Katupöly

Järjestys

15 artikkelia

Ei pitäisi. Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun tai pääsiäisen jälkeiseen maanantaihin. Laki mahdollistaa harkinnan, ja nastarenkaita voi käyttää muunakin aikana, jos sää tai keli sitä edellyttää. Harkinnanvarainen ja mahdollisesti nykyistä pidempi käyttöaika on tarpeen va…

Nastarenkaat vaikuttavat osaltaan katupölyn syntymiseen. Nastarenkaita on kuitenkin kehitetty viime vuosina entistä ympäristöystävällisemmiksi ja siten entistä vähemmän katupölyä aiheuttaviksi. Katupölyn vähentämisessä tulisi keskittyä siihen, miten ja kuinka paljon katuja hiekoitetaan, sekä katujen…

Katupölyä saadaan vähennettyä monin eri keinoin. Merkittävin niistä on katujen kunnossapito ja siivous. Myös sillä, miten ja kuinka paljon katuja hiekoitetaan on merkittävä vaikutus katupölyn muodostumiseen. Keliolosuhteet vaikuttavat ilmassa olevan pölyn määrään ja leviämiseen, mutta siihen on vaik…

Katupölyn syntymiseen vaikuttavat monet tekijät, joista merkittävimmät ovat katujen hiekoitus ja katujen kunnossapito erityisesti talven jälkeen. Muita tekijöitä ovat muun muassa katujen kosteus, tuulen nopeus, ilman lämpötila, tien päällystemateriaalin kulumiskestävyys ja kulumismekanismi, liikenne…

Käyttöä on jo rajoitettu Pohjoismaissa. Esimerkiksi Suomessa nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun tai pääsiäisen jälkeiseen maanantaihin. Nastan paino ja sen aiheuttama tienkuluma ovat tarkkaan säänneltyjä. Nastarenkaiden käyttö parantaa liikenneturvallisuutta talviolosuhte…

Nastarenkaiden käyttö parantaa liikenneturvallisuutta talviolosuhteissa. Nastarenkaiden käyttömaksulla olisi kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia, koska se vaikeuttaisi nastarenkaiden hankintaa heikommin toimeentulevien parissa, joilla jo entuudestaan on todennäköisimmin käytössään ajoneuvo, jossa on …

Suurimman riskin ja vaarallisimmat seuraukset aiheuttavat pienhiukkaset (kokoluokka PM2.5), erityisesti kaupunkialueilla, joissa altistuminen on suurinta. Pienhiukkasten lähteinä ovat mm. kaukokulkeuma, liikenteen pakokaasupäästöt, puun polttaminen, teollisuuden päästöt jne. Renkaat eivät ole pienhi…

Rengasvalmistajat tekevät jatkuvasti laajamittaista kehitystyötä, jonka ansiosta nastarenkaat aiheuttavat entistä vähemmän katupölyä. Myös kesällä 2013 Suomessa voimaan tullut maailman tiukin nastarengaslainsäädäntö asettaa vaatimuksia, joiden ansiosta nastarenkaat kuluttavat maantietä vieläkin vähe…

Euroopan ympäristökeskus (2016) ja Maailman terveysjärjestö (2013) arvioivat, että suurimman riskin ihmisille aiheuttavat pienhiukkaset (PM2.5), joiden halkaisija on alle 2,5 mikrometriä, eivät hengitettävät hiukkaset, joiden halkaisija on alle 10 mikrometriä. Pienhiukkaset ovat haitallisia, sillä m…

Paikallisista rajoituksista huolimatta nastarenkaiden myynti on pysynyt lähes ennallaan Ruotsissa. Vuonna 2016 nastarenkaiden osuus oli Europool Swedenin mukaan 59 prosenttia ja kitkarenkaiden osuus 41 prosenttia myydyistä talvirenkaista. Vuonna 2010 nastarenkaiden osuus oli 56 prosenttia. Ruotsin y…

Pieniä, pinnallisia mikrohalkeamia voi tulla renkaiden vanhetessa tai altistuessa liian pitkään esimerkiksi auringonvalolle. Nämä pienet halkeamat eivät vaikuta renkaiden ajo-ominaisuuksiin. Jos renkaan pintaan tulee syvempiä tai erottuvampia halkeamia tai muuta epätavallista, pyydä aina rengasammat…

Ota meihin yhteyttä

Jos et löytänyt vastausta kysymykseesi, voit aina ottaa yhteyttä meihin.

Mikäli haluat olla meihin yhteydessä muilla keinoilla, tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.