Tietosuojaselosteet

Nokian Renkaat tietosuojaseloste

Nokian Renkaat Oyj (“Nokian Renkaat” tai “me”) toimii rekisterinpitäjänä yritysasiakkaidensa yhteyshenkilöiden ja edustajien sekä kuluttaja-asiakkaidensa (”asiakas”) henkilötiedolle. Käsittelemme henkilötietoja läpinäkyvästi ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme miten ja mihin tarkoituksiin käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja.  

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT  

Nokian Renkaat Oyj toimii rekisterinpitäjänä asiakkaidensa henkilötiedolle. Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset voi toimittaa meille sähköpostitse. Yhteystietomme löydät alta:  

Nokian Renkaat Oyj 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, FINLAND 
[email protected] 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET, HENKILÖTIETORYHMÄT JA OIKEUSPERUSTE 

YRITYSASIAKKAIDEN YHTEYSHENKILÖT JA EDUSTAJAT 

Nokian Renkaat kerää henkilötiedot ensisijaisesti yritysasiakkaan hankkiessa Nokian Renkaiden tuotteita tai palveluja taikka kun yritysasiakkaan edustaja rekisteröityy digitaalisen palvelumme käyttäjäksi. Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:  

 • Tuotteiden ja palveluiden toimitus yritysasiakkaille 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja ja tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja.  

 • Asiakassuhteiden ylläpito sisältäen asiakaspalvelun, asiakasviestinnän ja asiakastapaamisten hallinnoinnin. 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme yhteystietoja, asiakassuhteeseen liittyviä tietoja, asiakaspalautetta- ja viestintää, asiakastapahtumiin ja kampanjoihin liittyviä tietoja sekä uutiskirjetilauksiaAsiakaspalvelun puhelinkeskustelut nauhoitetaan asiakaspalvelumme laadun varmistamiseksi.  

 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen hyödyntämällä asiakaspalautteita, tuotearvosteluja ja tietoja asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä. 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja sekä tietoa, joka voidaan päätellä muusta keräämästämme tiedosta. Useimmiten kyseiset henkilötiedot karkeistetaan tai muuten anonymisoidaan liiketoiminnan ja tuotteidemme kehittämisessä käytettävien tilastojen ja raporttien laatimiseksi. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät täältä.  

 • Tuotteiden ja palveluiden myynti ja markkinointi 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, ja tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja. Kerätyn henkilötiedon avulla laadimme markkinoinnin kohdeyleisöjä, joille tarjoamme kohdennettua markkinointisisältöä. Kohdennettu markkinointisisällön kohdentaminen perustuu ainoastaan kohdesegmentteihin, ei koskaan asiakkaidemme yksilölliseen verkkokäyttäytymiseen. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät täältä.  

 • Dealer Services -jälleenmyyntipalvelun tarjoaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita ja pääsyhallintaan liittyviä tietoja.  

 • Asiakas- ja myyntitapahtumien organisointi ja hallinnointi 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja sekä matkustustietoja.  

 • Lakisääteisten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme useita eri tietoryhmiä lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi.  

Oikeusperuste yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien henkilötietojen käsittelemiseen on aina jokin seuraavista:  

 • Suostumus 

Käsittelemme asiakkaan henkilötietoja sähköisen suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, toimittamiseen ainoastaan silloin, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa sähköistä suoramarkkinointia varten antamansa suostumuksen käyttämällä vastaanottamastaan sähköpostiviestistä löytyvää peruuta uutiskirjeen tilaus -linkkiä.  

 • Lakisääteinen velvoite 

Oikeusperuste on Nokian renkaiden lakisääteinen velvoite, kun käsittelemme asiakkaan henkilötietoja eri käsittelytarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi.  

 • Sopimus 

Käsittelemme yritysasiakkaiden henkilötietoja sopimusperusteisesti silloin, kun niitä käsitellään Marketing Toolbox -palvelun toimittamisen tarkoitukseen.  

 • Oikeutettu etu 

Henkilötietojen käsittely perustuu Nokian Renkaiden oikeutettuun etuun silloin, kun kehitämme, myymme, markkinoimme tai toimitamme tuotteita ja palveluitamme, kun tuotamme asiakaspalvelua sekä järjestämme asiakas- ja myyntitapahtumia. 

Arvioimme oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tasapainotestein varmistaaksemme, että Nokian Renkaiden ja asiakkaan välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, sekä osoittaaksemme, että oikeutettu etumme ei aiheuta merkittävää tunkeutumista asiakkaidemme yksityisyyden suojaan tai syrjäytä asiakkaidemme etuja taikka oikeuksia. Lisätietoa tasapainotesteistä voit pyytää sähköpostitse osoitteesta [email protected].  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET, HENKILÖTIETORYHMÄT JA OIKEUSPERUSTE 

KULUTTAJA-ASIAKAS  

Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti silloin, kun kuluttaja-asiakas kirjautuu palveluumme, osallistuu kyselytutkimukseen tai kilpailuun, tai tilaa jonkin julkaisuistammeHenkilötietoa kertyy meille myös kun keräämme tietoa palveluidemme käytöstä. Kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:   

 • Uutiskirjeiden ja muiden julkaisujen lähettäminen niille vastaanottajille, jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja ja verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja.   

 • Asiakaspalvelun tuottaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja ja asiakaspalautetta- ja viestintää. Asiakaspalvelun puhelinkeskustelut nauhoitetaan asiakaspalvelumme laadun varmistamiseksi.  

 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointi  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja sekä tietoa, joka voidaan päätellä muusta keräämästämme tiedosta. Kerätyn henkilötiedon avulla laadimme markkinoinnin kohdeyleisöjä, joille tarjoamme kohdennettua markkinointisisältöä. Kohdennettu markkinointisisällön kohdentaminen perustuu ainoastaan kohdesegmentteihin, ei koskaan kuluttaja-asiakkaidemme yksilölliseen verkkokäyttäytymiseen. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät täältä.  

 • Lisäpalveluiden tarjoaminen kuten Hakkaturva 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja ja tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja.  

 • Arvontojen ja kilpailujen järjestäminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja ja arvonta- tai kilpailukohtaisia tietoja.  

 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen hyödyntämällä asiakaspalautteita, tuotearvosteluja ja tietoja asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme yhteystietoja, asiakaspalautetta ja -viestintää, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita ja asiakkaan verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät täältä.  

 • Lakisääteisten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme useita eri tietoryhmiä lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi. 

