3. joulukuu 2020 09:48 kategoriassa Artikkelit

Nokian Renkaat on tehnyt lupauksen ympäristölle – näin vähennämme CO2-päästöjämme

Pääsyy ilmaston epätavalliseen lämpenemiseen on hiilidioksidin (CO2) ja muiden kasvihuonekaasujen määrän kasvu ilmakehässä. Valtioiden ohella suuret yritykset ovat avainasemassa toteutettaessa ratkaisuja, joilla päästöjen tasoa saadaan vähennettyä.

Jäätiköt ympäri maailmaa ovat alkaneet sulaa kiihtyvästi ilmaston lämpenemisen seurauksena. Pääsyy ilmaston epätavalliseen lämpenemiseen on hiilidioksidin (CO2) ja muiden kasvihuonekaasujen määrän kasvu ilmakehässä. CO2-pitoisuus ilmakehässä on nyt 30 % historiallista keskiarvoa korkeampi.

Valtioiden ohella suuret yritykset ovat avainasemassa toteutettaessa ratkaisuja, joilla CO2-päästöjen tasoa saadaan nopeasti vähennettyä. Monet asiantuntijat pitävät yritysten roolia jopa ratkaisevana, koska yrityksillä on kykyä nopeisiin ja määrätietoisiin ratkaisuihin.

Neljä arvostettua kansainvälistä järjestöä (mm. YK ja WWF) johtavat yrityksille suunnattua Science Based Targets (SBT) -aloitetta, jonka tavoitteena on sitouttaa yrityksiä kunnianhimoisiin päästövähennyksiin. Tällä hetkellä lähes 1100 yritystä on päättänyt hakea päästöjen vähennystavoitteilleen SBT-organisaation tieteellisen arviointineuvoston hyväksyntää.

Nokian Renkaat on ensimmäinen rengasalan yritys, jonka päästövähennystavoitteet saivat SBTi:n hyväksynnän. Hyväksyntä julkistettiin toukokuussa 2020 ja tavoitteita tarkennettiin SBTi:n pyynnöstä vielä tämän jälkeen.

Mitä tavoitteemme ovat ja mitä ne käytännössä merkitsevät?

Ensiksi on todettava, että olemme tehneet jo yli kymmenen vuoden ajan töitä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Renkaiden vierintävastuksen alentamisessa ja tehtaiden päästöjen vähentämisessä on saavutettu isoja parannuksia. Renkaiden vierintävastus, joka vaikuttaa yhtenä osatekijänä ajoneuvon polttoaineen kulutukseen, on alentunut keskimäärin 8 % vuoden 2013 tasosta ja jos vertailuvuodeksi otetaan 2005, on parannus noin 20 %. Tehtaiden CO2 -päästöjä yhtä rengasta kohti on pienennetty 44 % aikavälillä 2013 à 2019.

Tähän asti olemme itse asettaneet päästöjen vähentämistavoitteita omalle toiminnallemme ja valmistamillemme tuotteille. Uudet SBT-ohjelman mukaiset päästöjen vähentämistavoitteet laajentavat toimintamme vaikuttavuutta ratkaisevasti, sillä se vaikuttaa myös yhteistyökumppaneidemme toimintaan. Tavoitteenamme on nyt vaikuttaa yli sadan eri yrityksen päästöihin.

Renkaiden raaka-aineiden valmistuksessa syntyy nykyisin neljä kertaa enemmän CO2-päästöjä yhtä rengasta kohden kuin itse renkaiden valmistuksessa. Tavoitteenamme on vähentää renkaiden raaka-aineiden valmistuksessa syntyviä päästöjä 25 % aikavälillä 2018 à 2030. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että saamme raaka-ainevalmistajat toteuttamaan omia toimenpiteitään päästöjen vähentämiseksi. Tällaisia muutoksia ovat tyypillisesti siirtyminen päästöttömän tai vähäpäästöisen energian käyttöön sekä valmistusprosessin energiatehokkuuden parantaminen. Voimme myös painottaa materiaali- ja toimittajavalinnoissamme raaka-aineita, joiden valmistamisessa syntyy vähemmän päästöjä.

Raaka-aineiden ja valmiiden renkaiden kuljetuksissa syntyy merkittäviä CO2-päästöjä. Koko logistiikka-ala, niin maa-, meri- kuin ilmakuljetuksissa, hakee aktiivisesti keinoja päästöjen vähentämiseksi. Biopolttoaineiden osuuden lisääminen, moottoreiden energiatehokkuuden parantuminen sekä reitityksiin liittyvät optimoinnit ovat keskeisiä keinoja. Tavoitteemme myös logistiikassa on CO2-päästöjen vähentäminen 25 prosentilla yhtä rengasta kohti aikavälillä 2018 à 2030. Tavoite on haastava ja sen saavuttaminen edellyttää tasaisella tahdilla vuosittaista 2,4 prosentin parannusta.

Autojen käytön aikana pakoputkista tupruaa CO2-päästöjä polttoaineen palamistuotteena. Tyypillisellä henkilöautolla näistä päästöistä noin kuudesosa on seurausta renkaiden vierintävastuksen kuluttamasta energiasta. Jos ajoneuvon CO2-päästöt ovat esimerkiksi 150 g/km, renkaiden osuus tästä on 25 g/km.

Tavoitteenamme on vähentää renkaiden käytöstä aiheutuvia CO2 -päästöjä 25 % aikavälillä 2018 à 2030. Tällä parannuksella on suurin vaikutus globaalien CO2 -päästöjen vähentämiseen, koska renkaitamme käytetään miljoonissa ajoneuvoissa.

Neljäntenä SBT-ohjelman mukaisena tavoitteenamme on leikata ostetun ja itse tuotetun energian CO2-päästöjä 52 % yhtä rengasta kohden vuosina 2015 à 2030. Tästä tavoitteesta olemme jo osan saavuttaneet viime vuosien muutoksilla. 52 prosentin vähennys edellyttää mm. sitä, että mahdollisimman suuri osa ostamastamme energiasta on vähäpäästöistä tai päästötöntä uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua. Esimerkiksi Nokian tehtaalla lähes kaikki käytettävä energia on jo nyt uusiutuvaa. Daytonin tehtaalla otettiin huhtikuun lopussa käyttöön omalla tontilla sijaitseva iso 3 MW aurinkovoimala.

Tavoitteemme ovat kunnianhimoisia eikä kaikkia keinoja niiden saavuttamiseksi ole tällä hetkellä tiedossa. Yleensä jos on tahtoa, niin keinot kuitenkin löytyvät. Nokian Renkaiden henkilöstö on onneksi kekseliästä ja tutkitusti ympäristömyönteistä (2018 henkilöstökysely). Päästöjen alentaminen edellyttää määrätietoista monivuotista työtä ja kymmeniä vuosittaisia oikeaan suuntaan vieviä ratkaisuja.

Olemme olleet monessa ympäristöasiassa rengasalan edelläkävijä. Nokian Renkaat luopui ensimmäisenä rengasvalmistajana haitallisten HA-öljyjen (ns. korkea-aromaattisten öljyjen) käytöstä raaka-aineena ja toimme myyntiin ensimmäisenä parhaan A-vierintävastusluokan talvirenkaan. Uskomme, että esimerkkimme vie koko rengasalaa eteenpäin myös kasvihuonepäästöjen vähentämisessä.

Teppo Huovila
Laatu- ja vastuullisuusjohtaja
Nokian Renkaat

Voit katsoa lyhyen englanninkielisen videon tavoitteistamme täältä.