11. marraskuu 2022 08:00 kategoriassa Artikkelit

Nokian Renkaiden päivitys Ukrainan sodasta

Ukrainan sodasta ja siitä seuranneista, kiristyneistä pakotteista johtuen Nokian Renkaat Oyj:llä ei ole enää edellytyksiä jatkaa toimintaa kestävällä tavalla Venäjällä. Yhtiö on ilmoittanut myyvänsä Venäjän liiketoiminnot. Prosessi tehdään paikallinen henkilöstö ja lainsäädäntö huomioiden.

Nokian Renkaat päivittää artikkelia tarpeen mukaan tilanteen kehittyessä.

28.10.2022

NOKIAN RENKAAT OYJ MYY VENÄJÄN LIIKETOIMINNOT

Nokian Renkaat Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Venäjän toimintojensa myynnistä Tatneft PJSC:lle. Kaupan velattoman arvon arvioidaan olevan noin 400 miljoonaa euroa. Lopulliseen kauppahintaan vaikuttavat muun muassa kassavarat ja käyttöpääoman määrä sekä ruplan ja euron valuuttakurssimuutokset.

Kaupan toteutuminen vaatii venäläisten viranomaisten hyväksynnän ja muiden edellytysten täyttymisen, mikä aiheuttaa huomattavia epävarmuuksia liittyen kaupan lopulliseen ajankohtaan, hintaan, ehtoihin ja toteutumiseen.

Nokian Renkaat ilmoitti kesäkuussa 2022 aloittavansa hallitun vetäytymisen Venäjältä. Kaupan myötä Nokian Renkaiden toiminta Venäjällä loppuu ja yhtiön henkilökunta siirtyy uudelle omistajalle.

Nokian Renkaat on toiminut Venäjällä vuodesta 2005 alkaen. Vuonna 2021 noin 80 % Nokian Renkaiden henkilöautorenkaista valmistettiin Venäjällä, ja liiketoiminta-alue Venäjä ja Aasia muodosti noin 20 % Nokian Renkaiden liikevaihdosta.

Venäjältä vetäytyminen vaikuttaa merkittävästi Nokian Renkaiden taloudelliseen tulokseen. Renkaiden tuonnin loppuminen Venäjältä vaikuttaa negatiivisesti myyntiin erityisesti Keski-Euroopassa seuraavan kahden–kolmen vuoden aikana. Rengassaatavuuden turvaamiseksi Nokian Renkaat on jatkanut kapasiteetin kasvattamista Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtaillaan ja edistää investointia uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa.

Liiketoimintojen myynnin taloudelliset vaikutukset

Osana vetäytymisprosessia Venäjältä Nokian Renkaat kirjasi vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä -280,7 miljoonaa euroa Venäjän varoihin liittyviä arvonalentumisia ja -20,0 miljoonaa euroa alaskirjauksia Venäjän laskennallisista verosaamisista.

Merkittävistä epävarmuuksista johtuen lopulliset taloudelliset vaikutukset, muun muassa muuntoerot mukaan lukien, voidaan arvioida vasta kaupan toteuduttua.

Nokian Renkaiden Venäjällä ja Valko-Venäjällä sijaitsevat varat ilman veroja ja rahoituseriä olivat 574,5 miljoonaa euroa arvonalentumisten ja alaskirjausten jälkeen vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen lopussa ja 590,4 miljoonaa euroa kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Venäjällä ja Valko-Venäjällä sijaitsevat nettovarat oikaistuna nettovelalla olivat 480,3 miljoonaa euroa kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Muun muassa käyttöpääoman kausiluonteisuus sekä kaupan toteutumisen ajankohta vaikuttavat Venäjällä ja Valko-Venäjällä sijaitsevan nettovarallisuuden arvoon ja sitä kautta kaupasta saatavaan käteissuoritukseen.

