Renkaiden ympäristövaikutukset

Järjestys

24 artikkelia

Nokian Renkaat Oyj on saanut ensimmäisenä renkaanvalmistajana ISO 14001 -ympäristösertifikaatin. Kaikissa raaka-ainevalinnoissa pyritään mahdollisimman haitattomiin ratkaisuihin. Lue lisää renkaan valmistuksesta Lue myös: Innovatiivisuudella ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta

Ajotapa on olennainen osa ympäristöystävällisyyttä. Renkaan elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista suurin osa muodostuu renkaan käytön aikana. Käytön aikaisista ympäristövaikutuksista merkittävin on ajoneuvon polttoaineen kulutus. Taloudellista ajotapaa noudattamalla voidaan päästä 10–15 prose…

Ajon aikainen polttoaineenkulutus on merkittävin renkaan käytönaikaisista ympäristövaikutuksista. Oikeilla rengasvalinnoilla voidaan pienentää polttoaineenkulutusta ja vähentää ilmaan pääsevän hiilidioksidin määrää. Lue myös: Rengasvalinnalla on väliä Lue myös: Renkaan elinkaari ja kierrätys

Rengasmelu liittyy aina tiettyyn ajoalustaan, sillä kulloinenkin tienpinta vaikuttaa ajoneuvon melunkehitykseen huomattavasti. Desibelilukema ei absoluuttisena arvona kerro paljoakaan melun tasosta - esimerkiksi keväällä karkealla asfaltilla kaikki renkaat ovat meluisia. Lue lisää ohiajomelusta Lue …

Eurooppalainen asetus on määritellyt vaatimukset renkaiden polttoainetaloudellisuutta, märkäpitoa ja ohiajomelua koskevista merkinnöistä. Merkinnät eivät löydy renkaasta itsestään, vaan tuotekohtaisesti valmistajan nettisivuilta tai uuteen renkaaseen kiinnitetystä tarrasta. Lue, miten rengasmerkinnä…

Ei pitäisi. Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun tai pääsiäisen jälkeiseen maanantaihin. Laki mahdollistaa harkinnan, ja nastarenkaita voi käyttää muunakin aikana, jos sää tai keli sitä edellyttää. Harkinnanvarainen ja mahdollisesti nykyistä pidempi käyttöaika on tarpeen va…

Nastarenkaat vaikuttavat osaltaan katupölyn syntymiseen. Nastarenkaita on kuitenkin kehitetty viime vuosina entistä ympäristöystävällisemmiksi ja siten entistä vähemmän katupölyä aiheuttaviksi. Katupölyn vähentämisessä tulisi keskittyä siihen, miten ja kuinka paljon katuja hiekoitetaan, sekä katujen…

Katupölyä saadaan vähennettyä monin eri keinoin. Merkittävin niistä on katujen kunnossapito ja siivous. Myös sillä, miten ja kuinka paljon katuja hiekoitetaan on merkittävä vaikutus katupölyn muodostumiseen. Keliolosuhteet vaikuttavat ilmassa olevan pölyn määrään ja leviämiseen, mutta siihen on vaik…

Katupölyn syntymiseen vaikuttavat monet tekijät, joista merkittävimmät ovat katujen hiekoitus ja katujen kunnossapito erityisesti talven jälkeen. Muita tekijöitä ovat muun muassa katujen kosteus, tuulen nopeus, ilman lämpötila, tien päällystemateriaalin kulumiskestävyys ja kulumismekanismi, liikenne…

Käyttöä on jo rajoitettu Pohjoismaissa. Esimerkiksi Suomessa nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun tai pääsiäisen jälkeiseen maanantaihin. Nastan paino ja sen aiheuttama tienkuluma ovat tarkkaan säänneltyjä. Nastarenkaiden käyttö parantaa liikenneturvallisuutta talviolosuhte…

Nastarenkaiden käyttö parantaa liikenneturvallisuutta talviolosuhteissa. Nastarenkaiden käyttömaksulla olisi kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia, koska se vaikeuttaisi nastarenkaiden hankintaa heikommin toimeentulevien parissa, joilla jo entuudestaan on todennäköisimmin käytössään ajoneuvo, jossa on …

Suomessa renk aiden kierrätys on korkealla tasolla verrattuna moniin muihin maihin. Nokian Renkaat perusti vuonna 1995 yhdessä muiden rengastoimijoiden kanssa Suomen Rengaskierrätys Oy:n , joka keskitetysti kerää renkaita ja hyödyntää niitä uudelleen. Lue lisää renkaan elinkaaresta ja kierrätyksestä…

Renkaissa hinta ja laatu kulkevat käsi kädessä. Kalliimmat renkaat tuovat usein selvää säästöä polttoaineen kulutuksessa. Premium-luokan kesä- ja talvirenkaat kuluttavat pienemmän vierintävastuksensa ansiosta puoli litraa vähemmän polttoainetta sadalla kilometrillä kuin budjettirenkaat. Keskimäärin …

Suurimman riskin ja vaarallisimmat seuraukset aiheuttavat pienhiukkaset (kokoluokka PM2.5), erityisesti kaupunkialueilla, joissa altistuminen on suurinta. Pienhiukkasten lähteinä ovat mm. kaukokulkeuma, liikenteen pakokaasupäästöt, puun polttaminen, teollisuuden päästöt jne. Renkaat eivät ole pienhi…

Rengasvalmistajat tekevät jatkuvasti laajamittaista kehitystyötä, jonka ansiosta nastarenkaat aiheuttavat entistä vähemmän katupölyä. Myös kesällä 2013 Suomessa voimaan tullut maailman tiukin nastarengaslainsäädäntö asettaa vaatimuksia, joiden ansiosta nastarenkaat kuluttavat maantietä vieläkin vähe…

Pieniä, pinnallisia mikrohalkeamia voi tulla renkaiden vanhetessa tai altistuessa liian pitkään esimerkiksi auringonvalolle. Nämä pienet halkeamat eivät vaikuta renkaiden ajo-ominaisuuksiin. Jos renkaan pintaan tulee syvempiä tai erottuvampia halkeamia tai muuta epätavallista, pyydä aina rengasammat…

Autoilussa merkittävin pakokaasupäästöjen määrään vaikuttava tekijä on kuljettajan ajotyyli. Taloudellista ajotapaa noudattamalla voidaan päästä 10–20 prosentin säästöihin polttoaineen kulutuksessa. Lue myös kuinka omilla valinnoilla voit vaikuttaa lähiympäristöön ja maailman tilaan

Ota meihin yhteyttä

Jos et löytänyt vastausta kysymykseesi, voit aina ottaa yhteyttä meihin.

Mikäli haluat olla meihin yhteydessä muilla keinoilla, tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.