Valtaosa vastaajista haluaisi EU-rengasmerkinnän perusteella ostaa sellaiset talvirenkaat, joissa on hyvä märkäpito. Suomessa 66 %, Ruotsissa 76 % ja Norjassa 79 % kyselytutkimukseen vastanneista hankkisi talvirenkaat, joissa on hyvä märkäpitomerkintä. Nokian Renkaiden mielestä talvirenkaiden valinnan tueksi tulisi ottaa käyttöön myös jää- ja lumipitomerkintä.

Marraskuussa voimaan tuleva uusi EU-rengasmerkintä antaa vertailukelpoista ja rengasvalintaa helpottavaa tietoa kesä- ja talvirenkaiden polttoainetehokkuudesta, ohiajomelusta ja märkäpidosta. Merkintä ei koske nastarenkaita.

Huomio erityisesti talvirengasvalintaanPohjoismaiset nastattomat talvirenkaat eli kitkarenkaat on suunnattu pohjoisen välillä hyvinkin liukkaisiin talvikeleihin, jäälle ja lumelle. Keski-Euroopan olosuhteisiin tarkoitetuissa kitkarenkaissa on painotettu voimakkaasti nopean ajon ominaisuuksia sulalla kelillä jääpidon kustannuksella. Ero varsinkin liukkaalla tiellä on huomattava. Tekniikan Maailman testissä (19/2011) paras pohjoismainen kitkarengas pysähtyi jäisellä tiellä 80 km/h nopeudesta yli 18 metriä ennen kuin paras Keski-Euroopan kitkarengas.

– Maksimoidakseen turvallisen ja mukavan liikkumisen kuluttajalle on äärimmäisen tärkeää valita oikeanlaiset renkaat niihin ajo-olosuhteisiin, joissa autolla ajaa. Tämä koskee erityisesti talvirenkaita. Jos valinta mietityttää tai ei tiedä miten toimia, kannattaa ehdottomasti hankkia lisätietoa asiantuntevilta rengasmyyjiltä, puolueettomista lehtitesteistä tai rengasvalmistajilta, Aro muistuttaa.

Vertailutestit tärkein tiedonlähdeEU-rengasmerkintöjen kolmen ominaisuusluokan lisäksi on lukuisia muita turvallisuuteen, suorituskykyyn ja ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka renkaiden kehittäjät ja testaajat huomioivat. Esimerkiksi Nokian Renkaiden oma testiohjelma pitää sisällään yli 300 standardisoitua rengastestiä.

Kuluttajalle autolehtien ammattitaidolla tekemät puolueettomat vertailutestit antavat luotettavan kokonaiskuvan renkaan kaikista tärkeistä ominaisuuksista. Testattavana on kymmeniä erilaisia kriteereitä kuten turvallisuusominaisuudet jäällä ja lumella, käsittelyominaisuudet ja ohjaustarkkuus tai renkaiden kestävyys eli kilometritulos.

Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan suomalaisille, ruotsalaisille ja norjalaisille kuluttajille juuri rengastestit ovat tärkein tiedonlähde. Sekä Suomessa että Ruotsissa 31 % ja Norjassa 35 % vastaajista ilmoitti, että rengastestit esimerkiksi autoalan julkaisuissa ovat kaikkein merkittävin tiedonlähde rengasasioissa. Suomessa ja Ruotsissa toiseksi tärkeimmäksi lähteeksi koettiin rengasmyyjän opastus ja vinkit rengasliikkeessä. Huomattavaa merkitystä on myös ystävien tai lähipiirin suosituksella, joka Suomessa oli rengasvalmistajien tarjoaman informaation jälkeen neljänneksi, Ruotsissa kolmanneksi ja Norjassa toiseksi tärkein tiedonlähde.

EU-rengasmerkintää koskevan tutkimuksen tiedot kerättiin web-kyselynä huhti-toukokuussa 2012 YouGov Groupin kuluttajapaneelissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kohderyhmään kuuluivat 18-74 –vuotiaat pohjoismaalaiset, jotka ajavat autoa ja/tai ovat mukana päättämässä rengasvalinnasta. Tutkimuksen vastaajamäärä oli Suomessa 762, Ruotsissa 770 ja Norjassa 808. Sekä lähtöotos että lopullinen vastaajajoukko painotettiin väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan.

Lisää EU-rengasmerkinnöistä: www.nokianrenkaat.fi/eu-uudet-rengasmerkinnat

Kuvia: www.nokiantyres.com/EUtyrelabel

Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi

Nokian Renkaat Oyj
Asiakkuuspäällikkö
Tuija Aro
puh. +358 10 401 7727
tuija.aro(at)nokiantyres.com

Teknisen asiakaspalvelun päällikkö
Matti Morri
puh. +358 10 401 7621
matti.morri(at)nokiantyres.com

www.facebook.com/nokianrenkaatsuomi
www.youtube.com/NokianTyresCom