Oikeusperuste kuluttaja-asiakkaidemme henkilötietojen käsittelemiseen on aina jokin seuraavista:  

 • Suostumus 

Käsittelemme asiakkaan henkilötietoja sähköisen suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, toimittamiseen ainoastaan silloin, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa sähköistä suoramarkkinointia varten antamansa suostumuksen käyttämällä vastaanottamastaan sähköpostiviestistä löytyvää peruuta uutiskirjeen tilaus -linkkiä.  

 • Lakisääteinen velvoite 

Oikeusperuste on Nokian Renkaiden lakisääteinen velvoite, kun käsittelemme asiakkaan henkilötietoja eri käsittelytarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi.  

 • Sopimus 

Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja sopimusperusteisesti silloin, kun niitä käsitellään arvontojen ja kilpailujen järjestämiseksi, sekä silloin kun niitä käsitellään tuotetakuun yhteydessä jolloin käsittely on tarpeellista sopimussuhteen ja palvelusopimuksen toteuttamisen kannalta.   

 • Oikeutettu etu 

Henkilötietojen käsittely perustuu Nokian Renkaiden oikeutettuun etuun silloin, kun kehittämme tuotteita ja palveluita, tuotamme asiakaspalvelua sekä toteutamme markkinointia.  

Arvioimme oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tasapainotestein varmistaaksemme, että Nokian Renkaiden ja asiakkaan välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, sekä osoittaaksemme, että oikeutettu etumme ei aiheuta merkittävää tunkeutumista asiakkaidemme yksityisyyden suojaan tai syrjäytä asiakkaidemme etuja taikka oikeuksia. Lisätietoa tasapainotesteistä voit pyytää sähköpostitse osoitteesta [email protected].  

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET 

Henkilötietojen siirrot 

Käytämme alihankkijoita sekä palveluntarjoajia toteuttaaksemme liiketoimintaamme tehokkaasti. Esimerkiksi suoramarkkinointi ja erilaiset laskutustoiminnot toteutetaan palveluntarjoajien ohjelmistoilla.  

Alihankkijoiden ja palveluntarjoajien suorittama henkilötietojen käsittely tapahtuu aina Nokian Renkaiden toimeksiannosta. Henkilötietojen käsittelystä on sovittu tietojenkäsittelysopimuksella jokaisen henkilötietoja käsittelevän palveluntarjoajamme kanssa. Käytämme ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöön panemiseksi niin, että käsittely täyttää lainsäädännön vaatimukset ja hyvät henkilötietojen käsittelyn periaatteet.  

Osa palveluntarjoajistamme tai heidän tukitoiminnoistaan sijaitsee Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Käytämme aina asianmukaisia suojakeinoja takaamaan asiakkaiden henkilötiedoille saman suojan kuin EU:ssa. Suojakeinot, joita käytämme ovat Euroopan Komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet tai muu voimassaolevan lainsäädännön mukainen suojamekanismi.  

Henkilötietojen luovutukset  

Luovutamme asiakkaiden henkilötietoja lain edellyttämissä tapauksissa viranomaisilleTällaisissa tapauksissa luovutamme ainoastaan sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

Luovutamme asiakkaiden henkilötietoja lain sallimissa puitteissa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yhteisölle asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista tai markkinointia varten.  

Yritysjärjestelytilanteissa meidän tulee luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ostajalle tai tällaisen liikeomaisuuden myyjälle soveltuvan lainsäädännön puitteissa. Tällaisessa tilanteessa käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella, jotta voimme varmistaa liiketoimintamme jatkuvuuden. Mikäli asiakas vastustaa käsittelyä tällaisessa tapauksessa, liiketoimintamme ostanut taho ei pysty enää tarjoamaan palveluita. 

HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUS  

Varmistamme teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä henkilötietojen tietoturvallisen käsittelyn. Hyödynnämme esimerkiksi palomuureja, salaustekniikoita ja turvallisia palvelinympäristöjä. Kaikki henkilötietoja käsittelevät työntekijät ovat sitoutuneet salassapitoon. Pääsy henkilötietoihin on aina rajattu roolin ja työtehtävien perusteella. 

Tietoturvaloukkauksissa arvoimme mahdolliset tietosuojariskit ja lain edellyttämissä puitteissa ilmoitamme niistä paikalliselle tietosuojaviranomaiselle sekä pyrimme ohjeistamaan kaikkia tietoturvaloukkauksen kohteena olevia henkilöitä. Koulutamme säännöllisesti työntekijöitämme varmistaaksemme, että henkilötietojesi käsitellään asianmukaisesti. 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET  

Tavoitteemme on olla avoin ja läpinäkyvä, kun käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja. Haluamme antaa asiakkaillemme kaikki mahdollisuudet vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn.  

Oikeus saada pääsy tietoihin. Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö hänen henkilötietojansa, mitä henkilötietoja käsittelemme ja saada jäljennös häntä koskevista tiedoista.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen. Mikäli henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai täydentämistä.  

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Tietyissä tilanteissa asiakkaalla on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos asiakas kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden. Tällöin rajoitamme henkilötietojen käsittelyä, kunnes tietojen täsmällisyys on varmistettu. 

VastustamisoikeusAsiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointia varten. Asiakkaalla on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvistä syistä, kun käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella. 

Oikeus tulla unohdetuksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojepoistamista. On syytä huomioida, että joissain tapauksissa henkilötietojen käsittelylle ja säilyttämiselle saattaa kuitenkin olla oikeutettu peruste, kuten esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen tai takuuvaatimukset. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä koneellisesti luettavassa muodossa, kun käsittelemme henkilötietoja sopimuksen tai nimenomaisen suostumuksen perusteella. Oikeus koskee ainoastaan niitä henkilötietoja, jotka asiakas on itse toimittanut meille. 

Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli henkilötietojen käsittelyperuste on suostumus, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin voidaan peruuttaa käyttämällä suoramarkkinointi sähköpostien sisältämää “Peruuta uutiskirjeen tilaus” linkkiä. 

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät kysymykset ja pyynnöt voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. 

