13. huhtikuu 2021 17:07 kategoriassa Artikkelit

Nokian Raskaille Renkaille voitto Kemianteollisuuden turvallisuuskilpailussa

Nokian Raskaat Renkaat Oy voitti Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon 2021 suurten yritysten sarjan. Yrityksen ansioiksi nostettiin erityisesti harppaus turvallisuuskulttuurissa. 

Nokian Raskaat Renkaat Oy voitti suurten yritysten sarjan, kun Kemianteollisuus jakoi 13.4.2021 vuosittaisen turvallisuuspalkintonsa tunnustuksena yritysten esimerkillisestä turvallisuustyöstä. Turvallisuuspalkinto jaettiin tänä vuonna viidennen kerran.   

Nokian Raskaat Renkaat sai palkintoraadilta kiitosta muun muassa siitä, että yrityksen johto on vahvasti mukana turvallisuuden parantamiseen, jota kautta koko henkilöstö sitoutumuutokseen. 

Vielä vuonna 2016 Raskaiden Renkaiden tapaturmataajuus oli 53, kun tänä päivänä luku on nolla. Nyt tapaturmatonta vuotta on juhlittu kahdesti 

- Yrityksemme otti turvallisuuden ykkösprioriteetikseen johdosta tekijöihin. Yhteistyö koko henkilöstön kesken on ollut ehdottomasti keskeisin kulmakivi onnistumisessa, summaa turvallisuuspäällikkö Antti Viitasaari. 

Mi on käytännössä tehty? 

Ensi alkuun Raskailla Renkailla panostettiin ns. reagoivaan työturvallisuustyöhön. Kun tapaturmataajuus putosi, yritys pystyi panostamaan ennakoivaan turvallisuustyöhön. Vuonna 2021 on muun muassa käytetty paljon aikaa työpistekohtaisiin riskienarviointeihin 

- Ennakoivaa turvallisuustyötä on kehitetty myös panostamalla yhteistyöhön ja työntekijöiden valmiuksien kehittämiseen. Näin annamme eväitä jokaisen tekemiin päätöksiin, saamme vältettyä häiriöitä ja kykenemme olemaan mahdollisissa häiriötilanteissä entistä sitkeämpiä, korostaa Viitasaari. 

Henkilöstön turvallisuusosaamiseen on käytetty Viitasaaren mukaan paljon paukkuja. Jokaiselle työntekijälle järjestetään vuosittain vähintään kaksi työpäivän mittaista koulutuspäivää, joissa turvallisuus on aina yhtenä osana. Esimiehiä on koulutettu puuttumaan muun muassa turvallisuuspoikkeamiin. 

Myös useita eri työvaiheita on tehty turvallisemmiksiTeknisillä ratkaisuilla on saatu työsuojeluvaltuutettu Ari Niemelän mukaan poistettua erilaisia vaaratilanteita, kun on huomioitu, ovatko käytettävät työkalut tai suojavarusteet tarkoitukseen sopivia. 

Turvallisuusasioissa onnistuminen on Niemelän mukaan herättänyt yrityksen sisällä ihmiset siihen, että asioita ja työympäristöä voidaan parantaa esimerkiksi tekemällä enemmän turvallisuushavaintoja tai ilmoittamalla vioista herkemmin. 

- Koen, että ilmapiiri on parantunutongelmallisten asioiden hoitaminen on helpottunut ja ihmiset ovat muuttuneet avoimemmiksi. Ja kun asiat ovat sujuneet hyvin, ihmisiä on muistettu myös kiittää siitä.  

Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara 

Palkinto on Antti Viitasaaren mielestä merkittävä tunnustus sille, että yhteistyöhön ja ihmisiin panostaminen on oikea valinta.  

- Ihmiset ovat Nokian Raskaiden Renkaiden merkittävin voimavara, ja huomionosoitus näyttää omalle väellemme, että turvallisuuteen panostaminen on tärkeää. Yrityksen näkökulmasta palkinto on viesti asiakkaillemme, ettemme anna esimerkiksi tapaturmien aiheuttaa häiriöitä toimituksiimme. 

Palkinto ja positiivinen huomio motivoivat myös Ari Niemelän mielestä henkilöstöä ja auttavat työturvallisuuskulttuuria muuttumaan oikeaan suuntaan. 

- On helpompi motivoida ihmisiä tarkkailemaan työympäristöään ja -olosuhteitaan, kun työturvallisuuslasit” ovat silmillä. Palkinto auttaa myös me-hengen luomisessa, korostaa Niemelä. 

Tee hyvää ja saa hyvää 

Nokian Raskaat Renkaat on onnistunut siirtämään hyvää turvallisuuskulttuuriaan myös tytäryhtiöilleen, kuten vanteita valmistavalle Levypyörä Oy:lle. 

- Myös Levypyörä toi turvallisuuden näkyväksi – Safety First!  Kuten meillä, myös Levypyörällä päätettiin, ettei tapaturmia enää hyväksytä, jonka jälkeen hyviä tuloksia saavutettiin nopeasti, Antti Viitasaari kertoo. 

Hyviin tuloksiin pääseminen antaa Viitasaaren mukaan vahvistusta sille, että yritykset ovat turvallisuusasioissa oikealla tiellä. 

- Jos pysähtyy turvallisuustyössä, alkaa luisua takaisinpäin. Nyt voimme kääntää katseemme siihen, miten pystymme jatkossa keskittymään esimerkiksi ergonomian kehittämiseen, toteaa Viitasaari.  

Myös Ari Niemelä peräänkuuluttaa asennemuutosta, koska työturvallisuus ei ole pistemäinen suorite, vaan jatkuvaa suorittamista. Esimerkiksi työn kuormittavuus saattaa muuttua fyysisestä kuormituksesta henkiseen kuormittavuuteen. Siksi on oltava skarppina kaiken aikaa. 

- Jos jää lepäämään laakereilleen, työturvallisuuskulttuuri voi rämettyä hyvinkin nopeasti. Kun muistaa välittää itsestään ja kollegastaan ja olla hyvänä esimerkkinä muille, myös asenne pysyy kunnossa, summaa Ari Niemelä. 

- Todella iso kiitos kuuluu koko henkilöstölle, joka on tehnyt oikean turvallisuusvalinnan. Turvallisuuteen liittyvästä valmennuksesta kiitos kuuluu muun muassa Jukka Rikkiselle, Pasi Antinmaalle ja Antti Viitasaarelle. Hyvällä porukalla on mahtavaa jatkaa työympäristön kehittämistä entistä turvallisemmaksi, toteaa Raskaiden Renkaiden johtaja Manu Salmi.