FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Tietosuojaselosteet

Nokian Renkaat tietosuojaseloste

Nokian Renkaat Oyj (“Nokian Renkaat” tai “me”) toimii rekisterinpitäjänä yritysasiakkaidensa yhteyshenkilöiden ja edustajien sekä kuluttaja-asiakkaidensa (”asiakas”) henkilötiedolle. Käsittelemme henkilötietoja läpinäkyvästi ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme miten ja mihin tarkoituksiin käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja.  

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT  

Nokian Renkaat Oyj toimii rekisterinpitäjänä asiakkaidensa henkilötiedolle. Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset voi toimittaa meille sähköpostitse. Yhteystietomme löydät alta:  

Nokian Renkaat Oyj 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, FINLAND 
privacy@nokiantyres.com 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET, HENKILÖTIETORYHMÄT JA OIKEUSPERUSTE 

YRITYSASIAKKAIDEN YHTEYSHENKILÖT JA EDUSTAJAT 

Nokian Renkaat kerää henkilötiedot ensisijaisesti yritysasiakkaan hankkiessa Nokian Renkaiden tuotteita tai palveluja taikka kun yritysasiakkaan edustaja rekisteröityy digitaalisen palvelumme käyttäjäksi. Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:  

 • Tuotteiden ja palveluiden toimitus yritysasiakkaille 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja ja tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja.  

 • Asiakassuhteiden ylläpito sisältäen asiakaspalvelun, asiakasviestinnän ja asiakastapaamisten hallinnoinnin. 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme yhteystietoja, asiakassuhteeseen liittyviä tietoja, asiakaspalautetta- ja viestintää, asiakastapahtumiin ja kampanjoihin liittyviä tietoja sekä uutiskirjetilauksiaAsiakaspalvelun puhelinkeskustelut nauhoitetaan asiakaspalvelumme laadun varmistamiseksi.  

 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen hyödyntämällä asiakaspalautteita, tuotearvosteluja ja tietoja asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä. 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja sekä tietoa, joka voidaan päätellä muusta keräämästämme tiedosta. Useimmiten kyseiset henkilötiedot karkeistetaan tai muuten anonymisoidaan liiketoiminnan ja tuotteidemme kehittämisessä käytettävien tilastojen ja raporttien laatimiseksi. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät täältä.  

 • Tuotteiden ja palveluiden myynti ja markkinointi 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, ja tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja. Kerätyn henkilötiedon avulla laadimme markkinoinnin kohdeyleisöjä, joille tarjoamme kohdennettua markkinointisisältöä. Kohdennettu markkinointisisällön kohdentaminen perustuu ainoastaan kohdesegmentteihin, ei koskaan asiakkaidemme yksilölliseen verkkokäyttäytymiseen. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät täältä.  

 • Dealer Services -jälleenmyyntipalvelun tarjoaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita ja pääsyhallintaan liittyviä tietoja.  

 • Asiakas- ja myyntitapahtumien organisointi ja hallinnointi 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja sekä matkustustietoja.  

 • Lakisääteisten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme useita eri tietoryhmiä lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi.  

Oikeusperuste yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien henkilötietojen käsittelemiseen on aina jokin seuraavista:  

 • Suostumus 

Käsittelemme asiakkaan henkilötietoja sähköisen suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, toimittamiseen ainoastaan silloin, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa sähköistä suoramarkkinointia varten antamansa suostumuksen käyttämällä vastaanottamastaan sähköpostiviestistä löytyvää peruuta uutiskirjeen tilaus -linkkiä.  

 • Lakisääteinen velvoite 

Oikeusperuste on Nokian renkaiden lakisääteinen velvoite, kun käsittelemme asiakkaan henkilötietoja eri käsittelytarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi.  

 • Sopimus 

Käsittelemme yritysasiakkaiden henkilötietoja sopimusperusteisesti silloin, kun niitä käsitellään Marketing Toolbox -palvelun toimittamisen tarkoitukseen.  

 • Oikeutettu etu 

Henkilötietojen käsittely perustuu Nokian Renkaiden oikeutettuun etuun silloin, kun kehitämme, myymme, markkinoimme tai toimitamme tuotteita ja palveluitamme, kun tuotamme asiakaspalvelua sekä järjestämme asiakas- ja myyntitapahtumia. 

Arvioimme oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tasapainotestein varmistaaksemme, että Nokian Renkaiden ja asiakkaan välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, sekä osoittaaksemme, että oikeutettu etumme ei aiheuta merkittävää tunkeutumista asiakkaidemme yksityisyyden suojaan tai syrjäytä asiakkaidemme etuja taikka oikeuksia. Lisätietoa tasapainotesteistä voit pyytää sähköpostitse osoitteesta privacy@nokiantyres.com.  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET, HENKILÖTIETORYHMÄT JA OIKEUSPERUSTE 

KULUTTAJA-ASIAKAS  

Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti silloin, kun kuluttaja-asiakas kirjautuu palveluumme, osallistuu kyselytutkimukseen tai kilpailuun, tai tilaa jonkin julkaisuistammeHenkilötietoa kertyy meille myös kun keräämme tietoa palveluidemme käytöstä. Kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:   

 • Uutiskirjeiden ja muiden julkaisujen lähettäminen niille vastaanottajille, jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja ja verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja.   

 • Asiakaspalvelun tuottaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja ja asiakaspalautetta- ja viestintää. Asiakaspalvelun puhelinkeskustelut nauhoitetaan asiakaspalvelumme laadun varmistamiseksi.  