Mikäli asiakas kokee, että hänen henkilötietojansa ei käsitellä asianmukaisesti, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT  

Olemme määritelleet henkilötiedoille säilytysajat tietojen käyttötarkoituksen ja soveltuvan lain perusteella. Mikäli lakisääteinen velvoite ei edellytä toisin, henkilötietojen säilytysajat on määritelty seuraavasti:  

 • Mikäli asiakas on luonut Dealer Service -tilin, säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin asiakkaalle toimitetaan palveluja tai palvelutili pysyy aktiivisena.  
 • Takuuasioissa ja muissa tuotekohtaisissa ohjelmissa säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin takuu tai tuotekohtainen ohjelma on voimassa, sekä kunnes tapauskohtainen vaadeaika on umpeutunut. 
 • Kilpailuiden ja arvontojen yhteydessä kerätyt henkilötiedot säilytetään, kunnes kilpailu on päättynyt ja sen jälkeiset toimenpiteet (esim. palkinnon lähettäminen) on suoritettu. Tarkemmat tiedot säilytysajoista ilmoitetaan kilpailujen tai arvontojen yhteydessä. 
 • Sähköisen markkinointiviestinnän yhteydessä käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin annettu suostumus on voimassa. Mikäli suostumus peruutetaan, keskeytämme henkilötietojen käsittelyn sähköistä suoramarkkinointi varten ja poistamme henkilötiedot, mikäli niiden käsittelylle ei ole muuta tarkoitusta. 

Säilytysaikoihin liittyvät kysymykset pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen  

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten voimme aika ajoin päivittää tietosuojaselostettamme. Muutokset tietosuojaselosteessa voivat myös johtua lainsäädännön muutoksista. Mikäli jokin henkilötietojen käsittelyssämme olennaisesti muuttuu, pyrimme avoimesti ilmoittamaan muutoksista asiakkaille. 

Vianor tietosuojaseloste

Vianor Oy (“Vianor” tai “me”) toimii rekisterinpitäjänä kuluttaja-asiakkaidensa sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien (”asiakas”) henkilötiedolle. Käsittelemme henkilötietoja läpinäkyvästi ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme miten ja mihin tarkoituksiin käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja.  

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT  

Vianor Oy toimii rekisterinpitäjänä asiakkaidensa henkilötiedolle. Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset voi toimittaa meille sähköpostitse. Yhteystietomme löydät alta:  

Vianor Oy 
c/o Nokian Tyres plc 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, Finland 
[email protected]  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET, HENKILÖTIETORYHMÄT JA OIKEUSPERUSTE 

KULUTTAJA-ASIAKAS  

Vianor saa henkilötiedot ensisijaisesti palvelujen ja tuotteiden tarjoamisen yhteydessä, tai kun asiakas rekisteröityy sähköiseen palveluumme, tilaa uutiskirjeemme tai osallistuu järjestämäämme asiakaskyselyyn taikka kilpailuun. Käsittelemme kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:  

 • Palveluiden myynti ja tuottaminen kuten rengashotelli ja rengas- ja autohuoltopalvelut  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietojatilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, myVianor-palveluun liittyviä tietoja sekä verkkotunnisteita  

 • Tuotteiden myynti ja toimitus kuluttaja-asiakkaiden verkkokaupassa 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja, myVianor-palveluun liittyviä tietoja ja verkkotunnisteita. 

 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointi  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja sekä tietoa, joka voidaan päätellä muusta keräämästämme tiedosta. Kerätyn henkilötiedon avulla laadimme markkinoinnin kohdeyleisöjä, joille tarjoamme kohdennettua markkinointisisältöä. Markkinointisisällön kohdentaminen perustuu ainoastaan kohdesegmentteihin, ei koskaan asiakkaidemme yksilölliseen verkkokäyttäytymiseen. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät täältä.   

 • Arvontojen ja kilpailujen järjestäminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja. 

 • Asiakaspalvelun tuottaminen  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja sekä asiakaspalautetta ja -viestintää. Puhelinsoitot asiakaspalveluun nauhoitetaan asiakaspalvelumme laadun varmistamiseksi.  

 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen hyödyntämällä asiakaspalautteita, tuotearvosteluja ja tietoja asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaiden yhteystietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, asiakaspalautetta, asiakasviestintää, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, asiakkaan verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja sekä tietoa, joka voidaan päätellä muusta keräämästämme tiedosta. Useimmiten kyseiset henkilötiedot karkeistetaan tai muuten anonymisoidaan liiketoiminnan ja tuotteidemme kehittämisessä käytettävien tilastojen ja raporttien laatimiseksi. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät verkkosivuiltamme. 

 • myVianor-palvelun tarjoaminen ja ylläpito 

Tätä tarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja ja myVianor-palveluun liittyviä tietoja. 

 • Lakisääteisten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme useita eri tietoryhmiä lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi.  

Oikeusperuste kuluttaja-asiakkaidemme henkilötietojen käsittelemiseen on aina jokin seuraavista:  

 • Suostumus 

Käsittelemme asiakkaan henkilötietoja sähköisen suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, toimittamiseen ainoastaan silloin, kun asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa sähköistä suoramarkkinointia varten antamansa suostumuksen käyttämällä vastaanottamastaan sähköpostiviestistä löytyvää peruuta uutiskirjeen tilaus -linkkiä. Käsittelemme henkilötietoja suostumuksen perusteella myös arvontojen ja kilpailujen järjestämisen tarkoitukseen.  

 • Lakisääteinen velvoite 

Oikeusperuste on Vianorin lakisääteinen velvoite, kun käsittelemme asiakkaan henkilötietoja eri käsittelytarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi.  

 • Sopimus 

Käsittelemme kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja sopimusperusteisesti silloin, kun niitä käsitellään tuotteideja palveluiden tarjoamiseksi ja myymiseksi.  

 • Oikeutettu etu 

Henkilötietojen käsittely perustuu Vianorin oikeutettuun etuun silloin, kun kehittämme tuotteita ja palveluita, tuotamme asiakaspalvelua sekä toteutamme markkinointia.  

Arvioimme oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tasapainotestein varmistaaksemme, että Vianorin ja asiakkaan välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, sekä osoittaaksemme, että oikeutettu etumme ei aiheuta merkittävää tunkeutumista asiakkaidemme yksityisyyden suojaan tai syrjäytä asiakkaidemme etuja taikka oikeuksia. Lisätietoa tasapainotesteistä voit pyytää sähköpostitse osoitteesta [email protected].  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET, HENKILÖTIETORYHMÄT JA OIKEUSPERUSTE 

YRITYSASIAKKAIDEN YHTEYSHENKILÖT JA EDUSTAJAT  

Vianor saa henkilötiedot ensisijaisesti yritysasiakkaan hankkiessa tuotteita tai palveluja Vianorilta tai kun yrityksen edustaja rekisteröityy digitaalisen palvelumme käyttäjäksi. Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:  

 • Palveluiden myynti ja tarjoaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, eVianor-palveluun liittyviä tietoja sekä verkkotunnisteita.  

