LISÄTAKUU INTUITU -MOBIILISOVELLUKSEN REKISTERÖITYNEILLE KÄYTTÄJILLE

Nokian Raskaiden Renkaiden takuu koskee Nokian Raskaat Renkaat Oy:n valmistamien tai valmistuttamien tuotteiden (”Tuotteet”) raaka-aine- ja valmistevikoja.

Asiakkailla, jotka ovat rekisteröityneet INTUITU-mobiilisovellukseen (”Sovellus”), on oikeus yhden (1) vuoden pidennykseen edellä mainittuun Nokian Raskaiden Renkaiden takuuseen tässä kuvatuilla ehdoilla (”Lisätakuu”).

Tämä Lisätakuu koskee ainoastaan Tuotteita, jotka on hankittu Nokian Raskaiden Renkaiden valtuutetulta jälleenmyyjältä seuraavassa maassa: Suomi, Ranska, Espanja, Australia.

Tämä Lisätakuu ei koske INTUITU -sensorin takuuta. Tämä Lisätakuu ei koske kuorma-auton, linja-auton tai henkilöauton renkaita.

Tämän Lisätakuun mukaisesti Nokian Raskaiden Renkaiden takuun mukainen vastuu säilyy voimassa neljä (4) vuotta Tuotteen ostopäivästä lukien tai kuusi (6) vuotta Tuotteen valmistuksesta sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Lisätakuu on voimassa seuraavin ehdoin: 
- asiakas on onnistuneesti rekisteröitynyt INTUITU -mobiilisovellukseen ja rekisteröinyt Tuotteen (renkaat) Sovellukseen yhden (1) kuukauden kuluessa renkaiden ostosta, ja 
- asiakas ylläpitää ajantasaista tietoa käyttäjistä, koneesta ja renkaan asennuspaikasta Sovelluksessa tai asiakas pystyy osoittamaan, että hän on pyrkinyt kohtuullisin keinoin ylläpitämään tietoja Sovelluksessa INTUITU -tuen avulla ([email protected]).

Jotta Lisätakuu astuu voimaan, asiakkaan on esitettävä kuitti Tuotteen ostosta tai muu luotettava ostotosite.

Lisätakuu siirtyy Renkaiden uudelle omistajalle, jos omistusoikeuden vaihdoksesta ilmoitetaan Nokian Raskaille Renkaille Sovelluksessa tai osoitteeseen [email protected] ja uusi omistaja rekisteröityy INTUITU-sovellukseen yhden (1) kuukauden kuluessa omistusoikeuden vaihdoksesta.

Siltä osin kuin tässä Lisätakuussa ei ole muuta todettu, Nokian Raskaiden Renkaiden takuun ehtoja sovelletaan Tuotteisiin kaikilta osin.

Tähän Lisätakuuseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä tulkitaan sen mukaisesti. Tämä Lisätakuu ei rajoita asiakkaan paikalliseen pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia.

* Valtuutetulla jälleenmyyjällä tarkoitetaan jälleenmyyjää, joka on Nokian Renkaat -konserniin kuuluvan yhtiön kanssa sopimussuhteessa koskien Nokian Raskaiden Renkaiden tuotteiden myyntiä.