 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointi  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja sekä tietoa, joka voidaan päätellä muusta keräämästämme tiedosta. Kerätyn henkilötiedon avulla laadimme markkinoinnin kohdeyleisöjä, joille tarjoamme kohdennettua markkinointisisältöä. Kohdennettu markkinointisisällön kohdentaminen perustuu ainoastaan kohdesegmentteihin, ei koskaan kuluttaja-asiakkaidemme yksilölliseen verkkokäyttäytymiseen. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät täältä.  

 • Lisäpalveluiden tarjoaminen kuten Hakkaturva 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja ja tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja.  

 • Arvontojen ja kilpailujen järjestäminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja ja arvonta- tai kilpailukohtaisia tietoja.  

 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen hyödyntämällä asiakaspalautteita, tuotearvosteluja ja tietoja asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme yhteystietoja, asiakaspalautetta ja -viestintää, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita ja asiakkaan verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät täältä.  

 • Lakisääteisten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme useita eri tietoryhmiä lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi. 

Oikeusperuste kuluttaja-asiakkaidemme henkilötietojen käsittelemiseen on aina jokin seuraavista:  

 • Suostumus 

Käsittelemme asiakkaan henkilötietoja sähköisen suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, toimittamiseen ainoastaan silloin, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa sähköistä suoramarkkinointia varten antamansa suostumuksen käyttämällä vastaanottamastaan sähköpostiviestistä löytyvää peruuta uutiskirjeen tilaus -linkkiä.  

 • Lakisääteinen velvoite 

Oikeusperuste on Nokian Renkaiden lakisääteinen velvoite, kun käsittelemme asiakkaan henkilötietoja eri käsittelytarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi.  

 • Sopimus 

Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja sopimusperusteisesti silloin, kun niitä käsitellään arvontojen ja kilpailujen järjestämiseksi, sekä silloin kun niitä käsitellään tuotetakuun yhteydessä jolloin käsittely on tarpeellista sopimussuhteen ja palvelusopimuksen toteuttamisen kannalta.   

 • Oikeutettu etu 

Henkilötietojen käsittely perustuu Nokian Renkaiden oikeutettuun etuun silloin, kun kehittämme tuotteita ja palveluita, tuotamme asiakaspalvelua sekä toteutamme markkinointia.  

Arvioimme oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tasapainotestein varmistaaksemme, että Nokian Renkaiden ja asiakkaan välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, sekä osoittaaksemme, että oikeutettu etumme ei aiheuta merkittävää tunkeutumista asiakkaidemme yksityisyyden suojaan tai syrjäytä asiakkaidemme etuja taikka oikeuksia. Lisätietoa tasapainotesteistä voit pyytää sähköpostitse osoitteesta privacy@nokiantyres.com.  

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET 

Henkilötietojen siirrot 

Käytämme alihankkijoita sekä palveluntarjoajia toteuttaaksemme liiketoimintaamme tehokkaasti. Esimerkiksi suoramarkkinointi ja erilaiset laskutustoiminnot toteutetaan palveluntarjoajien ohjelmistoilla.  

Alihankkijoiden ja palveluntarjoajien suorittama henkilötietojen käsittely tapahtuu aina Nokian Renkaiden toimeksiannosta. Henkilötietojen käsittelystä on sovittu tietojenkäsittelysopimuksella jokaisen henkilötietoja käsittelevän palveluntarjoajamme kanssa. Käytämme ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöön panemiseksi niin, että käsittely täyttää lainsäädännön vaatimukset ja hyvät henkilötietojen käsittelyn periaatteet.  

Osa palveluntarjoajistamme tai heidän tukitoiminnoistaan sijaitsee Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Käytämme aina asianmukaisia suojakeinoja takaamaan asiakkaiden henkilötiedoille saman suojan kuin EU:ssa. Suojakeinot, joita käytämme ovat EU-U.S. Privacy Shield sekä Euroopan Komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet.  

Henkilötietojen luovutukset  

Luovutamme asiakkaiden henkilötietoja lain edellyttämissä tapauksissa viranomaisilleTällaisissa tapauksissa luovutamme ainoastaan sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

Luovutamme asiakkaiden henkilötietoja lain sallimissa puitteissa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yhteisölle asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista tai markkinointia varten.  

Yritysjärjestelytilanteissa meidän tulee luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ostajalle tai tällaisen liikeomaisuuden myyjälle soveltuvan lainsäädännön puitteissa. Tällaisessa tilanteessa käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella, jotta voimme varmistaa liiketoimintamme jatkuvuuden. Mikäli asiakas vastustaa käsittelyä tällaisessa tapauksessa, liiketoimintamme ostanut taho ei pysty enää tarjoamaan palveluita. 

HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUS  

Varmistamme teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä henkilötietojen tietoturvallisen käsittelyn. Hyödynnämme esimerkiksi palomuureja, salaustekniikoita ja turvallisia palvelinympäristöjä. Kaikki henkilötietoja käsittelevät työntekijät ovat sitoutuneet salassapitoon. Pääsy henkilötietoihin on aina rajattu roolin ja työtehtävien perusteella. 

Tietoturvaloukkauksissa arvoimme mahdolliset tietosuojariskit ja lain edellyttämissä puitteissa ilmoitamme niistä paikalliselle tietosuojaviranomaiselle sekä pyrimme ohjeistamaan kaikkia tietoturvaloukkauksen kohteena olevia henkilöitä. Koulutamme säännöllisesti työntekijöitämme varmistaaksemme, että henkilötietojesi käsitellään asianmukaisesti. 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET  

Tavoitteemme on olla avoin ja läpinäkyvä, kun käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja. Haluamme antaa asiakkaillemme kaikki mahdollisuudet vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn.  

