Turvallisuustiedote Nokian tehtaan lähiasukkaille

Turvallisuus on meille tärkeä asia

Nokian Renkaat Oyj pyrkii minimoimaan haittavaikutukset kaikessa toiminnassaan ja haluaa edistää ympäröivän yhteisön hyvinvointia. Ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi on meille sydämen asia.

Lataa turvallisuustiedote

Kemikaalilainsäädännön edellytysten mukaisesti kerromme tässä turvallisuustiedotteessa Nokian seudun asukkaille Nokian Renkaiden tuotannosta ja tuotantolaitoksessa käytettävistä kemikaaleista, jotka voivat aiheuttaa onnettomuusvaaran.

Lisäksi kerromme, miten vaaratilanteessa tulee toimia, jotta mahdolliset henkilö- ja ympäristövahingot vältetään. Nokian Renkaat Oyj on käyttämiensä kemikaalien perusteella luokiteltu turvallisuusselvityslaitokseksi ja on toimittanut sen edellyttämät ilmoitukset Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

Nokian Renkaat Oyj noudattaa kemikaalilainsäädännön vaatimuksia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo Nokian Renkaiden toimintaa mm. suunnitelmansa mukaisesti toteutettavin määräaikaistarkastuksin. Viimeisin tarkastus on tehty 28.9.2023. Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus ryhtyä asianmukaisiin toimiin alueella ja erityisesti ottaa yhteys alueen pelastustoimeen, jotta suuronnettomuuksissa voidaan toimia asianmukaisesti ja minimoida niiden seuraukset.

Maailman pohjoisin rengasvalmistaja

Nokian Renkaiden päätuotteita ovat henkilöautonrenkaat ja erityisvalmisteiset maatalous-, metsä-, satama- ja kaivostoimintaan tarkoitetut raskaat renkaat.

Renkaan valmistuksen eri vaiheita ovat kumisekoitusten valmistus, komponenttien valmistus, aihion kokoonpano, renkaan paisto eli vulkanointi sekä renkaan viimeistely ja tarkastus.

Kemikaaleja käytetään pääsääntöisesti alkuvalmistuksessa, jossa niistä tehdään kumisekoituksia. Raaka-aineita ovat mm. luonnonkumi, synteettinen kumi, noki, sekä erilaiset kemikaalit kuten suoja-aineet, pehmittimet, täyte- ja vulkanointiaineet. Apukemikaaleja, kuten erilaisia öljyjä, käytetään koneissa ja laitteissa.

Suuronnettomuuksien vaarat ja niiden ehkäisemiskeinot

Nokian Renkailla ei ole käytössä sellaisia kemikaaleja, joista vuototilanteessa voisi koitua vaaraa ihmisten terveydelle. Suuronnettomuusvaaraa voivat aiheuttaa ympäristölle vaaralliset kemikaalit, joilla on suurissa määrissä vaikutusta maaperään ja vesistöön.

Suuronnettomuusvaaraksi luokitellaan myös tulipalo, joka voi muodostaa tuulen suunnasta riippuen laajallekin alueelle leviävää paksua nokipitoista savua. Nokian Renkaiden suuronnettomuusvaaran vaikutukset luokitellaan paikallisiksi, koska tuotantolaitos ei sijaitse toisen jäsenvaltion rajan läheisyydessä.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä on osa Nokian Renkaat Oyj:n toimintajärjestelmää yhdessä sertifioitujen laatu- ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmien kanssa (ISO 14001, ISO 9001, IATF 16949 sekä ISO 45001). Viranomaiset valvovat sekä ulkopuoliset tahot katselmoivat toimintaa säännöllisin väliajoin. Yhteistyössä näiden toimijoiden ja omien kemikaali- ja turvallisuusasiantuntijoidemme kanssa pienennämme mahdollisten vaarojen syntymisen riskiä.

Lataa turvallisuustiedote kokonaisuudessaan oheisesta linkistä