 • Tuotteiden myynti ja tarjoaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja ja eVianor-palveluun liittyviä tietoja 

 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointi 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja. 

 • Asiakas- ja myyntitapahtumien organisointi ja hallinnointi 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, matkustustietoja sekä ruokavalioon liittyviä tietoja. 

 • Asiakaspalvelun tuottaminen 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme asiakkaan yhteystietoja, tilaukseen tai palveluun liittyviä tietoja sekä ajoneuvo- ja rengastietoja. Puhelinsoitot asiakaspalveluun nauhoitetaan asiakaspalvelumme laadun varmistamiseksi. 

 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen hyödyntämällä asiakaspalautteita, tuotearvosteluja ja tietoja asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä. 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme yhteystietoja, ajoneuvo- ja rengastietoja, asiakaspalautetta, asiakasviestintää, päätelaitteeseen liittyviä tietoja, verkkotunnisteita, asiakkaan verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja sekä tietoa, joka voidaan päätellä muusta keräämästämme tiedosta. Useimmiten kyseiset henkilötiedot karkeistetaan tai muuten anonymisoidaan liiketoiminnan ja tuotteidemme kehittämisessä käytettävien tilastojen ja raporttien laatimiseksi. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät verkkosivuiltamme. 

 • Vianor partner -toiminnan hallinnointi 

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme yhteystietoja ja Vianor partner -toimintaan liittyviä tietoja. 

 • Lakisääteisten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen  

Tätä käsittelytarkoitusta varten käsittelemme useita eri tietoryhmiä lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi.  

Oikeusperuste yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien henkilötietojen käsittelemiseen on aina jokin seuraavista:  

 • Suostumus 

Käsittelemme asiakkaan henkilötietoja sähköisen suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, toimittamiseen ainoastaan silloin, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa sähköistä suoramarkkinointia varten antamansa suostumuksen käyttämällä vastaanottamastaan sähköpostiviestistä löytyvää peruuta uutiskirjeen tilaus -linkkiä.  

 • Lakisääteinen velvoite 

Oikeusperuste on Vianorin lakisääteinen velvoite, kun käsittelemme asiakkaan henkilötietoja eri käsittelytarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi.  

 • Oikeutettu etu 

Henkilötietojen käsittely perustuu Vianorin oikeutettuun etuun silloin, kun tarjoamme ja kehitmme palveluita ja tuotteita, tuotamme asiakaspalvelua, myymme ja markkinoimme tuotteita ja palveluta sekä järjestämme asiakas- ja myyntitapahtumia.  

Arvioimme oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tasapainotestein varmistaaksemme, että Vianorin ja asiakkaan välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, sekä osoittaaksemme, että oikeutettu etumme ei aiheuta merkittävää tunkeutumista asiakkaidemme yksityisyyden suojaan tai syrjäytä asiakkaidemme etuja taikka oikeuksia. Lisätietoa tasapainotesteistä voit pyytää sähköpostitse osoitteesta [email protected].  

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET  

Henkilötietojen siirrot  

Käytämme alihankkijoita sekä palvelutarjoajia, jotta voimme toteuttaa liiketoimintaamme tehokkaasti. Esimerkiksi suoramarkkinointi ja erilaiset laskutustoiminnot toteutetaan palvelutarjoajien ohjelmistoilla.  

Alihankkijoiden ja palveluntarjoajien suorittama henkilötietojen käsittely tapahtuu aina Vianorin toimeksiannosta. Henkilötietojen käsittelystä on sovittu tietojenkäsittelysopimuksella jokaisen henkilötietoja käsittelevän palveluntarjoajamme kanssa. Käytämme ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöön panemiseksi niin, että käsittely täyttää lainsäädännön vaatimukset ja hyvät henkilötietojen käsittelyn periaatteet. 

Osa palveluntarjoajistamme tai heidän tukitoiminnoistaan sijaitsee Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Käytämme aina asianmukaisia suojakeinoja takaamaan asiakkaiden henkilötiedoille saman suojan kuin EU:ssa. Suojakeinot, joita käytämme ovat Euroopan Komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet tai muu voimassaolevan lainsäädännön mukainen siirtomekanismi.  

Henkilötietojen luovutukset  

Luovutamme asiakkaiden henkilötietoja lain edellyttämissä tapauksissa viranomaisilleTällaisissa tapauksissa luovutamme ainoastaan sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.  

Luovutamme asiakkaiden henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme silloin, kun tietojen luovuttaminen on edellytys tuotteen tai palvelun toimittamiseksi yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa. Esimerkiksi autojen leasing-palvelut edellyttävät henkilötietojen luovuttamisen yhteistyökumppanillemme.  

Vianor on osa Nokian Renkaat konsernia ja luovutamme asiakkaiden henkilötietoja lain sallimissa puitteissa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yhteisölle asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista ja markkinointia varten.  

Yritysjärjestelytilanteissa meidän tulee luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ostajalle tai tällaisen liikeomaisuuden myyjälle soveltuvan lainsäädännön puitteissa. Tällaisessa tilanteessa käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella, jotta voimme varmistaa liiketoimintamme jatkuvuuden. Mikäli asiakas vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaisessa tapauksessa, liiketoimintamme ostanut taho ei pysty enää tarjoamaan palveluita.  

HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUS  

Varmistamme teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä henkilötietojen tietoturvallisen käsittelyn. Hyödynnämme esimerkiksi palomuureja, salaustekniikoita ja turvallisia palvelinympäristöjä. Kaikki henkilötietoja käsittelevät työntekijät ovat sitoutuneet salassapitoon. Pääsy henkilötietoihin on aina rajattu roolin ja työtehtävien perusteella.  

Tietoturvaloukkauksissa arvoimme mahdolliset tietosuojariskit ja lain edellyttämissä puitteissa ilmoitamme niistä paikalliselle tietosuojaviranomaiselle sekä pyrimme ohjeistamaan kaikkia tietoturvaloukkauksen kohteena olevia henkilöitä. Koulutamme säännöllisesti työntekijöitämme varmistaaksemme, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti.  

REKISTERÖIDYN OIKEUDET  

Tavoitteemme on olla avoin ja läpinäkyvä, kun käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja. Haluamme antaa asiakkaillemme kaikki mahdollisuudet vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn.  

Oikeus saada pääsy tietoihin. Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö hänen henkilötietojansamitä henkilötietoja käsittelemme ja saada jäljennös häntä koskevista tiedoista.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen. Mikäli henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai täydentämistä.  

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Tietyissä tilanteissa asiakkaalla on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos asiakas kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden. Tällöin rajoitamme henkilötietojen käsittelyä, kunnes tietojen täsmällisyys on varmistettu. 

VastustamisoikeusAsiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointia varten. Asiakkaalla on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvistä syistä, kun käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella.  

Oikeus tulla unohdetuksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojepoistamista. On syytä huomioida, että joissain tapauksissa henkilötietojen käsittelylle ja säilyttämiselle saattaa kuitenkin olla oikeutettu peruste, kuten esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen tai takuuvaatimukset.  

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä koneellisesti luettavassa muodossa silloin, kun käsittelemme henkilötietoja sopimuksen tai nimenomaisen suostumuksen perusteella. Oikeus koskee ainoastaan niitä henkilötietoja, jotka asiakas on itse toimittanut meille.  

Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli henkilötietojen käsittelyperuste on suostumus, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin voidaan peruuttaa käyttämällä suoramarkkinointi sähköpostien sisältämää “Peruuta uutiskirjeen tilaus” linkkiä.  

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät kysymykset ja pyynnöt voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen [email protected].  

Mikäli asiakas kokee, että hänen henkilötietojansa ei käsitellä asianmukaisesti, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT  

Olemme määritelleet henkilötiedoille säilytysajat tietojen käyttötarkoituksen ja soveltuvan lain perusteella. Mikäli lakisääteinen velvoite ei edellytä toisin, henkilötietojen säilytysajat on määritelty seuraavasti:  

 • Mikäli asiakas on luonut myVianor-asiakastilin, säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin tili on aktiivinen. 
 • Kilpailuiden ja arvontojen yhteydessä kerätyt henkilötiedot säilytetään, kunnes kilpailu on päättynyt ja sen jälkeiset toimenpiteet (esim. palkinnon lähettäminen) on suoritettu. Tarkemmat tiedot säilytysajoista ilmoitetaan kilpailujen tai arvontojen yhteydessä. 
 • Sähköisen markkinointiviestinnän yhteydessä käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin annettu suostumus on voimassa. Mikäli suostumus peruutetaan, keskeytämme henkilötietojen käsittelyn sähköistä suoramarkkinointi varten ja poistamme henkilötiedot, mikäli niiden käsittelylle ei ole muuta tarkoitusta. 

Säilytysaikoihin liittyvät kysymykset pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected] 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen  

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten voimme aika ajoin päivittää tietosuojaselostettamme. Muutokset tietosuojaselosteessa voivat myös johtua lainsäädännön muutoksista. Mikäli jokin henkilötietojen käsittelyssämme olennaisesti muuttuu, pyrimme avoimesti ilmoittamaan muutoksista asiakkaille. 

Intuitu-palvelun tietosuojaseloste

Päivitetty 24.05.2023

YLEISTÄ

Nokian Renkaat Oyj (jäljempänä ”Nokian Renkaat” tai ”me”) toimii INTUITU™-palvelun (jäljempänä ”Intuitu”) yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Nokian Renkaat käsittelee henkilötietoja läpinäkyvästi ja asianmukaisen tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään Intuitu-palvelun yhteydessä.

Intuitu-palvelu on renkaiden kunnon aktiivista valvontaa helpottava järjestelmä. Palvelu koostuu renkaisiin fyysisesti liitettävästä anturijärjestelmästä sekä Intuitu-sovelluksesta, jonka avulla antureiden keräämiä tietoja voidaan tarkastella. Intuitu-palvelua voidaan käyttää kahdella eri tavalla. Jos käyttäjällä on käytössään antureilla varustetut älyrenkaat, hän voi rekisteröityä Intuitu-sovelluksen käyttäjäksi. Tällöin anturien keräämä tieto välittyy sovellukseen automaattisesti. Intuitu-palvelua on mahdollista käyttää myös ilman älyrenkaisiin asennettuja antureita. Tällöin käyttäjä lataa sovelluksen ja syöttää renkaisiin liittyvät tiedot siihen manuaalisesti.

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

 

Nokian Renkaat Oyj toimii Intuitu-palvelun yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset voidaan lähettää Nokian Renkaat Oyj:lle sähköpostitse. Yhteystiedot:

 

Nokian Renkaat Oyj

Pirkkalaistie 7

37100 Nokia

[email protected]

KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Voidakseen ylläpitää ja kehittää Intuitu-palvelua Nokian Renkaat käsittelee yritys- ja henkilöasiakkaidensa (palvelun käyttäjät) henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • Intuitu-palvelun tarjoaminen asiakkaille

Nokian Renkaat käsittelee Intuitu-käyttäjien henkilötietoja voidakseen tarjota Intuitu-palvelun. Henkilötietoja hyödynnetään palveluun rekisteröidyn ajoneuvon renkaiden kunnon ja käytön analysointiin, mahdollisten Nokian Renkaiden tuotteisiin ja palveluihin liittyvien reklamaatioiden käsittelyyn, yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa sekä käyttäjäkokemuksen räätälöintiin.

Tuotteen rekisteröinnin yhteydessä asiakasta pyydetään antamaan ajoneuvon tiedot, jotta oikeat rengasasetukset voidaan määritellä jo rekisteröintivaiheessa ja jotta asiakasta voidaan opastaa niiden käytössä. Ajoneuvon tietojen avulla Nokian Renkaiden on myös mahdollista tarjota asiakkailleen lisäetuja tai -palveluita. Jos sovellusta ei ole yhdistetty älyrenkaisiin, se tarjoaa käyttäjille tietoa tuotteista sekä tuotteisiin liittyviä käyttöohjeita.

Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön, sijaintitietoja käsitellään sovelluksen taustalla, mikä mahdollistaa anturin ja sovelluksen välisen Bluetooth-yhteyden muodostamisen. Lisäksi ajoneuvon nopeustiedot tallennetaan ja niitä käsitellään, jotta Nokian Renkaat voi antaa käyttäjille tietoa renkaiden turvallisesta käytöstä.

 • Intuitu-palvelun ja muiden Nokian Renkaiden palvelujen kehittäminen

Intuitu-palvelun kautta kerättyjä tietoja hyödynnetään Intuitu-sovelluksen ja -palvelun toteuttamisessa ja jatkokehityksessä. Lisäksi tietoja hyödynnetään yleisemmin Nokian Renkaiden tuote- ja palvelukehityksessä esimerkiksi yhdistelemällä Nokian Renkaiden eri palveluista kerättyjä henkilötietoja.