Oikeus saada pääsy tietoihin. Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö hänen henkilötietojansa, mitä henkilötietoja käsittelemme ja saada jäljennös häntä koskevista tiedoista.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen. Mikäli henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai täydentämistä.  

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Tietyissä tilanteissa asiakkaalla on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos asiakas kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden. Tällöin rajoitamme henkilötietojen käsittelyä, kunnes tietojen täsmällisyys on varmistettu. 

VastustamisoikeusAsiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointia varten. Asiakkaalla on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvistä syistä, kun käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella. 

Oikeus tulla unohdetuksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojepoistamista. On syytä huomioida, että joissain tapauksissa henkilötietojen käsittelylle ja säilyttämiselle saattaa kuitenkin olla oikeutettu peruste, kuten esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen tai takuuvaatimukset. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä koneellisesti luettavassa muodossa, kun käsittelemme henkilötietoja sopimuksen tai nimenomaisen suostumuksen perusteella. Oikeus koskee ainoastaan niitä henkilötietoja, jotka asiakas on itse toimittanut meille. 

Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli henkilötietojen käsittelyperuste on suostumus, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin voidaan peruuttaa käyttämällä suoramarkkinointi sähköpostien sisältämää “Peruuta uutiskirjeen tilaus” linkkiä. 

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät kysymykset ja pyynnöt voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen privacy@nokiantyres.com. 

Mikäli asiakas kokee, että hänen henkilötietojansa ei käsitellä asianmukaisesti, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT  

Olemme määritelleet henkilötiedoille säilytysajat tietojen käyttötarkoituksen ja soveltuvan lain perusteella. Mikäli lakisääteinen velvoite ei edellytä toisin, henkilötietojen säilytysajat on määritelty seuraavasti:  

 • Mikäli asiakas on luonut Dealer Service -tilin, säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin asiakkaalle toimitetaan palveluja tai palvelutili pysyy aktiivisena.  
 • Takuuasioissa ja muissa tuotekohtaisissa ohjelmissa säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin takuu tai tuotekohtainen ohjelma on voimassa, sekä kunnes tapauskohtainen vaadeaika on umpeutunut. 
 • Kilpailuiden ja arvontojen yhteydessä kerätyt henkilötiedot säilytetään, kunnes kilpailu on päättynyt ja sen jälkeiset toimenpiteet (esim. palkinnon lähettäminen) on suoritettu. Tarkemmat tiedot säilytysajoista ilmoitetaan kilpailujen tai arvontojen yhteydessä. 
 • Sähköisen markkinointiviestinnän yhteydessä käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin annettu suostumus on voimassa. Mikäli suostumus peruutetaan, keskeytämme henkilötietojen käsittelyn sähköistä suoramarkkinointi varten ja poistamme henkilötiedot, mikäli niiden käsittelylle ei ole muuta tarkoitusta. 

Säilytysaikoihin liittyvät kysymykset pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen privacy@nokiantyres.com. 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen  

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten voimme aika ajoin päivittää tietosuojaselostettamme. Muutokset tietosuojaselosteessa voivat myös johtua lainsäädännön muutoksista. Mikäli jokin henkilötietojen käsittelyssämme olennaisesti muuttuu, pyrimme avoimesti ilmoittamaan muutoksista asiakkaille. 

Vianor tietosuojaseloste

Vianor Oy (“Vianor” tai “me”) toimii rekisterinpitäjänä kuluttaja-asiakkaidensa sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien (”asiakas”) henkilötiedolle. Käsittelemme henkilötietoja läpinäkyvästi ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme miten ja mihin tarkoituksiin käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja.  

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT  

Vianor Oy toimii rekisterinpitäjänä asiakkaidensa henkilötiedolle. Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset voi toimittaa meille sähköpostitse. Yhteystietomme löydät alta:  

Vianor Oy 
c/o Nokian Tyres plc 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, Finland 
privacy@vianor.com  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET, HENKILÖTIETORYHMÄT JA OIKEUSPERUSTE 

KULUTTAJA-ASIAKAS  

Vianor saa henkilötiedot ensisijaisesti palvelujen ja tuotteiden tarjoamisen yhteydessä, tai kun asiakas rekisteröityy sähköiseen palveluumme, tilaa uutiskirjeemme tai osallistuu järjestämäämme asiakaskyselyyn taikka kilpailuun. Käsittelemme kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:  

 • Palveluiden myynti ja tuottaminen kuten rengashotelli ja rengas- ja autohuoltopalvelut  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietojatilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, myVianor-palveluun liittyviä tietoja sekä verkkotunnisteita  

 • Tuotteiden myynti ja toimitus kuluttaja-asiakkaiden verkkokaupassa 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja, myVianor-palveluun liittyviä tietoja ja verkkotunnisteita. 

 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointi  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja sekä tietoa, joka voidaan päätellä muusta keräämästämme tiedosta. Kerätyn henkilötiedon avulla laadimme markkinoinnin kohdeyleisöjä, joille tarjoamme kohdennettua markkinointisisältöä. Markkinointisisällön kohdentaminen perustuu ainoastaan kohdesegmentteihin, ei koskaan asiakkaidemme yksilölliseen verkkokäyttäytymiseen. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät täältä.   