Nokian Renkaat on arvioinut, että yhtiön omavaraisuusaste (30.9.2022: 64,0 %) ja velkaantumisaste (30.9.2022: 22,2 %) säilyvät hyvällä tasolla Venäjän liiketoimintojen myynnin jälkeen. Vahva tase tukee, kun Nokian Renkaat rakentaa liiketoimintaansa ilman Venäjää.

Yllämainitut syyskuun lopun luvut ovat alustavia kolmannen vuosineljänneksen lukuja. Nokian Renkaat julkistaa oikaistut vertailuluvut vuodelta 2022 kaupan toteutumisen jälkeen esittäen Venäjän liiketoiminnot lopetettuina toimintoina. 

28.6.2022

NOKIAN RENKAAT ALOITTAA HALLITUN VETÄYTYMISEN VENÄJÄLTÄ

Nokian Renkaiden hallitus on tänään päättänyt aloittaa yhtiön hallitun vetäytymisen Venäjältä. Ukrainan sodasta ja siitä seuranneista, kiristyneistä pakotteista johtuen Nokian Renkaat Oyj:llä ei ole enää edellytyksiä jatkaa toimintaa kestävällä tavalla Venäjällä. Yhtiö käynnistää valmistelut välittömästi ja aloittaa eri vetäytymisvaihtoehtojen arvioimisen. Prosessi tehdään paikallinen henkilöstö ja lainsäädäntö huomioiden.

Osana prosessia Nokian Renkaat kirjaa vuoden 2022 toisella neljänneksellä ei-IFRS-rajauksina noin 300 miljoonaa euroa arvonalentumisia Venäjän varoihin liittyen. Nokian Renkaiden omistusten kokonaisarvo (netto) Venäjällä ja Valko-Venäjällä oli, edellä mainitut arvonalentumiset huomioiden, noin 400 miljoonaa euroa toukokuun 2022 lopussa.

”Viime kuukausien aikana olemme todistaneet järkyttäviä tapahtumia Ukrainassa. Olemme seuranneet tilannetta raskain mielin ja yhdessä koko kansainvälisen yhteisön kanssa yksiselitteisesti tuomitsemme sodan, joka on aiheuttanut mittaamatonta kärsimystä niin monelle,” sanoo Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio. ”Lyhyellä aikavälillä olemme keskittyneet mukauttamaan toimintaamme nopeasti muuttuvaan ja erittäin epävarmaan toimintaympäristöön sekä säilyttämään Venäjän toiminnot omassa hallinnassamme.”

”Pohdittuamme asiaa huolellisesti ja punnittuamme eri vaihtoehtoja olemme päättäneet jatkaa Nokian Renkaiden kehittämistä ilman Venäjää ja keskittyä kasvumahdollisuuksiin muilla ydinmarkkinoillamme. Päätös ei ollut helppo ottaen huomioon, että meillä on maassa yli 1 600 työntekijää, joiden osaamista arvostamme suuresti, sekä monia pitkäaikaisia asiakas- ja toimittajasuhteita, joita olemme rakentaneet 17 viime vuoden aikana,” Moisio jatkaa.

Asiakastoimitusten turvaamiseksi Nokian Renkaat on jatkanut kapasiteetin nostamista Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtaillaan ja on päättänyt investoida täysin uuteen valmistuskapasiteettiin Euroopassa. Nokian Renkaat ilmoitti jo aiemmin tänä vuonna lopettaneensa investoinnit Venäjän tehtaaseen ja siirtävänsä tiettyjen avaintuoteperheiden tuotantoa Venäjältä muille tehtailleen.

Nokian Renkaat on toiminut Venäjällä vuodesta 2005 alkaen. Vuonna 2021 noin 80 % Nokian Renkaiden henkilöautonrenkaista valmistettiin Venäjällä, ja liiketoiminta-alue Venäjä & Aasia muodosti noin 20 % Nokian Renkaiden liikevaihdosta.

Tästä päivästä lähtien Andrey Pantyukhov, joka on vastannut Nokian Renkaiden liiketoiminta-alueesta Venäjä & Aasia, ei ole enää Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsen.

