Huippuosaamista ja viimeisintä teknistä tietoutta

Rengastestaaminen on monen osan summa

Nokian Renkaat testaa tuotteitaan Ivalossa uusimmalla tekniikalla, jota hyödyntää ammattitaitoinen ja kokenut henkilökunta.

Testikeskus on jatkuvassa käytössä marraskuun puolesta välistä lähes toukokuuhun asti. Lumi- ja jääpinnalla tehtävät rengaskokeet edellyttävät stabiileja olosuhteita ja tarkkaa alustojen kunnostustyötä.

Yksi testikeskuksen eri pinnoilla ja radoilla kaasuttelevista ja jarruttelevista ihmisistä on tuntumakuljettaja Janne Pynnönen, joka työskentelee Ivalossa joka vuosi vähintään kolme talvikuukautta.

Janne Pynnönen
"Vaikka meillä on apuna viimeisin tekniikka ja tarkimmat mittalaitteet, mikään ei loppujen lopuksi voita ihmistä."
Janne Pynnönen, Nokian Renkaat Oyj, tuntumakuljettaja

– Kaikki testit tehdään tietyssä järjestyksessä ja mahdollisimman tasalaatuisissa olosuhteissa. Vaikka meillä on apuna viimeisin tekniikka ja tarkimmat mittalaitteet, mikään ei loppujen lopuksi voita ihmistä.

– Vain ajamalla ja tuntemalla voi löytää testisarjan parhaat yksilöt, Pynnönen korostaa. Pynnönen on tyytyväinen Nokian Renkaiden järjestämiin puitteisiin Ivalossa.

– Täällä on paras kalusto ja testausmenetelmät kehittyvät koko ajan tarkemmiksi. Ivalon testikeskuksen monipuolisuus on hyödyksi erityisesti Nokian Renkaiden omalle tuotekehitykselle.

Tien ja renkaan välissä

Nokian Renkaiden kehityspäällikkö Juha Pirhonen kokee yhteistyön ja vuorovaikutuksen tuntumakuljettajien kanssa tärkeäksi.

Juha Pirhonen


– Kokeneet kuljettajat ja heidän ammattitaitonsa ovat olennainen osa tuotekehitystä. Laadukas lopputulos syntyy, kun yhdistetään inhimillinen huippuosaaminen ja viimeisin tekninen tietous.

Esimerkiksi talvirenkaan nastan ominaisuuksia tutkitaan nykyään suurnopeuskameran avulla. 

– Suurnopeuskameralla voi analysoida nastan käyttäytymistä vaikkapa jarrutustilanteessa. Tuloksien perusteella voimme kehittää nastan rakennetta ja muotoa entistä toimivammaksi ja lisätä renkaan turvallisuusominaisuuksia, Pirhonen toteaa.

Suurnopeuskamera on tärkeä apuväline vesiliirron vastaisessa taistelussa. 

– Tällä menetelmällä saadaan turvallisesti "insinööri renkaan ja tien väliin", Pirhonen naurahtaa.

– Tulosten analysoinnin jälkeen tiedämme paljon enemmän renkaan ja tien vuorovaikutuksesta: miten eri rakenne- ja pintamallit toimivat vesiliirrossa ja miten renkaan kosketuspinnan muoto muuttuu ajotilanteessa verrattuna paikallaan olevaan renkaaseen.

– Lisäksi saamme tarpeellista lisäoppia vesiliirrosta ilmiönä, Pirhonen tarkentaa.

Tuntumakuljettaja Janne Pynnönen kommunikoi Nokian Renkaiden muiden rengasosaajien kanssa säännöllisesti varsinkin silloin, kun päämääränä on autonrenkaiden turvallisuuden ja käytettävyyden seuraava aste. 

– Yhteistyö projektipäälliköiden kanssa on ehkä tärkein osa tuntumakuljettajan työtä. Osallistun testien valmisteluun, ajan ne läpi ja raportoin sekä objektiiviset että subjektiiviset tulokset tuotekehitykselle, Pynnönen tiivistää.   

– Sujuva yhteydenpito ja järjestelmällinen tulosten analysointi takaavat sen, että kaikilla on sama käsitys testituloksista. Vain tällä tavalla voidaan vetää tuloksista oikeat johtopäätökset, kehityspäällikkö Pirhonen lisää.