 • Arvontojen ja kilpailujen järjestäminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja. 

 • Asiakaspalvelun tuottaminen  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja sekä asiakaspalautetta ja -viestintää. Puhelinsoitot asiakaspalveluun nauhoitetaan asiakaspalvelumme laadun varmistamiseksi.  

 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen hyödyntämällä asiakaspalautteita, tuotearvosteluja ja tietoja asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaiden yhteystietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, asiakaspalautetta, asiakasviestintää, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, asiakkaan verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja sekä tietoa, joka voidaan päätellä muusta keräämästämme tiedosta. Useimmiten kyseiset henkilötiedot karkeistetaan tai muuten anonymisoidaan liiketoiminnan ja tuotteidemme kehittämisessä käytettävien tilastojen ja raporttien laatimiseksi. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät verkkosivuiltamme. 

 • myVianor-palvelun tarjoaminen ja ylläpito 

Tätä tarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja ja myVianor-palveluun liittyviä tietoja. 

 • Lakisääteisten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme useita eri tietoryhmiä lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi.  

Oikeusperuste kuluttaja-asiakkaidemme henkilötietojen käsittelemiseen on aina jokin seuraavista:  

 • Suostumus 

Käsittelemme asiakkaan henkilötietoja sähköisen suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, toimittamiseen ainoastaan silloin, kun asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa sähköistä suoramarkkinointia varten antamansa suostumuksen käyttämällä vastaanottamastaan sähköpostiviestistä löytyvää peruuta uutiskirjeen tilaus -linkkiä. Käsittelemme henkilötietoja suostumuksen perusteella myös arvontojen ja kilpailujen järjestämisen tarkoitukseen.  

 • Lakisääteinen velvoite 

Oikeusperuste on Vianorin lakisääteinen velvoite, kun käsittelemme asiakkaan henkilötietoja eri käsittelytarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi.  

 • Sopimus 

Käsittelemme kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja sopimusperusteisesti silloin, kun niitä käsitellään tuotteideja palveluiden tarjoamiseksi ja myymiseksi.  

 • Oikeutettu etu 

Henkilötietojen käsittely perustuu Vianorin oikeutettuun etuun silloin, kun kehittämme tuotteita ja palveluita, tuotamme asiakaspalvelua sekä toteutamme markkinointia.  

Arvioimme oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tasapainotestein varmistaaksemme, että Vianorin ja asiakkaan välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, sekä osoittaaksemme, että oikeutettu etumme ei aiheuta merkittävää tunkeutumista asiakkaidemme yksityisyyden suojaan tai syrjäytä asiakkaidemme etuja taikka oikeuksia. Lisätietoa tasapainotesteistä voit pyytää sähköpostitse osoitteesta privacy@vianor.com.  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET, HENKILÖTIETORYHMÄT JA OIKEUSPERUSTE 

YRITYSASIAKKAIDEN YHTEYSHENKILÖT JA EDUSTAJAT  

Vianor saa henkilötiedot ensisijaisesti yritysasiakkaan hankkiessa tuotteita tai palveluja Vianorilta tai kun yrityksen edustaja rekisteröityy digitaalisen palvelumme käyttäjäksi. Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:  

 • Palveluiden myynti ja tarjoaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, eVianor-palveluun liittyviä tietoja sekä verkkotunnisteita.  

 • Tuotteiden myynti ja tarjoaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja ja eVianor-palveluun liittyviä tietoja 

 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointi 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja. 

 • Asiakas- ja myyntitapahtumien organisointi ja hallinnointi 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, matkustustietoja sekä ruokavalioon liittyviä tietoja. 

 • Asiakaspalvelun tuottaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja sekä ajoneuvo- ja rengastietoja. Puhelinsoitot asiakaspalveluun nauhoitetaan asiakaspalvelumme laadun varmistamiseksi. 

 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen hyödyntämällä asiakaspalautteita, tuotearvosteluja ja tietoja asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä. 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme yhteystietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, asiakaspalautetta, asiakasviestintää, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, asiakkaan verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja sekä tietoa, joka voidaan päätellä muusta keräämästämme tiedosta. Useimmiten kyseiset henkilötiedot karkeistetaan tai muuten anonymisoidaan liiketoiminnan ja tuotteidemme kehittämisessä käytettävien tilastojen ja raporttien laatimiseksi. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät verkkosivuiltamme. 

 • Vianor partner -toiminnan hallinnointi 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme yhteystietoja ja Vianor partner -toimintaan liittyviä tietoja. 

 • Lakisääteisten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme useita eri tietoryhmiä lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi.  

Oikeusperuste yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien henkilötietojen käsittelemiseen on aina jokin seuraavista:  

 • Suostumus 

Käsittelemme asiakkaan henkilötietoja sähköisen suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, toimittamiseen ainoastaan silloin, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa sähköistä suoramarkkinointia varten antamansa suostumuksen käyttämällä vastaanottamastaan sähköpostiviestistä löytyvää peruuta uutiskirjeen tilaus -linkkiä.  

 • Lakisääteinen velvoite 

Oikeusperuste on Vianorin lakisääteinen velvoite, kun käsittelemme asiakkaan henkilötietoja eri käsittelytarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi.  

 • Oikeutettu etu 

Henkilötietojen käsittely perustuu Vianorin oikeutettuun etuun silloin, kun tarjoamme ja kehitmme palveluita ja tuotteita, tuotamme asiakaspalvelua, myymme ja markkinoimme tuotteita ja palveluta sekä järjestämme asiakas- ja myyntitapahtumia.  

