5. toukokuu 2010 13:03 kategoriassa Tuoteuutiset
Lehdistötiedote 5.5.2010

Nokian Renkaat käynnistää yt-neuvottelut Nokialla:
"Tavoitteena on vakioida vuorojärjestelmä"Nokian Renkaat ilmoitti aiemmin tänään käynnistävänsä yt-neuvottelut 10.5.2010 tavoitteena Nokian-tehtaan tuotannon ja tukitoimintojen henkilöstömäärän sopeuttaminen vastaamaan vakiintunutta tilauskantaa ja vuorojärjestelmää. Sopeuttamistoimenpiteiden arvioidaan kohdistuvan noin 10 toimihenkilöön ja 60 työntekijään.

- Nokian-tehtaassa siirryttiin pääsääntöisesti katkeavaan 3/5-vuorojärjestelmään vuoden 2009 tammikuussa, jolloin tehtaan vuosikapasiteetti pudotettiin kuudesta miljoonasta henkilöautonrenkaasta noin neljään miljoonaan renkaaseen. Käytännössä tehtaassa on tehty kolmivuorotyötä neljän vuoron miehityksellä, yhden vuoron ollessa kiertävästi lomautettuna. Tavoitteena on vakioida vuorojärjestelmä ja purkaa noin puolitoista vuotta jatkunut työntekijöiden tulotasoa leikkaava kiertävien lomautusten järjestelmä. Suunnitelman toteutumisen myötä yhtiössä jatkavan henkilöstön tulot ja työajat normalisoituisivat, ja heidän mahdollisuutensa suunnitella omaa tulevaisuuttaan pidemmällä tähtäimellä paranisivat, sanoo tekninen johtaja Esa Eronen.

Sopeutustoimenpiteet on aiottu toteuttaa siten, että osa työntekijöistä lomautetaan toistaiseksi ja osa työntekijöistä irtisanotaan. Irtisanomisuhan alaisena oleville tehdään työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma ja haetaan ratkaisuja uudelleen työllistymiseksi, mm. selvitetään mahdollisuudet siirtyä Nokian Renkaille henkilöstövuokrausta tarjoavan Osuuskunta Vararenkaan palvelukseen ja työllistyä sitä kautta.


Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätiedot: tekninen johtaja Esa Eronen, puh. 010 401 7281.

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet