Tietosuojaselosteet

Nokian Renkaat tietosuojaseloste

Nokian Renkaat Oyj (“Nokian Renkaat” tai “me”) toimii rekisterinpitäjänä yritysasiakkaidensa yhteyshenkilöiden ja edustajien sekä kuluttaja-asiakkaidensa (”asiakas”) henkilötiedolle. Käsittelemme henkilötietoja läpinäkyvästi ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme miten ja mihin tarkoituksiin käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja.  

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT  

Nokian Renkaat Oyj toimii rekisterinpitäjänä asiakkaidensa henkilötiedolle. Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset voi toimittaa meille sähköpostitse. Yhteystietomme löydät alta:  

Nokian Renkaat Oyj 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, FINLAND 
privacy@nokiantyres.com 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET, HENKILÖTIETORYHMÄT JA OIKEUSPERUSTE 

YRITYSASIAKKAIDEN YHTEYSHENKILÖT JA EDUSTAJAT 

Nokian Renkaat kerää henkilötiedot ensisijaisesti yritysasiakkaan hankkiessa Nokian Renkaiden tuotteita tai palveluja taikka kun yritysasiakkaan edustaja rekisteröityy digitaalisen palvelumme käyttäjäksi. Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:  

 • Tuotteiden ja palveluiden toimitus yritysasiakkaille 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja ja tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja.  

 • Asiakassuhteiden ylläpito sisältäen asiakaspalvelun, asiakasviestinnän ja asiakastapaamisten hallinnoinnin. 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme yhteystietoja, asiakassuhteeseen liittyviä tietoja, asiakaspalautetta- ja viestintää, asiakastapahtumiin ja kampanjoihin liittyviä tietoja sekä uutiskirjetilauksiaAsiakaspalvelun puhelinkeskustelut nauhoitetaan asiakaspalvelumme laadun varmistamiseksi.  

 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen hyödyntämällä asiakaspalautteita, tuotearvosteluja ja tietoja asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä. 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja sekä tietoa, joka voidaan päätellä muusta keräämästämme tiedosta. Useimmiten kyseiset henkilötiedot karkeistetaan tai muuten anonymisoidaan liiketoiminnan ja tuotteidemme kehittämisessä käytettävien tilastojen ja raporttien laatimiseksi. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät täältä.  

 • Tuotteiden ja palveluiden myynti ja markkinointi 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, ja tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja. Kerätyn henkilötiedon avulla laadimme markkinoinnin kohdeyleisöjä, joille tarjoamme kohdennettua markkinointisisältöä. Kohdennettu markkinointisisällön kohdentaminen perustuu ainoastaan kohdesegmentteihin, ei koskaan asiakkaidemme yksilölliseen verkkokäyttäytymiseen. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät täältä.  

 • Dealer Services -jälleenmyyntipalvelun tarjoaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita ja pääsyhallintaan liittyviä tietoja.  

 • Asiakas- ja myyntitapahtumien organisointi ja hallinnointi 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja sekä matkustustietoja.  

 • Lakisääteisten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme useita eri tietoryhmiä lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi.  

Oikeusperuste yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien henkilötietojen käsittelemiseen on aina jokin seuraavista:  

 • Suostumus 

Käsittelemme asiakkaan henkilötietoja sähköisen suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, toimittamiseen ainoastaan silloin, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa sähköistä suoramarkkinointia varten antamansa suostumuksen käyttämällä vastaanottamastaan sähköpostiviestistä löytyvää peruuta uutiskirjeen tilaus -linkkiä.  

 • Lakisääteinen velvoite 

Oikeusperuste on Nokian renkaiden lakisääteinen velvoite, kun käsittelemme asiakkaan henkilötietoja eri käsittelytarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi.  

 • Sopimus 

Käsittelemme yritysasiakkaiden henkilötietoja sopimusperusteisesti silloin, kun niitä käsitellään Marketing Toolbox -palvelun toimittamisen tarkoitukseen.  

 • Oikeutettu etu 

Henkilötietojen käsittely perustuu Nokian Renkaiden oikeutettuun etuun silloin, kun kehitämme, myymme, markkinoimme tai toimitamme tuotteita ja palveluitamme, kun tuotamme asiakaspalvelua sekä järjestämme asiakas- ja myyntitapahtumia. 

Arvioimme oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tasapainotestein varmistaaksemme, että Nokian Renkaiden ja asiakkaan välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, sekä osoittaaksemme, että oikeutettu etumme ei aiheuta merkittävää tunkeutumista asiakkaidemme yksityisyyden suojaan tai syrjäytä asiakkaidemme etuja taikka oikeuksia. Lisätietoa tasapainotesteistä voit pyytää sähköpostitse osoitteesta privacy@nokiantyres.com.  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET, HENKILÖTIETORYHMÄT JA OIKEUSPERUSTE 

KULUTTAJA-ASIAKAS  

Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti silloin, kun kuluttaja-asiakas kirjautuu palveluumme, osallistuu kyselytutkimukseen tai kilpailuun, tai tilaa jonkin julkaisuistammeHenkilötietoa kertyy meille myös kun keräämme tietoa palveluidemme käytöstä. Kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:   

 • Uutiskirjeiden ja muiden julkaisujen lähettäminen niille vastaanottajille, jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja ja verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja.   

 • Asiakaspalvelun tuottaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja ja asiakaspalautetta- ja viestintää. Asiakaspalvelun puhelinkeskustelut nauhoitetaan asiakaspalvelumme laadun varmistamiseksi.  

 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointi  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja sekä tietoa, joka voidaan päätellä muusta keräämästämme tiedosta. Kerätyn henkilötiedon avulla laadimme markkinoinnin kohdeyleisöjä, joille tarjoamme kohdennettua markkinointisisältöä. Kohdennettu markkinointisisällön kohdentaminen perustuu ainoastaan kohdesegmentteihin, ei koskaan kuluttaja-asiakkaidemme yksilölliseen verkkokäyttäytymiseen. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät täältä.  

 • Lisäpalveluiden tarjoaminen kuten Hakkaturva 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja ja tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja.  

 • Arvontojen ja kilpailujen järjestäminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja ja arvonta- tai kilpailukohtaisia tietoja.  

 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen hyödyntämällä asiakaspalautteita, tuotearvosteluja ja tietoja asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme yhteystietoja, asiakaspalautetta ja -viestintää, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita ja asiakkaan verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät täältä.  

 • Lakisääteisten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme useita eri tietoryhmiä lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi. 

Oikeusperuste kuluttaja-asiakkaidemme henkilötietojen käsittelemiseen on aina jokin seuraavista:  

 • Suostumus 

Käsittelemme asiakkaan henkilötietoja sähköisen suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, toimittamiseen ainoastaan silloin, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa sähköistä suoramarkkinointia varten antamansa suostumuksen käyttämällä vastaanottamastaan sähköpostiviestistä löytyvää peruuta uutiskirjeen tilaus -linkkiä.  

 • Lakisääteinen velvoite 

Oikeusperuste on Nokian Renkaiden lakisääteinen velvoite, kun käsittelemme asiakkaan henkilötietoja eri käsittelytarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi.  

 • Sopimus 

Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja sopimusperusteisesti silloin, kun niitä käsitellään arvontojen ja kilpailujen järjestämiseksi, sekä silloin kun niitä käsitellään tuotetakuun yhteydessä jolloin käsittely on tarpeellista sopimussuhteen ja palvelusopimuksen toteuttamisen kannalta.   

 • Oikeutettu etu 

Henkilötietojen käsittely perustuu Nokian Renkaiden oikeutettuun etuun silloin, kun kehittämme tuotteita ja palveluita, tuotamme asiakaspalvelua sekä toteutamme markkinointia.  

Arvioimme oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tasapainotestein varmistaaksemme, että Nokian Renkaiden ja asiakkaan välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, sekä osoittaaksemme, että oikeutettu etumme ei aiheuta merkittävää tunkeutumista asiakkaidemme yksityisyyden suojaan tai syrjäytä asiakkaidemme etuja taikka oikeuksia. Lisätietoa tasapainotesteistä voit pyytää sähköpostitse osoitteesta privacy@nokiantyres.com.  

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET 

Henkilötietojen siirrot 

Käytämme alihankkijoita sekä palveluntarjoajia toteuttaaksemme liiketoimintaamme tehokkaasti. Esimerkiksi suoramarkkinointi ja erilaiset laskutustoiminnot toteutetaan palveluntarjoajien ohjelmistoilla.  

Alihankkijoiden ja palveluntarjoajien suorittama henkilötietojen käsittely tapahtuu aina Nokian Renkaiden toimeksiannosta. Henkilötietojen käsittelystä on sovittu tietojenkäsittelysopimuksella jokaisen henkilötietoja käsittelevän palveluntarjoajamme kanssa. Käytämme ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöön panemiseksi niin, että käsittely täyttää lainsäädännön vaatimukset ja hyvät henkilötietojen käsittelyn periaatteet.  

Osa palveluntarjoajistamme tai heidän tukitoiminnoistaan sijaitsee Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Käytämme aina asianmukaisia suojakeinoja takaamaan asiakkaiden henkilötiedoille saman suojan kuin EU:ssa. Suojakeinot, joita käytämme ovat EU-U.S. Privacy Shield sekä Euroopan Komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet.  