Arvioimme oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tasapainotestein varmistaaksemme, että Vianorin ja asiakkaan välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, sekä osoittaaksemme, että oikeutettu etumme ei aiheuta merkittävää tunkeutumista asiakkaidemme yksityisyyden suojaan tai syrjäytä asiakkaidemme etuja taikka oikeuksia. Lisätietoa tasapainotesteistä voit pyytää sähköpostitse osoitteesta privacy@vianor.com.  

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET  

Henkilötietojen siirrot  

Käytämme alihankkijoita sekä palvelutarjoajia, jotta voimme toteuttaa liiketoimintaamme tehokkaasti. Esimerkiksi suoramarkkinointi ja erilaiset laskutustoiminnot toteutetaan palvelutarjoajien ohjelmistoilla.  

Alihankkijoiden ja palveluntarjoajien suorittama henkilötietojen käsittely tapahtuu aina Vianorin toimeksiannosta. Henkilötietojen käsittelystä on sovittu tietojenkäsittelysopimuksella jokaisen henkilötietoja käsittelevän palveluntarjoajamme kanssa. Käytämme ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöön panemiseksi niin, että käsittely täyttää lainsäädännön vaatimukset ja hyvät henkilötietojen käsittelyn periaatteet. 

Osa palveluntarjoajistamme tai heidän tukitoiminnoistaan sijaitsee Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Käytämme aina asianmukaisia suojakeinoja takaamaan asiakkaiden henkilötiedoille saman suojan kuin EU:ssa. Suojakeinot, joita käytämme ovat EU-U.S. Privacy Shield sekä Euroopan Komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet.  

Henkilötietojen luovutukset  

Luovutamme asiakkaiden henkilötietoja lain edellyttämissä tapauksissa viranomaisilleTällaisissa tapauksissa luovutamme ainoastaan sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.  

Luovutamme asiakkaiden henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme silloin, kun tietojen luovuttaminen on edellytys tuotteen tai palvelun toimittamiseksi yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa. Esimerkiksi autojen leasing-palvelut edellyttävät henkilötietojen luovuttamisen yhteistyökumppanillemme.  

Vianor on osa Nokian Renkaat konsernia ja luovutamme asiakkaiden henkilötietoja lain sallimissa puitteissa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yhteisölle asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista ja markkinointia varten.  

Yritysjärjestelytilanteissa meidän tulee luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ostajalle tai tällaisen liikeomaisuuden myyjälle soveltuvan lainsäädännön puitteissa. Tällaisessa tilanteessa käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella, jotta voimme varmistaa liiketoimintamme jatkuvuuden. Mikäli asiakas vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaisessa tapauksessa, liiketoimintamme ostanut taho ei pysty enää tarjoamaan palveluita.  

HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUS  

Varmistamme teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä henkilötietojen tietoturvallisen käsittelyn. Hyödynnämme esimerkiksi palomuureja, salaustekniikoita ja turvallisia palvelinympäristöjä. Kaikki henkilötietoja käsittelevät työntekijät ovat sitoutuneet salassapitoon. Pääsy henkilötietoihin on aina rajattu roolin ja työtehtävien perusteella.  

Tietoturvaloukkauksissa arvoimme mahdolliset tietosuojariskit ja lain edellyttämissä puitteissa ilmoitamme niistä paikalliselle tietosuojaviranomaiselle sekä pyrimme ohjeistamaan kaikkia tietoturvaloukkauksen kohteena olevia henkilöitä. Koulutamme säännöllisesti työntekijöitämme varmistaaksemme, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti.  

REKISTERÖIDYN OIKEUDET  

Tavoitteemme on olla avoin ja läpinäkyvä, kun käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja. Haluamme antaa asiakkaillemme kaikki mahdollisuudet vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn.  

Oikeus saada pääsy tietoihin. Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö hänen henkilötietojansamitä henkilötietoja käsittelemme ja saada jäljennös häntä koskevista tiedoista.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen. Mikäli henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai täydentämistä.  

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Tietyissä tilanteissa asiakkaalla on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos asiakas kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden. Tällöin rajoitamme henkilötietojen käsittelyä, kunnes tietojen täsmällisyys on varmistettu. 

VastustamisoikeusAsiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointia varten. Asiakkaalla on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvistä syistä, kun käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella.  

Oikeus tulla unohdetuksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojepoistamista. On syytä huomioida, että joissain tapauksissa henkilötietojen käsittelylle ja säilyttämiselle saattaa kuitenkin olla oikeutettu peruste, kuten esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen tai takuuvaatimukset.  

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä koneellisesti luettavassa muodossa silloin, kun käsittelemme henkilötietoja sopimuksen tai nimenomaisen suostumuksen perusteella. Oikeus koskee ainoastaan niitä henkilötietoja, jotka asiakas on itse toimittanut meille.  

Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli henkilötietojen käsittelyperuste on suostumus, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin voidaan peruuttaa käyttämällä suoramarkkinointi sähköpostien sisältämää “Peruuta uutiskirjeen tilaus” linkkiä.  

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät kysymykset ja pyynnöt voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen privacy@nokiantyres.com.  