29.4.2022

UKRAINAN SOTA VARJOSTI ENSIMMÄISTÄ NELJÄNNESTÄ – TOIMINTAYMPÄRISTÖ HYVIN EPÄVARMA

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.4.2022. Yhtiön ensimmäisen neljänneksen osavuositulos julkaistiin 27.4.2022.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

“Kahden viime kuukauden aikana olemme todistaneet järkyttäviä tapahtumia Ukrainassa. Olemme seuranneet tilannetta raskain mielin ja yhdessä koko kansainvälisen yhteisön kanssa yksiselitteisesti tuomitsemme sodan, joka on aiheuttanut mittaamatonta kärsimystä niin monelle.

Ukrainan sota alkoi vaikuttaa toimintaympäristöömme helmikuun lopussa. Vuoden alkaessa rengaskysyntä oli kuitenkin hyvä ja tammi−maaliskuussa liikevaihtomme vertailukelpoisilla valuutoilla kasvoi 21,9 % ja segmentit yhteensä liikevoitto parani. Tulosta vauhdittivat hinnankorotukset, joita tehtiin laajasti eri markkinoilla ja eri tuotteissa korkeampien raaka-ainehintojen ja muun kustannusinflaation kompensoimiseksi.

Näinä vaikeina aikoina ensisijainen huomiomme on ollut ukrainalaisten kollegojemme ja heidän perheidensä auttamisessa sekä koko Nokian Renkaiden henkilöstön tukemisessa. Tuotteidemme saatavuuden varmistamiseksi aktivoimme välittömästi helmikuussa varautumissuunnitelmat ja aloitimme esimerkiksi renkaiden siirtämisen lähemmäksi asiakkaita, raaka-aineiden saatavuuden varmistamisen sekä tiettyjen avaintuoteryhmien tuotannon siirtämisen Venäjältä muille tehtaillemme. Olemme jatkaneet kapasiteetin kasvattamista Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtailla ja nopeutamme suunnitelmia investoida uuteen kapasiteettiin Euroopassa. Näillä toimilla vähennämme riippuvuutta Venäjän tuotannosta ja hajautamme valmistuskapasiteettia maantieteellisesti.

Ukrainan sota vaikuttaa merkittävästi vuoden 2022 taloudelliseen tulokseemme, erityisesti kolmannelta vuosineljännekseltä alkaen. Suuresta epävarmuudesta ja muuttuvasta toimintaympäristöstä johtuen sodan lopullisia vaikutuksia toimintaamme on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. Pakotteilla on merkittävä vaikutus kykyymme valmistaa renkaita Venäjällä sekä myydä renkaita Venäjällä ja Keski-Euroopan alueella.

Lyhyellä aikavälillä keskitymme mukauttamaan toimintaamme nopeasti muuttuvaan ja erittäin epävarmaan toimintaympäristöön sekä säilyttämään Venäjän toiminnot omassa hallinnassamme ja turvaamaan rahavirran. Meillä on vahva tuoteportfolio ja lyhyen aikavälin vaikeuksista huolimatta pyrimme varmistamaan toimitukset asiakkaillemme parhaalla mahdollisella tavalla. Keskipitkällä aikavälillä tuotantokapasiteetin lisääminen Eurooppaan on yksi tärkeimmistä prioriteeteistämme. Samaan aikaan hallitus arvioi yhtiömme pitkän aikavälin strategista suuntaa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Haluan erityisesti kiittää kaikkia Nokian Renkaiden työtekijöitä sinnikkyydestä ja sitkeydestä näinä vaikeina aikoina.”

Ukrainan sota – Yhteenveto Nokian Renkaiden toimenpiteistä

Venäjän 24.2. aloittama sota Ukrainassa on aiheuttanut suurta epävarmuutta liittyen Nokian Renkaiden toimintaympäristöön ja tuotantokapasiteettiin.