Henkilötietojen luovutukset  

Luovutamme asiakkaiden henkilötietoja lain edellyttämissä tapauksissa viranomaisilleTällaisissa tapauksissa luovutamme ainoastaan sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

Luovutamme asiakkaiden henkilötietoja lain sallimissa puitteissa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yhteisölle asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista tai markkinointia varten.  

Yritysjärjestelytilanteissa meidän tulee luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ostajalle tai tällaisen liikeomaisuuden myyjälle soveltuvan lainsäädännön puitteissa. Tällaisessa tilanteessa käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella, jotta voimme varmistaa liiketoimintamme jatkuvuuden. Mikäli asiakas vastustaa käsittelyä tällaisessa tapauksessa, liiketoimintamme ostanut taho ei pysty enää tarjoamaan palveluita. 

HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUS  

Varmistamme teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä henkilötietojen tietoturvallisen käsittelyn. Hyödynnämme esimerkiksi palomuureja, salaustekniikoita ja turvallisia palvelinympäristöjä. Kaikki henkilötietoja käsittelevät työntekijät ovat sitoutuneet salassapitoon. Pääsy henkilötietoihin on aina rajattu roolin ja työtehtävien perusteella. 

Tietoturvaloukkauksissa arvoimme mahdolliset tietosuojariskit ja lain edellyttämissä puitteissa ilmoitamme niistä paikalliselle tietosuojaviranomaiselle sekä pyrimme ohjeistamaan kaikkia tietoturvaloukkauksen kohteena olevia henkilöitä. Koulutamme säännöllisesti työntekijöitämme varmistaaksemme, että henkilötietojesi käsitellään asianmukaisesti. 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET  

Tavoitteemme on olla avoin ja läpinäkyvä, kun käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja. Haluamme antaa asiakkaillemme kaikki mahdollisuudet vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn.  

Oikeus saada pääsy tietoihin. Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö hänen henkilötietojansa, mitä henkilötietoja käsittelemme ja saada jäljennös häntä koskevista tiedoista.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen. Mikäli henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai täydentämistä.  

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Tietyissä tilanteissa asiakkaalla on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos asiakas kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden. Tällöin rajoitamme henkilötietojen käsittelyä, kunnes tietojen täsmällisyys on varmistettu. 

VastustamisoikeusAsiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointia varten. Asiakkaalla on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvistä syistä, kun käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella. 

Oikeus tulla unohdetuksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojepoistamista. On syytä huomioida, että joissain tapauksissa henkilötietojen käsittelylle ja säilyttämiselle saattaa kuitenkin olla oikeutettu peruste, kuten esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen tai takuuvaatimukset. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä koneellisesti luettavassa muodossa, kun käsittelemme henkilötietoja sopimuksen tai nimenomaisen suostumuksen perusteella. Oikeus koskee ainoastaan niitä henkilötietoja, jotka asiakas on itse toimittanut meille. 

Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli henkilötietojen käsittelyperuste on suostumus, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin voidaan peruuttaa käyttämällä suoramarkkinointi sähköpostien sisältämää “Peruuta uutiskirjeen tilaus” linkkiä. 

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät kysymykset ja pyynnöt voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen privacy@nokiantyres.com. 

Mikäli asiakas kokee, että hänen henkilötietojansa ei käsitellä asianmukaisesti, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT  

Olemme määritelleet henkilötiedoille säilytysajat tietojen käyttötarkoituksen ja soveltuvan lain perusteella. Mikäli lakisääteinen velvoite ei edellytä toisin, henkilötietojen säilytysajat on määritelty seuraavasti:  

 • Mikäli asiakas on luonut Dealer Service -tilin, säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin asiakkaalle toimitetaan palveluja tai palvelutili pysyy aktiivisena.  
 • Takuuasioissa ja muissa tuotekohtaisissa ohjelmissa säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin takuu tai tuotekohtainen ohjelma on voimassa, sekä kunnes tapauskohtainen vaadeaika on umpeutunut. 
 • Kilpailuiden ja arvontojen yhteydessä kerätyt henkilötiedot säilytetään, kunnes kilpailu on päättynyt ja sen jälkeiset toimenpiteet (esim. palkinnon lähettäminen) on suoritettu. Tarkemmat tiedot säilytysajoista ilmoitetaan kilpailujen tai arvontojen yhteydessä. 
 • Sähköisen markkinointiviestinnän yhteydessä käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin annettu suostumus on voimassa. Mikäli suostumus peruutetaan, keskeytämme henkilötietojen käsittelyn sähköistä suoramarkkinointi varten ja poistamme henkilötiedot, mikäli niiden käsittelylle ei ole muuta tarkoitusta. 

Säilytysaikoihin liittyvät kysymykset pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen privacy@nokiantyres.com. 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen  

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten voimme aika ajoin päivittää tietosuojaselostettamme. Muutokset tietosuojaselosteessa voivat myös johtua lainsäädännön muutoksista. Mikäli jokin henkilötietojen käsittelyssämme olennaisesti muuttuu, pyrimme avoimesti ilmoittamaan muutoksista asiakkaille. 

Vianor tietosuojaseloste

Vianor Oy (“Vianor” tai “me”) toimii rekisterinpitäjänä kuluttaja-asiakkaidensa sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien (”asiakas”) henkilötiedolle. Käsittelemme henkilötietoja läpinäkyvästi ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme miten ja mihin tarkoituksiin käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja.  

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT  

Vianor Oy toimii rekisterinpitäjänä asiakkaidensa henkilötiedolle. Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset voi toimittaa meille sähköpostitse. Yhteystietomme löydät alta:  

Vianor Oy 
c/o Nokian Tyres plc 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, Finland 
privacy@vianor.com  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET, HENKILÖTIETORYHMÄT JA OIKEUSPERUSTE 

KULUTTAJA-ASIAKAS  

Vianor saa henkilötiedot ensisijaisesti palvelujen ja tuotteiden tarjoamisen yhteydessä, tai kun asiakas rekisteröityy sähköiseen palveluumme, tilaa uutiskirjeemme tai osallistuu järjestämäämme asiakaskyselyyn taikka kilpailuun. Käsittelemme kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:  

 • Palveluiden myynti ja tuottaminen kuten rengashotelli ja rengas- ja autohuoltopalvelut  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietojatilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, myVianor-palveluun liittyviä tietoja sekä verkkotunnisteita  

 • Tuotteiden myynti ja toimitus kuluttaja-asiakkaiden verkkokaupassa 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja, myVianor-palveluun liittyviä tietoja ja verkkotunnisteita. 

 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointi  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja sekä tietoa, joka voidaan päätellä muusta keräämästämme tiedosta. Kerätyn henkilötiedon avulla laadimme markkinoinnin kohdeyleisöjä, joille tarjoamme kohdennettua markkinointisisältöä. Markkinointisisällön kohdentaminen perustuu ainoastaan kohdesegmentteihin, ei koskaan asiakkaidemme yksilölliseen verkkokäyttäytymiseen. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät täältä.   

 • Arvontojen ja kilpailujen järjestäminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja. 

 • Asiakaspalvelun tuottaminen  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja sekä asiakaspalautetta ja -viestintää. Puhelinsoitot asiakaspalveluun nauhoitetaan asiakaspalvelumme laadun varmistamiseksi.  

 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen hyödyntämällä asiakaspalautteita, tuotearvosteluja ja tietoja asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaiden yhteystietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, asiakaspalautetta, asiakasviestintää, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, asiakkaan verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja sekä tietoa, joka voidaan päätellä muusta keräämästämme tiedosta. Useimmiten kyseiset henkilötiedot karkeistetaan tai muuten anonymisoidaan liiketoiminnan ja tuotteidemme kehittämisessä käytettävien tilastojen ja raporttien laatimiseksi. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät verkkosivuiltamme. 

 • myVianor-palvelun tarjoaminen ja ylläpito 

Tätä tarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja ja myVianor-palveluun liittyviä tietoja. 

 • Lakisääteisten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme useita eri tietoryhmiä lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi.  

Oikeusperuste kuluttaja-asiakkaidemme henkilötietojen käsittelemiseen on aina jokin seuraavista:  

 • Suostumus 

Käsittelemme asiakkaan henkilötietoja sähköisen suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, toimittamiseen ainoastaan silloin, kun asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa sähköistä suoramarkkinointia varten antamansa suostumuksen käyttämällä vastaanottamastaan sähköpostiviestistä löytyvää peruuta uutiskirjeen tilaus -linkkiä. Käsittelemme henkilötietoja suostumuksen perusteella myös arvontojen ja kilpailujen järjestämisen tarkoitukseen.  

 • Lakisääteinen velvoite 

Oikeusperuste on Vianorin lakisääteinen velvoite, kun käsittelemme asiakkaan henkilötietoja eri käsittelytarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi.  

 • Sopimus 

Käsittelemme kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja sopimusperusteisesti silloin, kun niitä käsitellään tuotteideja palveluiden tarjoamiseksi ja myymiseksi.  

 • Oikeutettu etu 

Henkilötietojen käsittely perustuu Vianorin oikeutettuun etuun silloin, kun kehittämme tuotteita ja palveluita, tuotamme asiakaspalvelua sekä toteutamme markkinointia.  