Mikäli asiakas kokee, että hänen henkilötietojansa ei käsitellä asianmukaisesti, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT  

Olemme määritelleet henkilötiedoille säilytysajat tietojen käyttötarkoituksen ja soveltuvan lain perusteella. Mikäli lakisääteinen velvoite ei edellytä toisin, henkilötietojen säilytysajat on määritelty seuraavasti:  

 • Mikäli asiakas on luonut myVianor-asiakastilin, säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin tili on aktiivinen. 
 • Kilpailuiden ja arvontojen yhteydessä kerätyt henkilötiedot säilytetään, kunnes kilpailu on päättynyt ja sen jälkeiset toimenpiteet (esim. palkinnon lähettäminen) on suoritettu. Tarkemmat tiedot säilytysajoista ilmoitetaan kilpailujen tai arvontojen yhteydessä. 
 • Sähköisen markkinointiviestinnän yhteydessä käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin annettu suostumus on voimassa. Mikäli suostumus peruutetaan, keskeytämme henkilötietojen käsittelyn sähköistä suoramarkkinointi varten ja poistamme henkilötiedot, mikäli niiden käsittelylle ei ole muuta tarkoitusta. 

Säilytysaikoihin liittyvät kysymykset pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen privacy@vianor.com 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen  

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten voimme aika ajoin päivittää tietosuojaselostettamme. Muutokset tietosuojaselosteessa voivat myös johtua lainsäädännön muutoksista. Mikäli jokin henkilötietojen käsittelyssämme olennaisesti muuttuu, pyrimme avoimesti ilmoittamaan muutoksista asiakkaille. 

SnapSkan-palvelun tietosuojaseloste

Nokian Renkaat Oyj (”NOKIAN RENKAAT”) on autonrenkaita ja rengaspalveluita tarjoava konserni. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, kuinka NOKIAN RENKAAT käsittelee henkilötietoja SnapSkan-palvelun yhteydessä. SnapSkan on palvelu, jonka kautta välitämme rekisteröityneille käyttäjille mittaustuloksia renkaiden kulutuspinnoista/urasyvyyksistä ja tarjoamme tarvittaessa konsernin muita rengas- ja autonhuoltopalveluja.

NOKIAN RENKAAT käsittelee henkilötietoja SnapSkan-palvelussa tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä. Jos sinulla herää tähän tietosuojaselosteeseen tai SnapSkaniin liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse. Jos asiasi koskee tietosuojaselostetta tai muita tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan liittyviä asioita, lähetä viestisi osoitteeseen privacy@nokiantyres.com. Muussa tapauksessa käytä osoitetta snapskan@nokiantyres.com.

Tästä tietosuojaselosteesta löydät tietoa seuraavista asioista:

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste: Käsittelemme henkilötietojasi SnapSkan-palvelun yhteydessä voidaksemme tarjota sinulle tätä palvelua ja kehittääksemme SnapSkania palveluna. Erillisellä suostumuksellasi käytämme henkilötietojasi myös markkinointitarkoituksiin.
 1. Kerättävät henkilötiedot ja tietolähteet: Keräämme tietoja pääasiassa sekä SnapSkan-palvelun mittauslaitteiden avulla että palvelun käyttäjiltä itseltään. Pysäköintihalleissa olevien SnapSkanramppien yhteydessä on myös kamera, joka kuvaa mittauspaikan yli ajavan ajoneuvon rekisteritunnuksen.
 1. Tietojen luovuttaminen ja kansainväliset tiedonsiirrot: Voimme siirtää tai luovuttaa SnapSkan-palveluun tallennettuja henkilötietoja konsernin sisällä kuin myös yhteistyökumppaneinamme toimiville ulkopuolisille yrityksille tämän tietosuoja-selosteen mukaisia tarkoituksia varten, mikäli se on palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellista. Kansainväliset tiedonsiirtomme voivat ulottua EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Käsittelemme henkilötietoja aina voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
 1. Tietojen säilyttäminen: Mittauslaitteilla ja kameralla kerätyt asiakkaiden henkilötiedot poistetaan seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta, mikäli kyseiset asiakkaat eivät rekisteröidy palvelun käyttäjiksi tänä aikana. Rekisteröityneiden käyttäjien henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian heidän asiakassuhteensa päättymisen jälkeen
 1. Yksityisyyden suojaan liittyvät rekisteröityjen oikeudet: SnapSkan-palvelun käyttäjillä on esimerkiksi oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot poistetuiksi palvelusta sekä oikeus saada kopio tallennetuista henkilötiedoistaan. Jos koet, että yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksiasi on loukattu tämän palvelun yhteydessä, sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. 

NOKIAN RENKAILLA on oikeus muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme SnapSkan-palvelun käyttäjille erikseen olennaisista muutoksista, ja muutokset esitetään myös SnapSkanin verkkosivuilla.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

NOKIAN RENKAAT käsittelee SnapSkan-palvelun käyttäjien henkilötietoja palvelun toteuttamista ja kehittämistä varten. Palvelun toteuttamisen osalta tällaisen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on NOKIAN RENKAIDEN ja asiakkaan välinen sopimus. Palvelun kehittämisen osalta oikeusperuste on NOKIAN RENKAIDEN oikeutettu etu kehittää tähän palveluun liittyvää liiketoimintaansa. Nämä kaksi käsittelyn tarkoitusta kattavat esimerkiksi seuraavat toimenpiteet: palvelun hallinnointi palveluun liittyvien viestien (pääasiassa mittaustulosten) lähettäminen käyttäjille palvelun käytettävyyden parantaminen ja kehittäminen rengaspalveluihin liittyvän palvelutarjonnan kehittäminen ja laajentaminen palvelun käytön analysointi sekä käyttäjäkokemuksen personointi ja räätälöinti palvelun eri toimintojen sekä rengasmyynnin ja muiden palveluiden arvioiminen palvelussa esiintyvien vikojen korjaaminen palvelun reklamaatiotilanteiden selvittäminen ja niistä seuraavat jatkotoimenpiteet.