8.4. EU ilmoitti uusista pakotteista Venäjää vastaan, jotka vaikuttavat Nokian Renkaiden liiketoimintaan. Pakotteet kieltävät renkaiden tuonnin Venäjältä EU:hun, kieltävät tiettyjen raaka-aineiden viennin EU:sta Venäjälle ja rajoittavat kuljetuksia Venäjältä ja Venäjälle. Pakotteilla on merkittävä vaikutus Nokian Renkaiden kykyyn valmistaa renkaita Venäjällä sekä myydä renkaita Venäjällä ja EU:ssa, erityisesti Keski-Euroopan alueella.

Vuonna 2021 Venäjä muodosti noin 20 % Nokian Renkaiden liikevaihdosta, ja noin 80 % Nokian Renkaiden henkilöautonrenkaista valmistettiin Venäjällä. Venäjällä valmistettujen renkaiden raaka-aineista noin puolet tuotiin Venäjälle maan ulkopuolelta. Raaka-aineiden saatavuus ja niiden logistiikka tulevat vaikuttamaan merkittävästi yhtiön kykyyn jatkaa tuotantoa Venäjällä.

Nokian Renkaat vauhdittaa suunnitelmiaan investoida uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa ja jatkaa tuotantokapasiteettinsa kasvattamista tehtaillaan Nokialla Suomessa ja Daytonissa Yhdysvalloissa. Suunnitelmien mukaan Nokian Renkaiden Pohjoismaissa myytävät renkaat valmistetaan tulevaisuudessa Nokialla ja Pohjois-Amerikassa myytävät renkaat Daytonissa sekä Nokialla.

Renkaiden tuontirajoitteet eivät vaikuta Nokian Renkaat Oyj:n raskaiden renkaiden liiketoimintaan, koska kaikki Nokian Renkaiden raskaat renkaat valmistetaan Suomessa. Raskaiden renkaiden myynti ja vienti Venäjälle lopetettiin sodan vuoksi. Nokian Renkaat ei ole koskaan myynyt renkaita Venäjän armeijalle, eikä Venäjän valtio ole Nokian Renkaiden asiakas.

Nokian Renkaat on tehnyt aktiivisesti muun muassa alla mainittuja toimenpiteitä hallitakseen henkilöstöönsä ja liiketoimintaansa kohdistuvia Ukrainan sodan vaikutuksia:

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet:

 • Aktiivinen sisäinen viestintä tilanteesta organisaatiossa ja tuen tarjoaminen Nokian Renkaiden henkilöstölle
 • Päivittäinen yhteydenpito ukrainalaisiin kollegoihin heidän ja heidän perheidensä auttamiseksi ja turvaamiseksi
 • Lahjoitus Ukrainan humanitaariseen apuun

Operatiiviset toimenpiteet:

 • Pakotteiden noudattaminen
 • Kriisiryhmän perustaminen ja varautumissuunnitelmien aktivointi taloudellisten ja operatiivisten vaikutusten rajoittamiseksi, mukaan lukien renkaiden siirto lähemmäksi asiakkaita, raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen sekä tiettyjen avaintuoteryhmien tuotannon siirto Venäjältä Suomeen ja Yhdysvaltoihin
 • Ukrainassa ja Venäjällä toimivasta henkilöstöstä ja johdosta huolehtiminen
 • Venäjällä sijaitsevasta omaisuudesta huolehtiminen ja varmistaminen, että omaisuus säilyy Nokian Renkaiden hallinnassa (31.3.2022: 476,1 milj. euroa)
 • Investointien pysäyttäminen Venäjän tuotantoon sekä raskaiden renkaiden myynnin ja viennin lopettaminen Venäjälle
 • Tuotannon hajauttaminen maantieteellisesti nopeuttamalla suunnitelmia investoida uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa sekä jatkamalla henkilöautonrenkaiden kapasiteetin kasvattamista Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtailla
 • Kustannusten hallinta leikkaamalla ja lykkäämällä vuodelle 2022 suunniteltuja toimia, harkinnanvaraisten kulujen karsiminen

Taloudelliset toimenpiteet:

 • Hallitus muutti 30.3. osinkoehdotustaan 28.4.2022 pidettävälle yhtiökokoukselle 1,32 eurosta/osake 0,55 euroon/osake (2021: 1,20 euroa). Uusi osinkoehdotus vähentää maksettavien osinkojen määrää 106 miljoonalla eurolla uuden kapasiteetin rahoittamiseksi Eurooppaan
 • Toimenpiteitä yhtiön rahoitusaseman ja sen joustavuuden varmistamiseksi
 • Yhtiön vahvan taseen käyttö vaikeina aikoina

Osavuosikatsauksen voi lukea täältä: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022

11.4.2022

NOKIAN RENKAAT OYJ: TIETOJA EU:N ASETTAMISTA UUSISTA PAKOTTEISTA

Nokian Renkaat Oyj tiedotti 9.4.2022, että EU on asettanut Venäjää vastaan uusia pakotteita, jotka vaikuttavat Nokian Renkaiden liiketoimintaan. Pakotteet kieltävät renkaiden tuonnin Venäjältä EU:hun, kieltävät tiettyjen raaka-aineiden viennin EU:sta Venäjälle ja rajoittavat kuljetuksia Venäjältä ja Venäjälle. Uusilla pakotteilla on merkittävä vaikutus Nokian Renkaiden kykyyn valmistaa renkaita Venäjällä sekä myydä renkaita Venäjällä ja EU:ssa, erityisesti Keski-Euroopan alueella.

Vuonna 2021 Venäjä muodosti noin 20 % Nokian Renkaiden liikevaihdosta, ja noin 80 % Nokian Renkaiden henkilöautonrenkaista valmistettiin Venäjällä. Venäjällä valmistettujen renkaiden raaka-aineista noin puolet tuotiin Venäjälle maan ulkopuolelta. Raaka-aineiden saatavuus ja niiden logistiikka tulevat vaikuttamaan merkittävästi yhtiön kykyyn jatkaa tuotantoa Venäjällä.

Nokian Renkaat vauhdittaa suunnitelmiaan investoida uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa. Jatkamme tuotantokapasiteetin kasvattamista tehtaillamme Nokialla Suomessa ja Daytonissa Yhdysvalloissa. Suunnitelmien mukaan Nokian Renkaiden Pohjoismaissa myytävät renkaat valmistetaan tulevaisuudessa Nokialla ja Yhdysvalloissa myytävät renkaat Daytonissa sekä Nokialla.

Uudet renkaiden tuontirajoitteet eivät vaikuta Nokian Renkaat Oyj:n raskaiden renkaiden liiketoimintaan, koska kaikki Nokian Renkaiden raskaat renkaat valmistetaan Suomessa. Raskaiden renkaiden vienti Venäjälle on lopetettu jo aiemmin. Emme ole koskaan myyneet renkaita Venäjän armeijalle, eikä Venäjän valtio ole asiakkaamme.

Erityisesti renkaita koskevassa sanktiossa:

”1. Kielletään sellaisten liitteessä XXI lueteltujen tavaroiden, jotka tuottavat Venäjälle merkittäviä tuloja ja siten mahdollistavat sen Ukrainan tilannetta epävakauttavat toimet, suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto unioniin, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai jos niitä viedään Venäjältä.

2. Kielletään

a) 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan sekä kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa säädetyn kiellon yhteydessä;

b) 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian ostamiseen, tuontiin tai siirtoon tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa säädetyn kiellon yhteydessä.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 10 päivään heinäkuuta 2022 saakka.” (Euroopan unionin virallinen lehti 8.4.2022)

Yhtiöllä ei ole tässä vaiheessa antaa lisätietoja aiheesta. Tiedotamme kaikista Nokian Renkaisiin liittyvistä materiaalisista vaikutuksista asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti.