Arvioimme oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tasapainotestein varmistaaksemme, että Vianorin ja asiakkaan välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, sekä osoittaaksemme, että oikeutettu etumme ei aiheuta merkittävää tunkeutumista asiakkaidemme yksityisyyden suojaan tai syrjäytä asiakkaidemme etuja taikka oikeuksia. Lisätietoa tasapainotesteistä voit pyytää sähköpostitse osoitteesta privacy@vianor.com.  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET, HENKILÖTIETORYHMÄT JA OIKEUSPERUSTE 

YRITYSASIAKKAIDEN YHTEYSHENKILÖT JA EDUSTAJAT  

Vianor saa henkilötiedot ensisijaisesti yritysasiakkaan hankkiessa tuotteita tai palveluja Vianorilta tai kun yrityksen edustaja rekisteröityy digitaalisen palvelumme käyttäjäksi. Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:  

 • Palveluiden myynti ja tarjoaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, eVianor-palveluun liittyviä tietoja sekä verkkotunnisteita.  

 • Tuotteiden myynti ja tarjoaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja ja eVianor-palveluun liittyviä tietoja 

 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointi 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja. 

 • Asiakas- ja myyntitapahtumien organisointi ja hallinnointi 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, matkustustietoja sekä ruokavalioon liittyviä tietoja. 

 • Asiakaspalvelun tuottaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja sekä ajoneuvo- ja rengastietoja. Puhelinsoitot asiakaspalveluun nauhoitetaan asiakaspalvelumme laadun varmistamiseksi. 

 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen hyödyntämällä asiakaspalautteita, tuotearvosteluja ja tietoja asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä. 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme yhteystietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, asiakaspalautetta, asiakasviestintää, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, asiakkaan verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja sekä tietoa, joka voidaan päätellä muusta keräämästämme tiedosta. Useimmiten kyseiset henkilötiedot karkeistetaan tai muuten anonymisoidaan liiketoiminnan ja tuotteidemme kehittämisessä käytettävien tilastojen ja raporttien laatimiseksi. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät verkkosivuiltamme. 

 • Vianor partner -toiminnan hallinnointi 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme yhteystietoja ja Vianor partner -toimintaan liittyviä tietoja. 

 • Lakisääteisten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme useita eri tietoryhmiä lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi.  

Oikeusperuste yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien henkilötietojen käsittelemiseen on aina jokin seuraavista:  

 • Suostumus 

Käsittelemme asiakkaan henkilötietoja sähköisen suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, toimittamiseen ainoastaan silloin, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa sähköistä suoramarkkinointia varten antamansa suostumuksen käyttämällä vastaanottamastaan sähköpostiviestistä löytyvää peruuta uutiskirjeen tilaus -linkkiä.  

 • Lakisääteinen velvoite 

Oikeusperuste on Vianorin lakisääteinen velvoite, kun käsittelemme asiakkaan henkilötietoja eri käsittelytarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi.  

 • Oikeutettu etu 

Henkilötietojen käsittely perustuu Vianorin oikeutettuun etuun silloin, kun tarjoamme ja kehitmme palveluita ja tuotteita, tuotamme asiakaspalvelua, myymme ja markkinoimme tuotteita ja palveluta sekä järjestämme asiakas- ja myyntitapahtumia.  

Arvioimme oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tasapainotestein varmistaaksemme, että Vianorin ja asiakkaan välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, sekä osoittaaksemme, että oikeutettu etumme ei aiheuta merkittävää tunkeutumista asiakkaidemme yksityisyyden suojaan tai syrjäytä asiakkaidemme etuja taikka oikeuksia. Lisätietoa tasapainotesteistä voit pyytää sähköpostitse osoitteesta privacy@vianor.com.  

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET  

Henkilötietojen siirrot  

Käytämme alihankkijoita sekä palvelutarjoajia, jotta voimme toteuttaa liiketoimintaamme tehokkaasti. Esimerkiksi suoramarkkinointi ja erilaiset laskutustoiminnot toteutetaan palvelutarjoajien ohjelmistoilla.  

Alihankkijoiden ja palveluntarjoajien suorittama henkilötietojen käsittely tapahtuu aina Vianorin toimeksiannosta. Henkilötietojen käsittelystä on sovittu tietojenkäsittelysopimuksella jokaisen henkilötietoja käsittelevän palveluntarjoajamme kanssa. Käytämme ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöön panemiseksi niin, että käsittely täyttää lainsäädännön vaatimukset ja hyvät henkilötietojen käsittelyn periaatteet. 

Osa palveluntarjoajistamme tai heidän tukitoiminnoistaan sijaitsee Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Käytämme aina asianmukaisia suojakeinoja takaamaan asiakkaiden henkilötiedoille saman suojan kuin EU:ssa. Suojakeinot, joita käytämme ovat EU-U.S. Privacy Shield sekä Euroopan Komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet.  

Henkilötietojen luovutukset  

Luovutamme asiakkaiden henkilötietoja lain edellyttämissä tapauksissa viranomaisilleTällaisissa tapauksissa luovutamme ainoastaan sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.  

Luovutamme asiakkaiden henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme silloin, kun tietojen luovuttaminen on edellytys tuotteen tai palvelun toimittamiseksi yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa. Esimerkiksi autojen leasing-palvelut edellyttävät henkilötietojen luovuttamisen yhteistyökumppanillemme.  

Vianor on osa Nokian Renkaat konsernia ja luovutamme asiakkaiden henkilötietoja lain sallimissa puitteissa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yhteisölle asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista ja markkinointia varten.  

Yritysjärjestelytilanteissa meidän tulee luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ostajalle tai tällaisen liikeomaisuuden myyjälle soveltuvan lainsäädännön puitteissa. Tällaisessa tilanteessa käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella, jotta voimme varmistaa liiketoimintamme jatkuvuuden. Mikäli asiakas vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaisessa tapauksessa, liiketoimintamme ostanut taho ei pysty enää tarjoamaan palveluita.  

HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUS  

Varmistamme teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä henkilötietojen tietoturvallisen käsittelyn. Hyödynnämme esimerkiksi palomuureja, salaustekniikoita ja turvallisia palvelinympäristöjä. Kaikki henkilötietoja käsittelevät työntekijät ovat sitoutuneet salassapitoon. Pääsy henkilötietoihin on aina rajattu roolin ja työtehtävien perusteella.  

Tietoturvaloukkauksissa arvoimme mahdolliset tietosuojariskit ja lain edellyttämissä puitteissa ilmoitamme niistä paikalliselle tietosuojaviranomaiselle sekä pyrimme ohjeistamaan kaikkia tietoturvaloukkauksen kohteena olevia henkilöitä. Koulutamme säännöllisesti työntekijöitämme varmistaaksemme, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti.  

REKISTERÖIDYN OIKEUDET  

Tavoitteemme on olla avoin ja läpinäkyvä, kun käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja. Haluamme antaa asiakkaillemme kaikki mahdollisuudet vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn.  

Oikeus saada pääsy tietoihin. Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö hänen henkilötietojansamitä henkilötietoja käsittelemme ja saada jäljennös häntä koskevista tiedoista.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen. Mikäli henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai täydentämistä.  

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Tietyissä tilanteissa asiakkaalla on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos asiakas kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden. Tällöin rajoitamme henkilötietojen käsittelyä, kunnes tietojen täsmällisyys on varmistettu. 

VastustamisoikeusAsiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointia varten. Asiakkaalla on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvistä syistä, kun käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella.  

Oikeus tulla unohdetuksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojepoistamista. On syytä huomioida, että joissain tapauksissa henkilötietojen käsittelylle ja säilyttämiselle saattaa kuitenkin olla oikeutettu peruste, kuten esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen tai takuuvaatimukset.  

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä koneellisesti luettavassa muodossa silloin, kun käsittelemme henkilötietoja sopimuksen tai nimenomaisen suostumuksen perusteella. Oikeus koskee ainoastaan niitä henkilötietoja, jotka asiakas on itse toimittanut meille.  

Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli henkilötietojen käsittelyperuste on suostumus, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin voidaan peruuttaa käyttämällä suoramarkkinointi sähköpostien sisältämää “Peruuta uutiskirjeen tilaus” linkkiä.  

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät kysymykset ja pyynnöt voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen privacy@nokiantyres.com.  

Mikäli asiakas kokee, että hänen henkilötietojansa ei käsitellä asianmukaisesti, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT  

Olemme määritelleet henkilötiedoille säilytysajat tietojen käyttötarkoituksen ja soveltuvan lain perusteella. Mikäli lakisääteinen velvoite ei edellytä toisin, henkilötietojen säilytysajat on määritelty seuraavasti:  

 • Mikäli asiakas on luonut myVianor-asiakastilin, säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin tili on aktiivinen. 
 • Kilpailuiden ja arvontojen yhteydessä kerätyt henkilötiedot säilytetään, kunnes kilpailu on päättynyt ja sen jälkeiset toimenpiteet (esim. palkinnon lähettäminen) on suoritettu. Tarkemmat tiedot säilytysajoista ilmoitetaan kilpailujen tai arvontojen yhteydessä. 
 • Sähköisen markkinointiviestinnän yhteydessä käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin annettu suostumus on voimassa. Mikäli suostumus peruutetaan, keskeytämme henkilötietojen käsittelyn sähköistä suoramarkkinointi varten ja poistamme henkilötiedot, mikäli niiden käsittelylle ei ole muuta tarkoitusta. 