NOKIAN RENKAAT katsoo, että oikeutettu etu on käsittelyperusteena myös silloin, kun SnapSkan-palvelun mittauslaite ja sen yhteydessä oleva kamera keräävät väliaikaisesti tietoja henkilöistä, jotka eivät rekisteröidy palvelun asiakkaiksi. Nämä tiedot eivät sisällä arkaluontoisia tietoja, ja ne poistetaan palvelusta pääsääntöisesti seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta. 

NOKIAN RENKAAT on tällaisia tilanteita silmälläpitäen arvioinut

henkilötietojen käsittelyä SnapSkan-palvelussa tasopainotestillä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Jos haluat asiasta lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen snapskan@nokiantyres.com.

SnapSkan-palvelu sisältää käyttäjien yksinkertaista profilointia siten, että rengasraportin sanallinen sisältö riippuu osittain  renkaiden kulutuspintojen mittaustuloksesta. SnapSkan-raportti sisältää aina mittaustiedot, mutta mittaustuloksesta riippuen raportissa voidaan myös suositella mitattuja renkaita koskevia jatkotoimenpiteitä.

Käsittelemme SnapSkan-palvelussa henkilötietoja myös NOKIAN RENKAAT -konsernin markkinointitarkoituksia varten eli tiedottaaksemme käyttäjille NOKIAN RENKAIDEN tuotteista ja palveluista. Tällöin käsittelyn oikeusperuste on aina käyttäjän suostumus. Suostumus on mahdollista peruuttaa milloin tahansa napsauttamalla lähettämissämme markkinointiviesteissä olevaa linkkiä tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen snapskan@nokiantyres.com.

NOKIAN RENKAAT käyttää evästeitä ja muita tavanomaisia tiedonkäsittelyn menetelmiä ja työkaluja SnapSkan-palvelun verkkosivuilla ja uutiskirjeissä.

Nämä evästeet ja muut työkalut mahdollistavat verkko- ja muun mainonnan tehokkuuden seurannan, ja jotkin niistä ovat välttämättömiä verkkosivuston toiminnan ja/tai palvelun joustavan käytön kannalta.

Lisätietoja NOKIAN RENKAAT -konsernin evästeiden käytöstä on täällä.

 1. Kerättävät henkilötiedot ja tietolähteet

Keräämme SnapSkan-palvelun yhteydessä henkilötietoja seuraavista tietolähteistä: palvelun mittauslaitteet (pysäköintihallien yliajorampit ja NOKIAN RENKAIDEN tai yhteistyökumppaniemme toimipisteiden käsimittauslaitteet) palveluun integroidut kamerat pysäköintihalleissa (rekisterinumeron kuvaaminen) palvelun käyttäjät viranomaisten/julkisten palveluntuottajien rekisterit (esim. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi) muut NOKIAN RENKAIDEN ja/tai sen yhteistyökumppanien ja asiakasyritysten rekisterit.

SnapSkan-palveluun kerätään ja tallennetaan seuraavat perustiedot: auton rekisterinumero

auton renkaiden mittaustulokset

mittauksen tarkka aika ja paikka

Tietojen kerääminen tapahtuu kahdella vaihtoehtoisella tavalla: (1) asiakas

ajaa pysäköintihallissa SnapSkan-palveluun liitetyn mittauslaitteen (yliajoramppi) päältä tai (2) yhteistyökumppanimme työntekijä mittaa auton renkaiden kulutuspinnat käsimittauslaitteella yrityksen toimipaikassa.

SnapSkan-palvelun yliajorampin mittaama renkaiden kulutuspinta/urasyvyys yhdistetään oikeaan autoon rampin läheisyydessä olevan kameran kuvadatan avulla. Kamera kuvaa lähtökohtaisesti jokaisen mittauslaitteen yli ajavan auton. Kamera on pyritty kohdistamaan siten, että otettuihin kuviin ei tallennu auton kuljettajaa. Valokuva käsitellään automaattisesti niin, että siitä poimitaan vain tekstimuotoinen rekisteritunnus, minkä jälkeen alkuperäinen kuva poistetaan palvelusta.

Myös poimittu rekisteritunnus poistetaan seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta, mikäli autoilija ei siihen mennessä ole rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.

SnapSkan-palveluun on mahdollista rekisteröityä verkossa osoitteessa https://www.snapskan.fi. Rekisteröitymisen jälkeen yhdistämme palvelun toteuttamista varten edellä mainitut perustiedot muihin tietoihin, jotka käyttäjä on syöttänyt SnapSkan-palveluun, ja tietoihin, jotka saamme muista tietolähteistä.

SnapSkan-palvelussa kerättävät tiedot voidaan luokitella käyttäjätiedoksi ja tekniseksi tiedoksi.

Käyttäjätieto on tietoa, jonka keräämme palveluun rekisteröityneeltä henkilöltä itseltään tai joka syntyy, kun henkilö käyttää SnapSkan-palvelun tiettyjä toimintoja. Käyttäjätietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, palvelun kirjautumistiedot, palveluun tallennetut muut käyttäjäkohtaiset tiedot; renkaiden mittaustiedot, kun ne on yhdistetty muihin palvelussa oleviin tietoihin; palvelun kannalta olennaiset käyttäjän sosiaalisen median pro_ilitiedot, tiedot palvelun kautta ostetuista tuotteista tai palveluista sekä palvelusta annettu palaute. Palvelun yhteydessä käyttäjistä ei kerätä varsinaista sijaintitietoa, mutta sijaintitieto on välillisesti selvitettävissä tiedoista mittauspaikan perusteella.

