Turvaväli eli riittävä etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on turvallisen ja sujuvan liikenteen perusta. Riittävä turvaväli takaa itsellesi tarpeeksi aikaa reagoida yllättäviin tilanteisiin ja pysähtyä turvallisesti. Tiedätkö, mikä on oikean turvavälin pituus eri olosuhteissa ja erilaisilla teillä? 

Mikä on oikea turvaväli?

Tieliikennelaissa ei määritetä tarkkaa turvavälin pituutta, vaan todetaan yleisellä tasolla, että ajoneuvon nopeus ja etäisyys toiseen tienkäyttäjään tulee sovittaa liikenneturvallisuuden edellyttämälle tasolle. Sopivan turvavälin valinnassa tulee tieliikennelain mukaan huomioida:

  • tien kunto 
  • sää 
  • ajokeli 
  • näkyvyys 
  • ajoneuvon kuormitus 
  • kuorman tyyppi 

Lisäksi on huomioitava mahdollisten muiden olosuhteiden aiheuttamat vaikutukset. Näihin kuuluvat esimerkiksi sään aiheuttamat muutokset ajo-olosuhteissa. 

turvaväli

Turvaväli taajamassa

Taajamanopeuksissa autojen jarrutusmatkat ovat huomattavasti lyhyempiä kuin maantiellä. Taajama-alueella kuitenkin riskitekijöiden määrä ja yllättävien tilanteiden mahdollisuus ovat korkeat

Taajamassa ei korkeampien liikennemäärien vuoksi ole yleensä realistista pitää yhtä pitkää turvaväliä kuin maantiellä. Käytä nyrkkisääntönä taajamassa ajaessa vähintään puolta ajonopeudesta metreinä. Esimerkiksi jos ajat 50 km/h, turvavälin tulisi olla vähintään 25 metriä. 

Edellä mainittu pätee ainoastaan hyvällä ajokelillä ja näkyvyydellä. Ajo-olosuhteiden heikentyessä millä tahansa osa-alueella, kasvata turvaväliä ja sopeuta oma ajonopeutesi olosuhteisiin sopivaksi. 

Turvaväli maantiellä

Maantiellä ajettaessa nopeudet ovat taajamaa suurempia. Tällöin myös jarrutusmatkat kasvavat, ja aika reagoida yllättäviin tilanteisiin lyhenee. Tämän vuoksi myös turvaväliä on syytä pidentää nopeuden kasvaessa. 

Nyrkkisääntönä maantienopeuksissa on pitää turvavälinä vähintään yhtä monta metriä kuin ajonopeutta on. Ajaessasi 100 km/h maantiellä, tulisi turvavälin tällöin olla vähintään 100 metrin pituinen. 

Turvaväli sekunneissa

Turvaväliä voi metrimäärän sijaan hahmottaa myös sekunneissa jonkin kiintopisteen avulla. Maantienopeuksissa hyvä turvaväli on noin neljän sekunnin mittainen 

Turvavälin mittaaminen sekunneissa onnistuu helposti. Katso milloin edessä ajava auto ohittaa jonkin tien reunassa olevan kohteen, ja laske sitten montako sekuntia menee, että olet itse saman kohteen kohdalla.