Säilytysaikoihin liittyvät kysymykset pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen privacy@vianor.com 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen  

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten voimme aika ajoin päivittää tietosuojaselostettamme. Muutokset tietosuojaselosteessa voivat myös johtua lainsäädännön muutoksista. Mikäli jokin henkilötietojen käsittelyssämme olennaisesti muuttuu, pyrimme avoimesti ilmoittamaan muutoksista asiakkaille. 

SnapSkan-palvelun tietosuojaseloste

Nokian Renkaat Oyj (”NOKIAN RENKAAT”) on autonrenkaita ja rengaspalveluita tarjoava konserni. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, kuinka NOKIAN RENKAAT käsittelee henkilötietoja SnapSkan-palvelun yhteydessä. SnapSkan on palvelu, jonka kautta välitämme rekisteröityneille käyttäjille mittaustuloksia renkaiden kulutuspinnoista/urasyvyyksistä ja tarjoamme tarvittaessa konsernin muita rengas- ja autonhuoltopalveluja.

NOKIAN RENKAAT käsittelee henkilötietoja SnapSkan-palvelussa tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä. Jos sinulla herää tähän tietosuojaselosteeseen tai SnapSkaniin liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse. Jos asiasi koskee tietosuojaselostetta tai muita tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan liittyviä asioita, lähetä viestisi osoitteeseen privacy@nokiantyres.com. Muussa tapauksessa käytä osoitetta snapskan@nokiantyres.com.

Tästä tietosuojaselosteesta löydät tietoa seuraavista asioista:

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste: Käsittelemme henkilötietojasi SnapSkan-palvelun yhteydessä voidaksemme tarjota sinulle tätä palvelua ja kehittääksemme SnapSkania palveluna. Erillisellä suostumuksellasi käytämme henkilötietojasi myös markkinointitarkoituksiin.
 1. Kerättävät henkilötiedot ja tietolähteet: Keräämme tietoja pääasiassa sekä SnapSkan-palvelun mittauslaitteiden avulla että palvelun käyttäjiltä itseltään. Pysäköintihalleissa olevien SnapSkanramppien yhteydessä on myös kamera, joka kuvaa mittauspaikan yli ajavan ajoneuvon rekisteritunnuksen.
 1. Tietojen luovuttaminen ja kansainväliset tiedonsiirrot: Voimme siirtää tai luovuttaa SnapSkan-palveluun tallennettuja henkilötietoja konsernin sisällä kuin myös yhteistyökumppaneinamme toimiville ulkopuolisille yrityksille tämän tietosuoja-selosteen mukaisia tarkoituksia varten, mikäli se on palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellista. Kansainväliset tiedonsiirtomme voivat ulottua EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Käsittelemme henkilötietoja aina voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
 1. Tietojen säilyttäminen: Mittauslaitteilla ja kameralla kerätyt asiakkaiden henkilötiedot poistetaan seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta, mikäli kyseiset asiakkaat eivät rekisteröidy palvelun käyttäjiksi tänä aikana. Rekisteröityneiden käyttäjien henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian heidän asiakassuhteensa päättymisen jälkeen
 1. Yksityisyyden suojaan liittyvät rekisteröityjen oikeudet: SnapSkan-palvelun käyttäjillä on esimerkiksi oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot poistetuiksi palvelusta sekä oikeus saada kopio tallennetuista henkilötiedoistaan. Jos koet, että yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksiasi on loukattu tämän palvelun yhteydessä, sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. 

NOKIAN RENKAILLA on oikeus muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme SnapSkan-palvelun käyttäjille erikseen olennaisista muutoksista, ja muutokset esitetään myös SnapSkanin verkkosivuilla.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

NOKIAN RENKAAT käsittelee SnapSkan-palvelun käyttäjien henkilötietoja palvelun toteuttamista ja kehittämistä varten. Palvelun toteuttamisen osalta tällaisen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on NOKIAN RENKAIDEN ja asiakkaan välinen sopimus. Palvelun kehittämisen osalta oikeusperuste on NOKIAN RENKAIDEN oikeutettu etu kehittää tähän palveluun liittyvää liiketoimintaansa. Nämä kaksi käsittelyn tarkoitusta kattavat esimerkiksi seuraavat toimenpiteet: palvelun hallinnointi palveluun liittyvien viestien (pääasiassa mittaustulosten) lähettäminen käyttäjille palvelun käytettävyyden parantaminen ja kehittäminen rengaspalveluihin liittyvän palvelutarjonnan kehittäminen ja laajentaminen palvelun käytön analysointi sekä käyttäjäkokemuksen personointi ja räätälöinti palvelun eri toimintojen sekä rengasmyynnin ja muiden palveluiden arvioiminen palvelussa esiintyvien vikojen korjaaminen palvelun reklamaatiotilanteiden selvittäminen ja niistä seuraavat jatkotoimenpiteet.

NOKIAN RENKAAT katsoo, että oikeutettu etu on käsittelyperusteena myös silloin, kun SnapSkan-palvelun mittauslaite ja sen yhteydessä oleva kamera keräävät väliaikaisesti tietoja henkilöistä, jotka eivät rekisteröidy palvelun asiakkaiksi. Nämä tiedot eivät sisällä arkaluontoisia tietoja, ja ne poistetaan palvelusta pääsääntöisesti seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta. 

NOKIAN RENKAAT on tällaisia tilanteita silmälläpitäen arvioinut

henkilötietojen käsittelyä SnapSkan-palvelussa tasopainotestillä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Jos haluat asiasta lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen snapskan@nokiantyres.com.

SnapSkan-palvelu sisältää käyttäjien yksinkertaista profilointia siten, että rengasraportin sanallinen sisältö riippuu osittain  renkaiden kulutuspintojen mittaustuloksesta. SnapSkan-raportti sisältää aina mittaustiedot, mutta mittaustuloksesta riippuen raportissa voidaan myös suositella mitattuja renkaita koskevia jatkotoimenpiteitä.

Käsittelemme SnapSkan-palvelussa henkilötietoja myös NOKIAN RENKAAT -konsernin markkinointitarkoituksia varten eli tiedottaaksemme käyttäjille NOKIAN RENKAIDEN tuotteista ja palveluista. Tällöin käsittelyn oikeusperuste on aina käyttäjän suostumus. Suostumus on mahdollista peruuttaa milloin tahansa napsauttamalla lähettämissämme markkinointiviesteissä olevaa linkkiä tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen snapskan@nokiantyres.com.

NOKIAN RENKAAT käyttää evästeitä ja muita tavanomaisia tiedonkäsittelyn menetelmiä ja työkaluja SnapSkan-palvelun verkkosivuilla ja uutiskirjeissä.

Nämä evästeet ja muut työkalut mahdollistavat verkko- ja muun mainonnan tehokkuuden seurannan, ja jotkin niistä ovat välttämättömiä verkkosivuston toiminnan ja/tai palvelun joustavan käytön kannalta.

Lisätietoja NOKIAN RENKAAT -konsernin evästeiden käytöstä on täällä.

 1. Kerättävät henkilötiedot ja tietolähteet

Keräämme SnapSkan-palvelun yhteydessä henkilötietoja seuraavista tietolähteistä: palvelun mittauslaitteet (pysäköintihallien yliajorampit ja NOKIAN RENKAIDEN tai yhteistyökumppaniemme toimipisteiden käsimittauslaitteet) palveluun integroidut kamerat pysäköintihalleissa (rekisterinumeron kuvaaminen) palvelun käyttäjät viranomaisten/julkisten palveluntuottajien rekisterit (esim. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi) muut NOKIAN RENKAIDEN ja/tai sen yhteistyökumppanien ja asiakasyritysten rekisterit.

SnapSkan-palveluun kerätään ja tallennetaan seuraavat perustiedot: auton rekisterinumero

auton renkaiden mittaustulokset

mittauksen tarkka aika ja paikka

Tietojen kerääminen tapahtuu kahdella vaihtoehtoisella tavalla: (1) asiakas

ajaa pysäköintihallissa SnapSkan-palveluun liitetyn mittauslaitteen (yliajoramppi) päältä tai (2) yhteistyökumppanimme työntekijä mittaa auton renkaiden kulutuspinnat käsimittauslaitteella yrityksen toimipaikassa.

SnapSkan-palvelun yliajorampin mittaama renkaiden kulutuspinta/urasyvyys yhdistetään oikeaan autoon rampin läheisyydessä olevan kameran kuvadatan avulla. Kamera kuvaa lähtökohtaisesti jokaisen mittauslaitteen yli ajavan auton. Kamera on pyritty kohdistamaan siten, että otettuihin kuviin ei tallennu auton kuljettajaa. Valokuva käsitellään automaattisesti niin, että siitä poimitaan vain tekstimuotoinen rekisteritunnus, minkä jälkeen alkuperäinen kuva poistetaan palvelusta.

Myös poimittu rekisteritunnus poistetaan seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta, mikäli autoilija ei siihen mennessä ole rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.

SnapSkan-palveluun on mahdollista rekisteröityä verkossa osoitteessa https://www.snapskan.fi. Rekisteröitymisen jälkeen yhdistämme palvelun toteuttamista varten edellä mainitut perustiedot muihin tietoihin, jotka käyttäjä on syöttänyt SnapSkan-palveluun, ja tietoihin, jotka saamme muista tietolähteistä.

SnapSkan-palvelussa kerättävät tiedot voidaan luokitella käyttäjätiedoksi ja tekniseksi tiedoksi.