 • Markkinointi ja mainonta

Nokian Renkaat käsittelee Intuitu-palveluun liittyviä käyttäjätietoja myös tuotteidensa markkinointia ja mainontaa varten. Tämä markkinointi ja mainonta voi olla joko perinteistä painettua mainontaa tai sähköistä suoramarkkinointia. Viimeksi mainittuun pyydetään aina käyttäjän erillinen suostumus. Intuitu-palveluun kuuluu perustason profiilien muodostaminen palvelun käyttäjistä. Profiilien avulla kerättyjä renkaisiin liittyviä tietoja voidaan analysoida ajoneuvo- ja kuljettajakohtaisesti (renkaiden käyttö ja ajokäyttäytyminen). Tämän lisäksi tietoja hyödynnetään Intuitu-vinkkiteksteissä ja muissa ilmoituksissa, käyttäjien segmentoinnissa sekä mainosten kohdentamisessa.

 • Takuuasiat

Jos käyttäjä rekisteröi ajoneuvonsa renkaat Intuitu-sovellukseen, Nokian Renkaat voi tarjota tavanomaisen rengastakuun lisäksi lisätakuun. Sovellus toimii myös suorana viestintäkanavana Nokian Renkaiden ja asiakkaan välillä. Lisätakuu on voimassa kunkin asiakkaan osalta sovellettavien takuuehtojen mukaisesti. Näin takuu- ja reklamaatiotapauksissa voidaan tarkastaa renkaista kerätyistä tiedoista, onko renkaita käytetty asianmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on aina jokin seuraavista:

 • Sopimus

Palvelun toteuttamisen osalta henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröityneen käyttäjän ja Nokian Renkaiden välinen palvelusopimus. Renkaiden asianmukaisen käytön varmistaminen takuutapausten yhteydessä kerättyjen rengastietojen avulla tapahtuu palvelun käyttäjän hyväksymän palvelusopimuksen perusteella.

 

 • Oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittely perustuu Nokian Renkaiden oikeutettuun etuun. Nokian Renkaat käsittelee henkilötietoja kehittääkseen ja markkinoidakseen tuotteitaan, palveluitaan tai liiketoimintaansa sekä tarjotakseen asiakaspalvelua.

Mainonnan ja markkinoinnin osalta käyttäjien segmentointi ja sen perusteella tarjottavien vinkkitekstien ja ilmoitusten tuottaminen perustuu Nokian Renkaiden oikeutettuun etuun tarjota lisäpalveluja, joita se pitää asiakkailleen hyödyllisinä.

Nokian Renkaat on arvioinut oikeutetun edun perusteella tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksenmukaisuutta tasapainotestien avulla. Näin yhtiö pyrkii varmistamaan, että sen ja asiakkaan välillä vallitsee asianmukainen ja relevantti suhde sekä osoittamaan, ettei sen oikeutettu etu ole merkittävässä ristiriidassa käyttäjien oikeuksien tai yksityisyyden suojan kanssa.

 • Suostumus

Sijaintitietoja käsitellään vain palvelun käyttäjän suostumuksella. Sijaintitietoja käsitellään sovelluksen taustalla, mikä mahdollistaa anturin ja sovelluksen välisen Bluetooth-yhteyden muodostamisen. Sijaintitietoja ei tallenneta palveluun. Ajoneuvon nopeustiedot tallennetaan ja niitä käsitellään, jotta Nokian Renkaat voi antaa käyttäjille tietoa renkaiden turvallisesta käytöstä. Palvelun käyttäjät voivat milloin tahansa peruuttaa sijaintitietojen käsittelyyn antamansa suostumuksen muuttamalla mobiililaitteensa käyttöjärjestelmän asetuksia. Jos käyttäjä peruuttaa suostumuksensa, renkaita ei voida enää yhdistää antureihin.

Sähköisen suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, osalta Nokian Renkaat käsittelee palvelun käyttäjien henkilötietoja vain, jos he ovat antaneet siihen suostumuksensa. Palvelun käyttäjät voivat peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamansa suostumuksen markkinointisähköpostien lopusta löytyvän peruutuslinkin avulla.

KÄSITELTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN TYYPIT JA LÄHTEET

Nokian Renkaat kerää tietoja pääasiassa Intuitu-anturiratkaisun avulla siltä mobiililaitteelta, jolla palvelua käytetään, sekä palvelun käyttäjiltä. Lisäksi järjestelmä tuottaa teknisiä tietoja, jotka mahdollistavat palvelun piiriin kuuluvat analytiikkaprosessit. Raakadatasta johdetaan analytiikan avulla myös tietoja, jotka voidaan yhdistää käyttäjiin.

Intuitu-palvelun yhteydessä Nokian Renkaat kerää henkilötietoja seuraavista lähteistä:

 • palvelun käyttäjät
 • palveluun liittyvät sähköiset mittauslaitteet (renkaisiin kiinnitetyt anturit)
 • palvelun käytön mahdollistava mobiilisovellus
 • käyttäjän mobiililaite (nopeustiedot, laitemalli, laitetyyppi)
 • Nokian Renkaat -konserniin kuuluvien yhtiöiden muut rekisterit.

Intuitu-sovellus alkaa käsitellä tietoja, kun sovellus on aktivoitu ja käyttäjä on rekisteröitynyt palveluun. Kun rekisteröitynyt käyttäjä lisää Intuitu-palveluun ajoneuvon, jossa on Intuitu-anturilla varustetut renkaat, sovellus kerää palvelun käytön aikana syntyvät tiedot automaattisesti Bluetooth-yhteyden avulla, jos käyttäjä on antanut suostumuksensa sijaintitietojen käsittelyyn. Ajoneuvon nopeustiedot tallennetaan ja niitä käsitellään, jotta Nokian Renkaat voi antaa käyttäjille tietoa renkaiden turvallisesta käytöstä. Intuitu-sovelluksen avulla käyttäjä voi tarkastella renkaidensa käyttöön liittyviä tietoja, jotka on muodostettu edellä mainituilla tavoilla kerätyistä tiedoista. Sovellus lähettää kerätyt tiedot säännöllisesti järjestelmän pilvipalveluun, johon tiedot tallennetaan.