9.4.2022

NOKIAN RENKAAT OYJ: EU KIELTÄÄ RENKAIDEN TUONNIN VENÄJÄLTÄ EU:HUN

Nokian Renkaat Oyj on saanut tiedon, että EU on asettanut uusia pakotteita Venäjää vastaan, mukaan lukien kiellon tuoda renkaita Venäjältä EU:hun. Tutkimme parhaillaan uusia pakotteita yksityiskohtaisesti ja jatkamme valmiussuunnitelmiemme toteuttamista. Kuten tiedotimme 30.3.2022, Nokian Renkaat Oyj vauhdittaa suunnitelmiaan investoida uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa.

Jatkamme tuotantokapasiteetin kasvattamista tehtaillamme Nokialla ja Daytonissa Yhdysvalloissa. Uudet renkaiden tuontirajoitteet eivät vaikuta Nokian Renkaat Oyj:n raskaiden renkaiden liiketoimintaan, koska kaikki Nokian Renkaiden raskaat renkaat valmistetaan Suomessa.

8.4.2022

NOKIAN RENKAAT HAJAUTTAA TUOTANTOAAN - HALLITUKSEN EHDOTTAMA MUUTOS OSINKOON MAHDOLLISTAA 106 MILJOONAN EURON RAHOITUKSEN UUTEEN VALMISTUSKAPASITEETTIIN

Nokian Renkaat julkisti viime viikolla, että yhtiö nopeuttaa suunnitelmiaan investoida uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa. Tämän vuoksi hallitus on muuttanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta osingonmaksusta, vähentäen maksettavien osinkojen määrää 106 miljoonalla eurolla uuden kapasiteetin rahoittamiseksi.

Ukrainan sodan vuoksi Nokian Renkaat nopeuttaa suunnitelmiaan investoida uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa. Samalla yhtiö jatkaa kapasiteetin kasvattamista Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtaillaan, pyrkien näin hajauttamaan tuotantoaan maantieteellisesti.

30.3.2022 julkaistun mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 76,1 miljoonaa euroa. Hallituksen aiempi, 8.2.2022 julkaistu osingonmaksuehdotus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 oli 1,32 euroa osakkeelta.

Verrattuna Yhdysvaltain-tehtaan noin 350–400 miljoonan euron kustannuksiin, tällä osingon vähennyksellä saataisiin katettua noin 25 % osuus uuden tehtaan rahoituksesta.

Nokian Renkaat on lopettanut investoinnit Venäjän-tehtaan tuotantoon. Jatkamalla henkilöautonrengastehtaan toimintaa Venäjällä yhtiö haluaa varmistaa tehtaan säilymisen Nokian Renkaiden ohjauksessa ja kontrollissa. Henkilöautonrenkaiden toimitukset Venäjälle on keskeytetty. Kaikki Nokian Renkaiden raskaat renkaat suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Kuorma-autojen ja linja-autojen renkaat suunnitellaan Suomessa ja valmistetaan EU:ssa. Raskaiden renkaiden myynti ja jakelu Venäjälle on lopetettu. Nokian Renkaat ei ole koskaan myynyt renkaita Venäjän armeijalle, eikä Venäjän valtio ole yhtiön asiakas.

Suunnitelmien mukaan Nokian Renkaiden Pohjoismaissa myytävät renkaat tullaan tulevaisuudessa valmistamaan Suomessa Nokian-tehtaalla ja kaikki Yhdysvalloissa myytävät renkaat Nokian lisäksi Yhdysvalloissa Daytonin-tehtaalla.​​​​​ 

30.3.2022

NOKIAN RENKAAT OYJ: HALLITUS MUUTTAA OSINKOEHDOTUSTAAN YHTIÖKOKOUKSELLE, UUDEN KAPASITEETIN VALMISTELUT EUROOPASSA ALKAVAT

Sota Ukrainassa on aiheuttanut merkittävää epävarmuutta liittyen Nokian Renkaat Oyj:n (”Nokian Renkaat”) toimintaympäristöön ja tuotantokapasiteettiin. Tämän vuoksi yhtiö nopeuttaa suunnitelmiaan investoida uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa. Nokian Renkaiden hallitus on näin ollen päättänyt muuttaa osinkoehdotustaan 28.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiö jatkaa myös kapasiteetin kasvattamista tehtaissaan Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 76,1 miljoonaa euroa perustuen Nokian Renkaiden ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään ehdotuksen tekohetkellä. Osinkoehdotus vastaa osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa eli kahdeksaa prosenttia yhtiön omasta pääomasta.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä on 11.5.2022.