Käyttäjätieto on tietoa, jonka keräämme palveluun rekisteröityneeltä henkilöltä itseltään tai joka syntyy, kun henkilö käyttää SnapSkan-palvelun tiettyjä toimintoja. Käyttäjätietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, palvelun kirjautumistiedot, palveluun tallennetut muut käyttäjäkohtaiset tiedot; renkaiden mittaustiedot, kun ne on yhdistetty muihin palvelussa oleviin tietoihin; palvelun kannalta olennaiset käyttäjän sosiaalisen median pro_ilitiedot, tiedot palvelun kautta ostetuista tuotteista tai palveluista sekä palvelusta annettu palaute. Palvelun yhteydessä käyttäjistä ei kerätä varsinaista sijaintitietoa, mutta sijaintitieto on välillisesti selvitettävissä tiedoista mittauspaikan perusteella.

Tekninen tieto on pääasiassa tietoa, jota emme käytä yksittäisten käyttäjien tai henkilöiden tunnistamiseen mutta jota tarvitaan SnapSkanpalvelun toteuttamiseen tai kehittämiseen edellä mainittuja tarkoituksia varten. Tekninen tieto sisältää esimerkiksi renkaiden mittaustuloksia, käyttäjän selailutietoja, selaintietoja, IP-osoitteita, tietoja muista palveluntarjoajista verkossa sekä vierailuajoista. Tekninen tieto ei yleensä ole yhdistettävissä yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön, mutta mikäli se on joissain tapauksissa mahdollista, käsittelemme teknistä tietoa henkilötietona tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 1. Tietojen luovuttaminen ja kansainväliset tiedonsiirrot

NOKIAN RENKAAT voi siirtää tai luovuttaa SnapSkan-palvelun käyttäjien henkilötietoja konserniyhtiöilleen ja/tai ulkopuolisille yhteistyökumppaneilleen. Siirrämme tai luovutamme henkilötietoja ulkopuolisille yhteistyökumppaneille vain silloin, kun se on välttämätöntä palvelun toteuttamiseksi tai kehittämiseksi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käytämme yhteistyökumppaneita ensisijaisesti SnapSkan-palvelun teknisessä kehityksessä ja palvelun ylläpidossa, minkä vuoksi yhteistyökumppanilla voi olla tarjoamansa palvelun mukainen rajoitettu pääsy palvelun henkilötietoihin.

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyyn puolestamme myös SnapSkan-palveluun välillisesti liittyvissä tukitoiminnoissa, kuten maksupalveluissa, perintäpalveluissa, dataanalytiikkapalveluissa, mainospalveluissa sekä markkinointipalveluissa.

Henkilötietojen siirtäminen tai luovuttaminen voi lisäksi olla tarpeen NOKIAN RENKAIDEN konserniyhtiöille tai kolmannen osapuolen yritykselle erilaisten sulautumisten, yrityskauppojen, konkurssi- tai selvitystilamenettelyjen taikka omaisuutemme tai sen osan myynnin yhteydessä.

Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, SnapSkan-palvelun henkilötietoja voidaan joutua siirtämään tai luovuttamaan viranomaisille.

Joissakin tapauksissa voimme lisäksi siirtää käyttäjien henkilötietoja Euroopan talousalueen (EU:n jäsenvaltioiden ja ETA-maiden) ulkopuolelle. 

Tällä hetkellä palvelun tietojen varmuuskopioita säilytetään Yhdysvalloissa sijaitsevissa palvelinkeskuksissa. NOKIAN RENKAAT pyrkii aina varmistamaan käytettävissään olevin keinoin riittävän tietosuojan ja tietoturvan tason henkilötiedoille, joita siirretään tai luovutetaan sen konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kaikissa siirto- ja luovutustilanteissa sekä silloin, kun henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Tietojen säilyttäminen

NOKIAN RENKAAT säilyttää SnapSkan-palveluun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietojen säilytysajan enimmäispituuteen vaikuttavat tiedon käyttötarkoitukset ja lain säännökset, joiden perusteella NOKIAN RENKAILLA on velvollisuus säilyttää tiettyjä tietoja vähintään laissa määrätyn minimiajan. Tässä kohdassa 4. on kuvattu palvelun keskeiset henkilötietojen säilytysajat.

Käyttäjän henkilötiedot poistetaan seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta, mikäli käyttäjä ei ole rekisteröitynyt palveluun tänä aikana. Tekninen varmuuskopio näistä tiedoista voidaan säilyttää vielä toiset seitsemän (7) päivää.

Rekisteröityjen SnapSkan-käyttäjien henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian asiakassuhteen päättymisen jälkeen ja viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua käyttäjän viimeisestä kirjautumisesta palveluun (passiivisuus), jollei sovellettava lainsäädäntö velvoita NOKIAN RENKAITA säilyttämään joitakin käyttäjätietoja pidempään.

 1. Yksityisyyden suojaan liittyvät rekisteröityjen oikeudet

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle seuraavat oikeudet, kun käytät SnapSkan-palvelua (sovellettavan lainsäädännön rajoissa ja mukaisesti): 

oikeus pyytää pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus

pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista palvelusta

oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista palvelussa tai

vastustaa tietynlaista käsittelyä tässä palvelussa

oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada sinua koskevat

henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa, koneellisesti

luettavassa muodossa sekä siirtää nämä tiedot toiselle

rekisterinpitäjälle

oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa

tietosuojavaltuutettu: http://tietosuoja._/_/), jos palvelussa on

rikottu lakisääteisiä oikeuksiasi.

Rekisteröityneenä käyttäjänä voit saada helposti omat henkilötietosi

poistetuksi SnapSkan-palvelusta täällä. Muita tietosuojaan liittyviä

oikeuksiasi koskevat pyynnöt voit lähettää meille sähköpostitse

osoitteeseen privacy@nokiantyres.com.

Lisäksi suosittelemme, että tutustut NOKIAN RENKAIDEN yleiseen

tietosuojaselosteeseen täällä.

 

Intuitu-palvelun tietosuojaseloste

Päivitetty 13.1.2021

Nokian Renkaat Oyj (“Nokian Renkaat” tai “me”) toimii rekisterinpitäjänä INTUITUTM -palvelun (jäljempänä ”Intuitu”) yhteydessä käsiteltäville henkilötiedoille. Käsittelemme henkilötietoja läpinäkyvästi ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme miten ja mihin tarkoituksiin käsittelemme Intuitu-palvelun rekisteröityjen käyttäjien henkilötietoja.

Intuitu-palvelu on renkaiden aktiivinen kunnonvalvonnan järjestelmä, joka koostuu renkaaseen fyysisesti liitettävästä sensorijärjestelmästä ja rengasdataa esittävästä Intuitu-sovelluksesta. Intuitu-palvelua voidaan käyttää kahdella tavalla. Jos käyttäjällä on sensorein varustetut älyrenkaat, hän voi rekisteröityä Intuitu-sovelluksen käyttäjäksi, jolloin rengasdata kerätään sovellukseen automaattisesti renkaiden sensoreista. Intuitu-palvelua voi myös käyttää ilman älyrenkaaseen asennettua sensoria. Tällöin käyttäjä voi ladata sovelluksen ja syöttää renkaisiinsa liittyviä tietoja sovellukseen manuaalisesti.

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Nokian Renkaat Oyj toimii rekisterinpitäjänä Intuitu-palvelun yhteydessä käsiteltäville henkilötiedoille. Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset voi toimittaa meille sähköpostitse. Yhteystietomme löydät alta:

Nokian Renkaat Oyj 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, FINLAND
privacy@nokiantyres.com

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE

Intuitu-palvelun toteuttamista ja kehittämistä varten käsitellään sekä yksityis- että yritysasiakkaiden (palvelun käyttäjä) henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • Intuitu-palvelun tarjoaminen ja toteuttaminen asiakkaille

Nokian renkaat käsittelee Intuitu-käyttäjien henkilötietoja palvelun toteuttamista varten. Tietoja käytetään palveluun rekisteröidyn ajoneuvon renkaiden kunnon ja käytön analysointiin, Nokian Renkaiden tuotteiden ja palveluiden reklamaatiotilanteiden selvittämiseen, asiakasviestintään ja käyttäjäkokemuksen personointiin.

Tuoterekisteröinnin yhteydessä ajoneuvotiedot kerätään, jotta voimme rekisteröintivaiheessa määrittää oikeat rengasasetukset ja ohjeistaa niiden optimaalisen käyttötavan. Ajoneuvotietoja voidaan myös kerätä lisäetujen tai –palveluiden tuottamiseksi Nokian Renkaat –merkkisten renkaiden ostajalle. Mikäli sovellusta ei ole yhdistetty älyrenkaaseen, sovelluksella annetaan käyttäjille tietoa tuotteista sekä niihin liittyvistä käyttöohjeista.

Käyttäjän suostumuksella sijaintitietoa käsitellään sovelluksen taustalla sensorin ja sovelluksen välisen Bluetooth -yhteyden mahdollistamiseksi.  Lisäksi   ajoneuvon nopeustietoa säilytetään ja käsitellään sovelluksessa tarjotaksemme käyttäjille tietoa renkaiden turvallisesta käytöstä.

 • Intuitu-palvelun sekä muiden Nokian Renkaiden palveluiden kehittäminen

Hyödynnämme Intuitu-palvelun avulla kerättyä dataa niin Intuitu-sovelluksen ja -palvelun toteutuksessa ja jatkokehityksessä kuin yleisemmin Nokian Renkaiden palveluiden toteutuksessa ja tuote- ja palvelukehityksessä esimerkiksi yhdistämällä eri Nokian Renkaiden palveluihin liittyviä henkilötietoja toisiinsa.