Intuitu-palvelun yhteydessä käsitellään seuraavantyyppisiä henkilötietoja:

 • Käyttäjätiedot, jotka on kerätty Intuitu-palveluun rekisteröityneistä käyttäjistä (nimi, kirjautumistiedot, yhteystiedot, yrityksen yhteystiedot) sekä rekisteröitymättömistä käyttäjistä (sähköpostiosoite, kutsun vastaanottaja, kutsun lähettäjä, kutsun tila). Jos käyttäjä käyttää palvelua Nokian Renkaiden asiakasyrityksen kautta, käyttäjän tiedot voidaan yhdistää sekä yrityksen tietoihin että muiden saman yrityksen rekisteröityneiden käyttäjien tietoihin. Organisaation käyttäjät näkevät muiden saman organisaation käyttäjien nimet ja sähköpostiosoitteet. Lisäksi Intuitu-palvelun yhteydessä voidaan käsitellä palveluun kirjautumattomien henkilöiden sähköpostiosoitteita. Näiden henkilöiden sähköpostiosoitteita käsitellään, jotta heille voitaisiin lähettää palvelun aktivoinnin mahdollistava kutsusähköposti.
 • Ajoneuvon tiedot, kuten ajoneuvon malli, kuvaus ja rekisterinumero (käyttäjän ilmoittama). Jokainen palvelun käyttäjä voidaan yhdistää vähintään yhteen ajoneuvoon sovelluksen käyttäjätilitietojen avulla. Jos käyttäjällä ei ole käytössään antureilla varustettuja älyrenkaita, renkaiden sarjanumerot ja niiden asennuspaikat voidaan syöttää sovellukseen manuaalisesti.
 • Renkaita koskevat mittaustulokset, kuten rengaspaine, kuluma, lämpötila sekä tarkka mittausaika ja -paikka . Renkaista saadut mittaustiedot on mahdollista yhdistää yksittäisiin käyttäjiin teknisten tunnisteiden avulla.
 • Ajoneuvon nopeus. Jos käyttäjä on antanut suosumuksensa sijaintitietojen käyttöön, sijaintitietoja käsitellään sovelluksen taustalla, mikä mahdollistaa anturin ja sovelluksen välisen Bluetooth-yhteyden muodostamisen. Myös ajonopeutta koskevat tiedot tallennetaan. Reaaliaikaiset tiedot siitä, onko ajoneuvo aktiivinen (liikkuuko ajoneuvo), ovat kaikkien samaan organisaatioon kuuluvien käyttäjien saatavilla. Ajoneuvon tilaa koskevia historiatietoja tai ajoneuvon sijaintitietoja ei kuitenkaan luovuteta muille käyttäjille. Käyttäjä voi lopettaa ajoneuvon tilan jakamisen muille käyttäjille estämällä sovellusta keräämästä kyseisiä tietoja. Tämä tapahtuu joko kirjautumalla ulos sovelluksesta tai katkaisemalla Bluetooth-yhteys.
 • Sovelluksen käyttöön liittyvät tiedot, kuten tiedot siitä, kuinka usein, kuinka kauan ja millaisella laitteella käyttäjä käyttää sovellusta. Nokian Renkaat luo analytiikan avulla tilastoja ja yhdistelee tietoja muodostaakseen raportteja palvelun käyttäjien käyttötottumuksista. Yksittäistä käyttäjää ei ole mahdollista tunnistaa näistä tiedoista.
 • Asiakaspalautteen ja tukipyyntöjen käsittelyssä käytettävät tiedot , kuten asiakkaan yhteystiedot, joiden käsittely mahdollistaa tukipyyntöihin tai palautteeseen vastaamisen, sekä palautteiden tai pyyntöjen sisällöt.
 • Tekniset tunnisteet ja muut tekniset tiedot, joita voidaan käyttää palvelun käyttäjien, renkaiden, mobiililaitteiden tai ajoneuvojen tunnistamiseen. Tekniset tunnisteet ja muut tekniset tiedot käsittävät esimerkiksi yhteyksien muodostamiseen käytettävät tekniset tiedot (laitteiden IP- ja MAC-osoitteet) sekä tietojen muokkaamisesta, poistamisesta tai vikatilanteista syntyvät tekniset tiedot.

Evästeet

Nokian Renkaat käyttää Intuitu-verkkosivustolla ja uutiskirjeissään evästeitä sekä muita tavanomaisia automaattisen tietojenkäsittelyn menetelmiä ja työkaluja. Nämä evästeet ja tekniset ominaisuudet mahdollistavat verkkomainonnan ja muun mainonnan tehokkuuden seurannan, ja osa niistä on välttämättömiä verkkosivuston toimivuuden ja/tai palvelun käytettävyyden kannalta. Lisätietoa evästeiden käytöstä löydät osoitteesta www.nokiantyres.com/privacy-statement/.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN

Henkilötietojen siirtäminen

Nokian Renkaat on kansainvälinen konserni ja hyödyntää myös alihankkijoita sekä ulkopuolisia palveluntarjoajia voidakseen toimia mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi Intuitu-palvelun tekninen ylläpito ja kehitys on ulkoistettu Nokian Renkaiden yhteistyökumppaneille. Myös tietyt Intuitu-palvelun yleisiin tukitoimintoihin (kuten tietojenkäsittely- ja analytiikkapalveluihin sekä mainonta- ja markkinointipalveluihin) liittyvät henkilötietojen käsittelyä sisältävät tehtävät on ulkoistettu palveluntarjoajille.

Alihankkijat käsitelevät henkilötietoja aina Nokian Renkaiden toimeksiannosta, ja ulkopuoliset tahot käsittelevät henkilötietoja ainoastaan Nokian Renkaiden puolesta. Tällaisissa tapauksissa käsittelystä solmitaan aina sopimus, jonka avulla varmistetaan, että Nokian Renkaiden käyttämät palveluntarjoajat ja Nokian Renkaiden yhteistyökumppanit käsittelevät asiakkaiden henkilötietoja lain vaatimusten ja hyvien tietojenkäsittelykäytäntöjen mukaisesti.

Jos Nokian Renkaat käyttää alihankkijoita tai palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, Nokian Renkaat huolehtii henkilötietojen tietosuojan riittävyydestä asianmukaisilla suojaustoimenpiteillä käyttämällä Euroopan unionin tarjoamia vakiosopimuslausekkeita tai muita sovellettavassa lainsäädännössä mainittuja mekanismeja.

Henkilötietojen luovuttaminen

Nokian Renkaat luovuttaa henkilötietoja eteenpäin vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä Nokian Renkaisiin kohdistuvien lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi.