Hallituksen aiempi, 8.2.2022 julkaistu osingonmaksuehdotus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 oli 1,32 euroa osakkeelta kahdessa erässä maksettuna.

Tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätöksen mukaan Nokian Renkaiden jakokelpoiset varat olivat 742,7 miljoonaa euroa.

22.3.2022

Nokian Renkaat on yhtiönä seurannut Ukrainan tilannetta järkyttyneenä, ja toivomme nopeaa diplomaattista ratkaisua tähän tragediaan.

Pidämme ukrainalaisiin työntekijöihimme tiiviisti yhteyttä, ja olemme auttaneet ja autamme heitä ja heidän perheitään turvaan. Yli puolet Ukrainan työntekijöistämme on miehiä, joten he eivät saa poistua Ukrainasta, mutta autamme heitä kaikin mahdollisin tavoin tässä tilanteessa. Lisäksi Nokian Renkaat on tehnyt lahjoituksen UNICEFille Ukrainan sota-alueen lasten auttamiseksi.

Pyrimme mahdollisimman nopeasti kasvattamaan kapasiteettia tehtaissamme Suomessa ja Yhdysvalloissa. Suunnitelman mukaan kaikki Pohjoismaissa myydyt renkaat tulevat jatkossa Nokialta, ja kaikki Pohjois-Amerikassa myytävät renkaat Nokialta ja Yhdysvalloista. Pyrimme löytämään myös uutta lisäkapasiteettia tuotannollemme, ja hajauttamaan tuotantotoimintaamme maantieteellisesti.

Kaikki Nokian Renkaiden raskaat renkaat suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Kuorma-auto- ja linja-autonrenkaat suunnitellaan Suomessa ja tuotetaan EU:n alueella. Emme ota vastaan raskaiden renkaiden tilauksia Venäjältä.

Jatkamalla Venäjän henkilöautonrenkaiden tuotantoa Venäjällä haluamme varmistaa, että tehdasta operoi ja kontrolloi myös jatkossa Nokian Renkaat. Emme enää investoi Venäjän tuotantoon.

Emme spekuloi sillä, miten tilanne tulee kehittymään. Julkistamme kaikki Nokian Renkaisiin liittyvät materiaaliset vaikutukset pörssiyhtiöltä vaadittavalla tavalla. Jatkamme tilanteen jatkuvaa arvioimista, ja olemme valmiita reagoimaan tarvittaessa nopeasti.

Sunnuntaina Nokian Renkaat oli valokeilassa mediassa liittyen pidettyyn analyytikkopuheluun. Joihinkin lausuntoihin viitattiin ikään kuin ne olisivat olleet Nokian Renkaiden lausuntoja. Nämä virheet on korjattu medialle.

28.2.2022

Nokian Renkaat Oyj peruuttaa taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022

Venäjän sotilastoimet Ukrainassa ja siitä seuranneet pakotteet ovat aiheuttaneet merkittävää epävarmuutta liittyen Venäjään, Venäjän rahoitusjärjestelmän ja maksuliikenteen toimivuuteen sekä Venäjän ruplan valuuttakurssiin. Tästä johtuen Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt peruuttaa 8.2.2022 julkaistun taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022. Meneillään olevista epävarmuuksista johtuen hallitus ei tällä hetkellä anna uutta ohjeistusta vuodelle 2022.

Aikaisempi ohjeistus, julkaistu 8.2.2022

Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan merkittävästi ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan. Globaalin auto- ja rengaskysynnän arvioidaan kasvavan. COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta, kustannusinflaatiota ja saatavuushaasteita koko autoteollisuuden arvoketjussa. Lisäksi meneillään oleva geopoliittinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta vuonna 2022.