 • Markkinointi ja mainonta

Käytämme Intuitu-palveluun liittyviä käyttäjätietoja tuotteidemme markkinointiin ja mainontaan. Markkinointi ja mainonta voi olla perinteistä printtimainontaa tai sähköistä suoramarkkinointia, johon pyydämme käyttäjältä aina erikseen tämän suostumuksen. Intuitu-palvelu sisältää käyttäjien yksinkertaista profilointia siten, että kerätystä rengasdatasta on johdettavissa ajoneuvokohtaisia ja kuljettajakohtaisia analyysejä (renkaiden käyttö sekä ajokäyttäytyminen), joita käytetään Intuitu-sovelluksen vihjetekstien ja muiden ilmoitusten tuottamiseen, käyttäjien segmentointiin sekä mainonnan kohdentamiseen.

 • Takuuasiat

Rekisteröimällä renkaat Nokian Renkaiden Intuitu-sovelluksen kautta, Nokian Renkaat voi tarjota käyttäjilleen lisätakuun normaalille rengastakuulle sekä suoran viestintäkanavan Nokian Renkaiden kanssa. Lisätakuu on voimassa kulloinkin voimassa olevin takuuehdoin. Takuu- ja reklamaatiotilanteissa renkaiden ohjeiden mukainen käyttö voidaan epäselvissä tilanteissa varmentaa renkaista kerätyn datan perusteella.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelemiseen on aina jokin seuraavista:

Sopimus
Palvelun toteuttamisen osalta henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröityneen käyttäjän ja Nokian renkaiden väliseen palvelusopimukseen. Renkaan ohjeiden mukaisen käytön varmentaminen takuutapauksissa sovellukseen kerääntyneen rengasdatan perusteella perustuu palvelun käyttäjän hyväksymiin käyttöehtoihin.

Oikeutettu etu 
Henkilötietojen käsittely perustuu Nokian Renkaiden oikeutettuun etuun silloin, kun kehitämme tai markkinoimme tuotteitamme, palveluitamme tai liiketoimintaamme sekä kun tuotamme asiakaspalvelua.

Mainonnan ja markkinoinnin osalta käyttäjien segmentointi sekä siihen perustuva vihjetekstien ja ilmoitusten tuottaminen perustuu Nokian Renkaiden oikeutettuun etuun tarjota asiakkailleen hyödylliseksi arvioimiaan lisäpalveluja.

Olemme arvioineet oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tasapainotestein varmistaaksemme, että Nokian Renkaiden ja palvelun käyttäjän välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, sekä osoittaaksemme, että oikeutettu etumme ei aiheuta merkittävää tunkeutumista palvelun käyttäjiemme yksityisyyden suojaan tai syrjäytä käyttäjien etuja taikka oikeuksia.

Suostumus 

Sijaintitietoja käsitellään vain palvelun käyttäjän suostumuksella. Sijaintitietoa käsitellään sovelluksen taustalla sensorin ja sovelluksen välisen Bluetooth -yhteyden mahdollistamiseksi.  Lisäksi   ajoneuvon nopeustietoa säilytetään ja käsitellään sovelluksessa tarjotaksemme käyttäjille tietoa renkaiden turvallisesta käytöstä. Sijaintia koskevat tiedot tallennetaan palveluun vain, jos palvelun käyttäjä on mobiilisovelluksessa antanut erillisen suostumuksen sijaintitietojen tallentamiselle. Palvelun käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen sijaintitietojen käsittelylle käyttöjärjestelmän asetuksien kautta.    Palvelun käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen sijaintitietojen tallentamiselle INTUITU -palveluun palvelun mobiilisovelluksen kautta. Mikäli käyttäjä peruuttaa suostumuksensa, palvelun kaikkia ominaisuuksia ei voi käyttää.

Käsittelemme palvelun käyttäjän henkilötietoja sähköisen suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, toimittamiseen ainoastaan silloin, jos palvelun käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa. Palvelun käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa sähköistä suoramarkkinointia varten antamansa suostumuksen käyttämällä vastaanottamastaan sähköpostiviestistä löytyvää peruuta uutiskirjeen tilaus -linkkiä.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT JA LÄHTEET

Keräämme tietoja pääasiassa Intuitu-sensoriratkaisun avulla, mobiililaitteelta, sekä palvelun käyttäjiltä itseltään. Lisäksi järjestelmä luo teknistä tietoa analyysin mahdollistamiseksi. Käyttäjiin yhdistettävissä olevia tietoja myös johdetaan raakadatasta analytiikan avulla.

Keräämme Intuitu-palvelun yhteydessä henkilötietoja seuraavista tietolähteistä:

 • palvelun käyttäjät
 • palvelun mittauselektroniikka (renkaisiin asennettavat sensorit)
 • palvelun mobiilisovellus
 • mobiililaite (sijaintitieto, laitteen malli, laitetyyppi)
 • muut Nokian renkaiden konserniyhtiöiden rekisterit

Intuitu-sovellus alkaa käsitellä tietoja sovelluksen käyttöönoton jälkeen ja käyttäjän rekisteröidyttyä palveluun. Mikäli rekisteröitynyt käyttäjä lisää Intuitu-palveluun ajoneuvon, joka sisältää Intuitu-sensorilla varustetut renkaat, palvelun käytön aikana syntyvien tietojen kerääminen sovellukseen tapahtuu automaattisesti Bluetooth-yhteyttä hyödyntäen. Sijaintitietoa käsitellään sovelluksen taustalla sensorin ja sovelluksen välisen Bluetooth -yhteyden mahdollistamiseksi.  Lisäksi   ajoneuvon nopeustietoa säilytetään ja käsitellään sovelluksessa tarjotaksemme käyttäjille tietoa renkaiden turvallisesta käytöstä. Käyttäjä voi Intuitu-sovelluksen avulla tarkastella näin kerätystä datasta johdettua merkityksellistä tietoa renkaidensa käytöstä. Sovellus lähettää kerätyn datan väliajoin järjestelmän pilvipalveluun, jossa sovelluksen tietoja säilytetään.

Intuitu-palvelun yhteydessä käsitellään seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Käyttäjätiedot Intuitu-palvelun rekisteröityneistä käyttäjistä (nimi, kirjautumistiedot, yhteystiedot, yrityksen yhteystiedot) sekä rekisteröimättömistä käyttäjistä (sähköpostiosoite, kutsun vastaanottaja, kutsun lähettäjä, kutsun status). Yrityskäyttäjien tiedot ovat yhdistettävissä sekä yrityksen tietoihin että muihin saman yrityksen rekisteröityneisiin käyttäjiin. Samaan organisaatioon kuuluvat palvelun käyttäjät näkevät muiden organisaatiossa olevien palvelun käyttäjien nimen ja sähköpostiosoitteen. Lisäksi Intuitu-palvelussa voidaan käsitellä kirjautumattomien henkilöiden sähköpostiosoitteita palvelun käyttöönottokutsujen lähettämiseksi.
 • Ajoneuvotiedot kuten ajoneuvon malli ja palvelun käyttäjän lisäämä ajoneuvon kuvaus sekä rekisterinumero. Kukin palvelun käyttäjä on yhdistettävissä vähintään yhteen ajoneuvoon sovelluksen käyttäjätilin tiedoissa. Mikäli palvelun käyttäjällä ei ole käytössään sensorein varustettua älyrengasta, hän voi manuaalisesti syöttää sovellukseen renkaiden sarjanumeron ja niiden sijainnin ajoneuvossa.
 • Ajoneuvon renkaiden mittaustulokset kuten rengaspaine, kuluma, lämpötila sekä mittauksen tarkka kellonaika ja -paikka. Renkaiden mittaustiedot ovat yhdistettävissä yksittäiseen palvelun käyttäjään teknisteiden tunnisteiden avulla.
 • Ajoneuvon sijainti sekä nopeus. Käyttäjän suostumuksella sijaintitietoa käsitellään sovelluksen taustalla sensorin ja sovelluksen välisen Bluetooth -yhteyden mahdollistamiseksi. Lisäksi   ajoneuvon nopeustietoa säilytetään sovelluksessa. Sijaintia koskevia tietoja tallennetaan palveluun vain, jos palvelun käyttäjä on antanut erillisen suostumuksen sijaintitietojen tallentamiselle. Reaaliaikainen tieto siitä, onko ajoneuvo aktiivisessa tilassa (onko ajoneuvo liikkeessä), on näkyvissä kaikille saman organisaatiotilin käyttäjille.    Ajoneuvon tilaa koskevia historiatietoja tai sijaintia ei jaeta organisaation käyttäjien kesken.  Käyttäjä voi lopettaa ajoneuvon tilan jakamisen kirjautumalla pois applikaatiosta tai ottamalla Bluetooth -ominaisuuden pois käytöstä.
 • Käyttäytymistiedot, kuten tieto siitä kuinka usein sovellusta käytetään, kuinka kauan sovelluksessa vietetään aikaa ja millaisella laitteella sovellusta käytetään. Analytiikan avulla luomme palvelun käyttäjien käyttötottumuksista tilastoja ja muita käyttötottumuksiin perustuvia koontiraportteja, joista yksittäinen palvelun käyttäjä ei ole yksilöitävissä.
 • Tiedot asiakaspalautteiden ja asiakastukipyyntöjen käsittelemiseksi kuten asiakkaan yhteystiedot pyynnön käsittelemiseksi tai palautteeseen vastaamiseksi, sekä pyynnön tai palautteen sisältö.
 • Tekniset tunnisteet ja muut tekniset tiedot, joiden avulla palvelun käyttäjät, renkaat, mobiililaitteet sekä ajoneuvot voidaan yksilöidä. Tällaisiin tietoihin sisältyvät mm. tekniset tiedot yhteyksien muodostamiseksi (IP-osoite ja laitteen MAC-osoite) sekä tekniset tiedot, joita syntyy tietojen muokkauksessa, poistamisessa sekä virhetilanteissa.