Tekninen tieto on pääasiassa tietoa, jota emme käytä yksittäisten käyttäjien tai henkilöiden tunnistamiseen mutta jota tarvitaan SnapSkanpalvelun toteuttamiseen tai kehittämiseen edellä mainittuja tarkoituksia varten. Tekninen tieto sisältää esimerkiksi renkaiden mittaustuloksia, käyttäjän selailutietoja, selaintietoja, IP-osoitteita, tietoja muista palveluntarjoajista verkossa sekä vierailuajoista. Tekninen tieto ei yleensä ole yhdistettävissä yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön, mutta mikäli se on joissain tapauksissa mahdollista, käsittelemme teknistä tietoa henkilötietona tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 1. Tietojen luovuttaminen ja kansainväliset tiedonsiirrot

NOKIAN RENKAAT voi siirtää tai luovuttaa SnapSkan-palvelun käyttäjien henkilötietoja konserniyhtiöilleen ja/tai ulkopuolisille yhteistyökumppaneilleen. Siirrämme tai luovutamme henkilötietoja ulkopuolisille yhteistyökumppaneille vain silloin, kun se on välttämätöntä palvelun toteuttamiseksi tai kehittämiseksi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käytämme yhteistyökumppaneita ensisijaisesti SnapSkan-palvelun teknisessä kehityksessä ja palvelun ylläpidossa, minkä vuoksi yhteistyökumppanilla voi olla tarjoamansa palvelun mukainen rajoitettu pääsy palvelun henkilötietoihin.

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyyn puolestamme myös SnapSkan-palveluun välillisesti liittyvissä tukitoiminnoissa, kuten maksupalveluissa, perintäpalveluissa, dataanalytiikkapalveluissa, mainospalveluissa sekä markkinointipalveluissa.

Henkilötietojen siirtäminen tai luovuttaminen voi lisäksi olla tarpeen NOKIAN RENKAIDEN konserniyhtiöille tai kolmannen osapuolen yritykselle erilaisten sulautumisten, yrityskauppojen, konkurssi- tai selvitystilamenettelyjen taikka omaisuutemme tai sen osan myynnin yhteydessä.

Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, SnapSkan-palvelun henkilötietoja voidaan joutua siirtämään tai luovuttamaan viranomaisille.

Joissakin tapauksissa voimme lisäksi siirtää käyttäjien henkilötietoja Euroopan talousalueen (EU:n jäsenvaltioiden ja ETA-maiden) ulkopuolelle. 

Tällä hetkellä palvelun tietojen varmuuskopioita säilytetään Yhdysvalloissa sijaitsevissa palvelinkeskuksissa. NOKIAN RENKAAT pyrkii aina varmistamaan käytettävissään olevin keinoin riittävän tietosuojan ja tietoturvan tason henkilötiedoille, joita siirretään tai luovutetaan sen konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kaikissa siirto- ja luovutustilanteissa sekä silloin, kun henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Tietojen säilyttäminen

NOKIAN RENKAAT säilyttää SnapSkan-palveluun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietojen säilytysajan enimmäispituuteen vaikuttavat tiedon käyttötarkoitukset ja lain säännökset, joiden perusteella NOKIAN RENKAILLA on velvollisuus säilyttää tiettyjä tietoja vähintään laissa määrätyn minimiajan. Tässä kohdassa 4. on kuvattu palvelun keskeiset henkilötietojen säilytysajat.

Käyttäjän henkilötiedot poistetaan seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta, mikäli käyttäjä ei ole rekisteröitynyt palveluun tänä aikana. Tekninen varmuuskopio näistä tiedoista voidaan säilyttää vielä toiset seitsemän (7) päivää.

Rekisteröityjen SnapSkan-käyttäjien henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian asiakassuhteen päättymisen jälkeen ja viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua käyttäjän viimeisestä kirjautumisesta palveluun (passiivisuus), jollei sovellettava lainsäädäntö velvoita NOKIAN RENKAITA säilyttämään joitakin käyttäjätietoja pidempään.

 1. Yksityisyyden suojaan liittyvät rekisteröityjen oikeudet

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle seuraavat oikeudet, kun käytät SnapSkan-palvelua (sovellettavan lainsäädännön rajoissa ja mukaisesti): 

oikeus pyytää pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus

pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista palvelusta

oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista palvelussa tai

vastustaa tietynlaista käsittelyä tässä palvelussa

oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada sinua koskevat

henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa, koneellisesti

luettavassa muodossa sekä siirtää nämä tiedot toiselle

rekisterinpitäjälle

oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa

tietosuojavaltuutettu: http://tietosuoja._/_/), jos palvelussa on

rikottu lakisääteisiä oikeuksiasi.

Rekisteröityneenä käyttäjänä voit saada helposti omat henkilötietosi

poistetuksi SnapSkan-palvelusta täällä. Muita tietosuojaan liittyviä

oikeuksiasi koskevat pyynnöt voit lähettää meille sähköpostitse

osoitteeseen privacy@nokiantyres.com.

Lisäksi suosittelemme, että tutustut NOKIAN RENKAIDEN yleiseen

tietosuojaselosteeseen täällä.