Evästeet

Nokian Renkaat käyttää evästeitä ja muita tavanomaisia automaattisen tiedonkäsittelyn menetelmiä ja työkaluja Intuitu-palvelun verkkosivuilla ja uutiskirjeissä. Evästeet ja tekniset toiminteet mahdollistavat verkko- ja muun mainonnan tehokkuuden seurannan ja jotkut niistä ovat välttämättömiä nettisivujen toimivuuden ja/tai palvelun joustavan käytettävyyden kannalta. Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät tästä linkistä.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Henkilötietojen siirrot

Käytämme yhteistyökumppaneita ja palveluntarjoajia toteuttaaksemme liiketoimintaamme tehokkaasti. Käytämme yhteistyökumppaneita esimerkiksi Intuitu-palvelun teknisessä kehityksessä ja palvelun ylläpidossa. Voimme käyttää palveluntarjoajia myös Intuitu-palveluun välillisesti liittyvissä ja yritysten yleisesti käyttämissä tukitoiminnoissa, kuten data- ja analytiikkapalvelujen, mainospalvelujen sekä markkinointipalvelujen osalta suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme.

Yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien suorittama henkilötietojen käsittely tapahtuu aina Nokian Renkaiden toimeksiannosta. Henkilötietojen käsittelystä on sovittu tietojenkäsittelysopimuksella jokaisen henkilötietoja käsittelevän palveluntarjoajamme kanssa. Käytämme ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöön panemiseksi niin, että käsittely täyttää lainsäädännön vaatimukset ja hyvät henkilötietojen käsittelyn periaatteet.

Osa palveluntarjoajistamme tai heidän tukitoiminnoistaan voi sijaita Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Käytämme aina asianmukaisia suojakeinoja takaamaan asiakkaiden henkilötiedoille saman suojan kuin EU:ssa. Suojakeinot, joita käytämme ovat Euroopan Komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet sekä muut soveltuvan lainsäädännön mukaiset suojakeinot.

Henkilötietojen luovutukset

Luovutamme henkilötietoja lain edellyttämissä tapauksissa viranomaisille. Tällaisissa tapauksissa luovutamme ainoastaan sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

Luovutamme henkilötietoja lain sallimissa puitteissa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yhteisölle esimerkiksi asiakassuhteen hoitamista tai markkinointia varten.

Yritysjärjestelytilanteissa meidän tulee luovuttaa henkilötietoja ostajalle tai tällaisen liikeomaisuuden myyjälle soveltuvan lainsäädännön puitteissa. Tällaisessa tilanteessa käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella, jotta voimme varmistaa liiketoimintamme jatkuvuuden. Mikäli Nokian Renkaiden asiakas tai Intuitu-palvelun käyttäjä vastustaa käsittelyä tällaisessa tapauksessa, liiketoimintamme ostanut taho ei pysty enää tarjoamaan palveluita.

HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUS

Varmistamme teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä henkilötietojen tietoturvallisen käsittelyn. Hyödynnämme esimerkiksi palomuureja, salaustekniikoita ja turvallisia palvelinympäristöjä. Kaikki henkilötietoja käsittelevät työntekijät ovat sitoutuneet salassapitoon. Pääsy henkilötietoihin on aina rajattu roolin ja työtehtävien perusteella.

Tietoturvaloukkauksissa arvoimme mahdolliset tietosuojariskit ja lain edellyttämissä puitteissa ilmoitamme niistä paikalliselle tietosuojaviranomaiselle sekä pyrimme ohjeistamaan kaikkia tietoturvaloukkauksen kohteena olevia henkilöitä. Koulutamme säännöllisesti työntekijöitämme varmistaaksemme, että henkilötietojesi käsitellään asianmukaisesti.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tavoitteemme on olla avoin ja läpinäkyvä, kun käsittelemme henkilötietoja. Haluamme antaa Intuitu-palvelun käyttäjille kaikki mahdollisuudet vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus saada pääsy tietoihin. Palvelun käyttäjällä on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö hänen henkilötietojansa, mitä henkilötietoja käsittelemme ja saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen. Mikäli henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, palvelun käyttäjällä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai täydentämistä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Tietyissä tilanteissa palvelun käyttäjällä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden. Tällöin rajoitamme henkilötietojen käsittelyä, kunnes tietojen täsmällisyys on varmistettu.

Vastustamisoikeus. Palvelun käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointia varten. Palvelun käyttäjällä on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvistä syistä, kun käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella.

Oikeus tulla unohdetuksi. Palvelun käyttäjällä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista. On syytä huomioida, että joissain tapauksissa henkilötietojen käsittelylle ja säilyttämiselle saattaa kuitenkin olla oikeutettu peruste, kuten esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen tai takuuvaatimukset.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Palvelun käyttäjällä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä koneellisesti luettavassa muodossa, kun käsittelemme henkilötietoja sopimuksen tai nimenomaisen suostumuksen perusteella. Oikeus koskee ainoastaan niitä henkilötietoja, jotka palvelun käyttäjä on itse toimittanut meille.

Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli henkilötietojen käsittelyperuste on suostumus, palvelun käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin voidaan peruuttaa käyttämällä suoramarkkinointi sähköpostien sisältämää “Peruuta uutiskirjeen tilaus” linkkiä.

* * *

Huomaathan, että voit rekisteröityneenä käyttäjänä muokata ja poistaa tietojasi suoraan sovelluksessa. Sovelluksen asetuksissa voit myös hallinnoida suostumuksiasi. Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät kysymykset ja pyynnöt voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen privacy@nokiantyres.com.

Mikäli rekisteröity kokee, että hänen henkilötietojansa ei käsitellä asianmukaisesti, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun ajantasaiset yhteystiedot ja menettelyohjeet löydät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta https://tietosuoja.fi.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Olemme määritelleet henkilötiedoille säilytysajat tietojen käyttötarkoituksen ja soveltuvan lain perusteella. Mikäli lakisääteinen velvoite ei edellytä toisin, Nokian Renkaat säilyttää Intuitu-palveluun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

 • Käyttäjään liitettävissä olevat tunnistetiedot poistetaan tai anonymisoidaan palvelua koskevan asiakassuhteen päättymisen jälkeen ja viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua käyttäjän viimeisestä kirjautumisesta palveluun, ellei soveltuva lainsäädäntö velvoita meitä säilyttämään käyttäjätietoja pidempään. Asiakassuhde katsotaan päättyneeksi, kun käyttäjä esittää Nokian Renkaille pyynnön tietojensa poistamiseksi.
 • Sähköisen markkinointiviestinnän yhteydessä käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin annettu suostumus on voimassa. Mikäli suostumus peruutetaan, keskeytämme henkilötietojen käsittelyn sähköistä suoramarkkinointia varten ja poistamme henkilötiedot, mikäli niiden käsittelylle ei ole muuta tarkoitusta.
 • Palvelun käyttöönottokutsuja lukuun ottamatta palvelu ei sisällä ei-rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja missään muodossa. Kutsuja säilytetään niiden voimassaoloajan 30 päivää.
 • Palveluun liitetyn ajoneuvon tiedot poistuvat palvelusta sen jälkeen, kun palvelun käyttäjä poistaa palveluun liitetyn ajoneuvon. Mikäli kyseessä on usean käyttäjän muodostama organisaatiotili, ajoneuvon tiedot poistuvat palvelusta sen jälkeen, kun kyseisen organisaatiotilin ylläpitäjäkäyttäjä poistaa palveluun liitetyn ajoneuvon.

Säilytysaikoihin liittyvät kysymykset pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen privacy@nokiantyres.com.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten voimme aika ajoin päivittää tietosuojaselostettamme. Muutokset tietosuojaselosteessa voivat myös johtua lainsäädännön muutoksista. Mikäli jokin henkilötietojen käsittelyssämme olennaisesti muuttuu, pyrimme avoimesti ilmoittamaan muutoksista asiakkaille. Tieto olennaisista muutoksista toimitetaan Intuitu-palvelun rekisteröityneille käyttäjille sähköpostitse osoitteeseen, jonka käyttäjä on toimittanut meille rekisteröitymisen yhteydessä, tai Intuitu-sovelluksessa.

Whistleblowing tietosuojaseloste

Nokian Renkaat –konsernilla on käytössään väärinkäytösten ilmoittamisprosessi epäiltyjen sisäisten rikkomusten tai muun epäeettisen käyttäytymisen selvittämiseksi. Nokian Renkaat Oyj (“Nokian Renkaat” tai “me”) toimii ilmoitusmenettelyyn liittyvien henkilötietojen rekisterinpitäjänä.

Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, kuinka käsittelemme henkilötietoja ilmoitusmenettelyn yhteydessä. Väärinkäytösten ja epäeettisen toiminnan selvittämiseen liittyvien henkilötietojen käsittely voi kohdistua useiden eri rekisteröityjen henkilötietoihin. Useimmiten ilmoitukset sisältävät ilmoituksen tekijän sekä ilmoituksen kohteen henkilötietoja. Riippuen tutkittavasta tapauksesta, käsittely saattaa myös kohdistua muihin rekisteröityihin kuten esimerkiksi ilmoituksen tutkijaan sekä mahdollisten todistajien henkilötietoihin.

Yksityisyytesi suojaamiseksi käsittelemme henkilötietoja läpinäkyvästi ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT 

Nokian Renkaat Oyj toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä väärinkäytöksiä koskevien ilmoituksien käsittelyssä. Tietosuojaan liittyvät kysymykset voi lähettää meille osoitteeseen: 

Nokian Renkaat Oyj 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, FINLAND 
privacy@nokiantyres.com

Käsittelyn tarkoitukset JA OIKEUSPERUSTE

Nokian Renkaiden ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on ylläpitää luottamusta Nokian Renkaat –konsernia kohtaan ja varmistaa, että hallinto- ja ohjausjärjestelmämme toimivat laadukkaasti. Lisäksi tavoitteena on rohkaista työntekijöitämme ja muita sidosryhmiämme raportoimaan havaitsemistaan lakien, liiketoimintaperiaatteidemme taikka muun ohjeistuksemme vastaisesta toiminnasta.

Nokian Renkaiden ilmoitusmenettelyn yhteydessä henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: 

 • epäiltyjen rikosten, sisäisten rikkomusten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi, tunnistamiseksi ja tutkimiseksi;
 • epäeettisten tai Nokian Renkaiden liiketoimintaperiaatteiden vastaisten toimien estämiseksi, tunnistamiseksi ja tutkimiseksi.

Henkilötietojesi käsittely perustuu seuraaviin oikeusperusteisiin: 

 • käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etumme seurata sovellettavien lakien, Nokian Renkaiden liiketoimintaperiaatteiden ja muiden ohjeiden noudattamista.
 • käsittely voi myös perustua lakisääteiseen velvoitteeseen niissä tapauksissa, joissa ilmoitusmenettely on kansallisen lainsäädännön perusteella pakollista.
 • erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on, että käsittely on tarpeen Nokian Renkaiden tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla tai että käsittely on välttämätöntä laillisten vaatimusten asettamiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi.

Käsiteltävät HENKILÖTIETORYHMÄT JA HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET

Nokian Renkaiden sisäisen tarkastuksen yksikkö johtaa kaikkia virallisten ilmoituskanavien kautta käynnistyneitä tutkimuksia. Ilmoitusmenettelyn yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot kerätään ensisijaisesti virallisten ilmoituskanavien (erikseen määritelty sähköpostiosoite tai postiosoite) kautta. Tutkittavasta tapauksesta riippuen henkilötietoja voidaan kerätä myös tutkintatoimenpiteillä.

Käsiteltäviin henkilötietoihin sisältyy useimmissa tapauksissa: 

 • Alkuperäisen ilmoituksen kautta saadut tiedot, kuten ilmoittajan nimi ja yhteystiedot ja ilmoituksen kohteen nimi, sekä kuvaus epäillystä väärinkäytöksestä. Ilmoituksen luonteesta ja asiayhteydestä johtuen vastaanotettu tieto voi vaihdella tapauskohtaisesti. Riippuen käsiteltävästä tapauksesta, tiedot voivat sisältää myös erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja.
 • Tutkintatoimenpiteillä hankitut tiedot kuten työsuhteeseen liittyvät tiedot, fyysiseen turvallisuuteen liittyvät tiedot (esim. kameravalvonta, kulunvalvontatiedot), järjestelmien hallinnointiin ja tietoverkkojen turvallisuuteen liittyvät tiedot, työtunnit, todistajalausunnot, julkisista rekistereistä tapauskohtaiset hankitut tiedot, sekä muut julkiset tai sisäisistä järjestelmistä saadut tiedot.

Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Henkilötietojen siirrot

Globaalina yrityksenä Nokian Renkaat voi käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia väärinkäytöksiä koskevien ilmoitusten käsittelemiseen. Alihankkijoiden ja palveluntarjoajien suorittama henkilötietojen käsittely tapahtuu aina Nokian Renkaiden toimeksiannosta. Henkilötietojen käsittelystä sovitaan erillisellä tietojenkäsittelysopimuksella sen varmistamiseksi, että palveluntarjoajamme ja yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja lakien ja hyvien tietojenkäsittelykäytäntöjen mukaisesti.

Mikäli alihankkijamme tai palveluntarjoajamme sijaitsevat Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, varmistamme henkilötietojen asianmukaisen ja riittävän suojan. Suojakeinot, joita käytämme ovat EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield-sertifikaatti sekä Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet.

Henkilötietojen luovutukset

Luovutamme henkilötietoja ensisijaisesti vain silloin, kun se on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Mikäli tutkittava tapaus liittyy laittomaan tai rikolliseen toimintaan, tapaus voidaan ilmoittaa asianmukaisille viranomaisille sovellettavan lainsäädännön mukaisesti (esim. lainvalvontaviranomaiset, verohallinto, tulli) sekä tietyissä tapauksissa vakuutusyhtiölle tai muille asianomistajille.

Yritysjärjestelytilanteissa meidän tulee luovuttaa henkilötietoja tällaisen liiketoiminnan tai omaisuuden ostajalle tai mahdolliselle myyjälle sovellettavien lakien mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden.

Henkilötietojen turvallisuus

Varmistamme teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä henkilötietojen tietoturvallisen käsittelyn. Hyödynnämme esimerkiksi palomuureja, salaustekniikoita ja turvallisia palvelinympäristöjä. Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee salassapitovelvoite. Pääsy henkilötietoihin on aina rajattu roolin ja työtehtävien perusteella.

Tietoturvaloukkaustilanteissa arvoimme mahdolliset tietosuojariskit ja ilmoitamme niistä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti tietosuojaviranomaiselle, sekä kaikille, joiden henkilötiedot ovat saattaneet vaarantua.

Rekisteröidyn oikeudet

Vastuullisena yrityksenä haluamme olla avoin ja läpinäkyvä henkilötietojen käsittelyssä. Haluamme tarjota rekisteröidylle mahdollisuuden vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn. Ilmoitusmenettelyn ja siinä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn luonteen vuoksi meillä on kuitenkin tietyissä tapauksissa oikeus poiketa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Oikeus saada pääsy tietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö hänen henkilötietojaan, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä saada kopio henkilötiedoistaan. Ilmoitusmenettelyn tietojenkäsittelyn arkaluonteisuuden vuoksi, tarkastuspyynnön toteuttamisen yhteydessä on välttämätöntä ottaa huomioon kaikkien osapuolten edut ja intressit. Tarkastusoikeuden toteuttaminen voi vaikuttaa haitallisesti muiden osapuolten oikeuksiin tai vapauksiin, jonka vuoksi kaikkia tarkastuspyyntöjä ei voida täysimääräisesti toteuttaa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen. Mikäli ilmoitusta koskevat henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai täydentämistä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista kiistämällä tietojensa paikkansapitävyys tai käsittelyn laillisuus. Tällaisessa tilanteessa käsittelytoimia voidaan rajoittaa, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu. Oikeutta käsittelyn rajoittamiseen arvioidaan tapauskohtaisesti. Rekisterinpitäjällä voi olla, rajoittamisvaatimuksesta huolimatta, oikeus käsitellä henkilötietoja oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun.  Voimme tarvittaessa rajoittaa rekisteröidyn oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tulla unohdetuksi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista. Joissain tapauksissa henkilötietojen käsittelyyn ja säilyttämiselle saattaa kuitenkin olla oikeutettu peruste, kuten esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Mikäli koet, että henkilötietojasi ei käsitellä asianmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät kysymykset ja pyynnöt voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen privacy@nokiantyres.com.

Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai kunnes vastaanotamme tietojen poistopyynnön, ellei meillä ole oikeutettua etua tai laissa erikseen märiteltyä perustetta säilyttää tietoja pyynnöstä huolimatta.

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen väärinkäyttöilmoitusten käsittelemiseksi ja tutkimiseksi tai mahdollisten seuraamusten, lakien tai taloudellisten vaatimusten täyttämiseksi. Mikäli ilmoituksesta seuraa oikeudellisia jatkotoimenpiteitä, säilytämme henkilötietoja, kunnes tapauksen käsittely saadaan päätökseen. Lailliseen velvollisuuteen perustuen, Nokian Renkaat säilyttää kaikki vastaanotetut ilmoitukset ja niihin liittyvät aineistot, joiden katsotaan olevan merkityksellisiä tutkinnan tai tutkinnan päättämisen kannalta, mukaan lukien mahdolliset tiivistelmät tai asiakirjaluettelot, kymmenen vuoden ajan alkaen päivästä, jona tapaus on ratkaistu tai sen ei katsota vaativan lisätutkintatoimenpiteitä.

Säilytysaikoihin liittyvät kysymykset pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen privacy@nokiantyres.com.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ja päivitämme säännöllisesti tietosuojaselostettamme. Muutokset tietosuojaselosteessa voivat myös johtua lainsäädännön muutoksista. Mikäli jokin henkilötietojen käsittelyssämme olennaisesti muuttuu, viestimme avoimesti muutoksista rekisteröidyille.