Nokian Renkaat luovuttaa kerättyjä henkilötietoja kuitenkin myös muille Nokian Renkaat -konserniin kuuluville yrityksille. Näin tehdään yleensä asiakassuhteiden hallintaa ja markkinointia varten.

Jos Nokian Renkaat myy liiketoimintojaan tai omaisuuttaan, sulautuu osin tai kokonaan toiseen yritykseen tai konserniin tai muutoin järjestelee uudelleen liiketoimintaansa tai omaisuuttaan, sen on luovutettava henkilötietoja näiden liiketoimintojen tai omaisuuserien ostajalle tai mahdolliselle myyjälle sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa. Tällaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittelyn perusteena on Nokian Renkaiden oikeutettu etu (yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen). Jos Nokian Renkaiden asiakas tai Intuitu-palvelun käyttäjä vastustaa tällaista käsittelyä, liiketoimintojen ostaja ei välttämättä enää kykene tarjoamaan vastaavia palveluita asiakkaalle tai käyttäjälle.

HENKILÖTIETOJEN TIETOTURVA

 

Nokian Renkaat pyrkii suojaamaan henkilötiedot katoamiselta, väärinkäytöksiltä tai vastaavalta luvattomalta käytöltä tai tarkastelulta teknisin keinoin sekä muiden käytännön järjestelyjen avulla. Näihin järjestelyihin ja keinoihin lukeutuvat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden sekä turvallisten palvelintilojen käyttö. Kaikki henkilötietoja käsittelevät työntekijät sitoutuvat käsittelemään tietoja luottamuksellisesti. Henkilötietoja voivat käyttää vain henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Henkilötietojen käyttöä hallitaan järjestelmän käyttöoikeuksien avulla. Nokian Renkaat kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti varmistaakseen, että henkilötietoja käsitellään aina lain ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, Nokian Renkaat ilmoittaa tapahtuneesta sovellettavan lainsäädännön mukaisesti asianmukaisille valvontaviranomaisille sekä kaikille henkilöille, joiden henkilötiedot ovat saattaneet vaarantuneet tietoturvaloukkauksen seurauksena.

REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

Vastuullisena toimijana Nokian Renkaat haluaa kertoa asiakkaidensa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista avoimesti ja läpinäkyvästi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeus tutustua tietoihin. Palvelun käyttäjillä on oikeus saada tietää, käsitteleekö Nokian Renkaat heidän henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään, sekä oikeus saada kopio käsitellyistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen. Jos Nokian Renkaiden käsittelemät henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, palvelun käyttäjällä on oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisua tai täydentämistä.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.Tietyissä tilanteissa palvelun käyttäjällä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Tilanne voi olla tämä esimerkiksi silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojensa oikeellisuuden. Tällaisessa tilanteessa käsittelytoimia rajoitetaan siihen saakka, kunnes henkilötietojen oikeellisuus on varmistettu.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä.Palvelun käyttäjillä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu Nokian Renkaiden oikeutetun edun perusteella, palvelun käyttäjillä on lisäksi oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä erityisten henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvien syiden perusteella.

Oikeus tietojen poistamiseen. Palvelun käyttäjillä on oikeus pyytää Nokian Renkaita poistamaan henkilötietonsa. Joissakin tapauksissa henkilötietojen poistamisen saattaa estää jokin ensisijainen syy, jonka vuoksi henkilötietojen käsittelyä tai säilyttämistä on jatkettava. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi oikeudelliset velvoitteet ja takuuseen liittyvät tarpeet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Jos Nokian Renkaat käsittelee henkilötietoja sopimuksen tai suostumuksen perusteella, palvelun käyttäjillä on oikeus pyytää henkilötietonsa koneluettavassa muodossa. Tämä koskee vain henkilötietoja, jotka käyttäjät ovat itse antaneet Nokian Renkaille.

Oikeus peruuttaa suostumus. Jos henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus, palvelun käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Käyttäjä voi peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamansa suostumuksen markkinointisähköpostien lopusta löytyvän peruutuslinkin avulla.

****

Huomaathan, että jos olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, voit muokata ja poistaa tietojasi suoraan Intuitu-sovelluksessa. Voit myös hallinnoida henkilötietojesi käsittelyyn antamiasi suostumuksia sovelluksen asetuksissa. Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista tai haluat esittää niihin liittyvän pyynnön, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] .

Jos rekisteröity kokee, että hänen henkilötietojensa käsittely ei ole asianmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus asiaankuuluvalle valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun ajantasaiset yhteystiedot ja menettelyohjeet löydät tietosuojavaltuutetun verkkosivustolta osoitteesta https://tietosuoja.fi .

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Henkilötietojen säilytysajat määritellään niiden käsittelyn tarkoituksen ja sovellettavan lainsäädännön vaatimusten perusteella. Ellei laki toisin edellytä, Nokian Renkaat säilyttää Intuitu-palvelun käyttäjiltä kerättyjä henkilötietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

 • Käyttäjään yhdistettävissä olevat tunnistetiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun käyttäjän asiakassuhde palveluun on päättynyt tai viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua siitä, kun käyttäjä on viimeksi kirjautunut palveluun. Poikkeuksen tähän käytäntöön muodostavat ne tilanteet, joissa sovellettava laki edellyttää käyttäjätietojen säilyttämistä yli viiden vuoden ajan. Asiakassuhde katsotaan päättyneeksi, kun käyttäjä pyytää Nokian Renkaita poistamaan tietonsa.
 • Sähköisen suoramarkkinointiviestinnän osalta henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin annettu suostumus on voimassa. Jos käyttäjä peruuttaa suostumuksensa, Nokian Renkaat keskeyttää henkilötietojen käsittelyn sähköistä suoramarkkinointia varten ja poistaa henkilötiedot, ellei tietojen käsittelylle ole muuta perustetta.
 • Palveluun ei tallenneta rekisteröitymättömien käyttäjien henkilötietoja. Poikkeuksen tähän muodostavat kuitenkin aktivointikutsuja varten tallennettavat tiedot. Kutsuja säilytetään 30 päivän ajan.
 • Palveluun liitetyn ajoneuvon tiedot poistetaan, kun palvelun käyttäjä poistaa ajoneuvon palvelusta. Jos käyttäjätili kuuluu organisaatiolle, ajoneuvon tiedot poistetaan, kun organisaation järjestelmänvalvoja poistaa ajoneuvon palvelusta.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen säilytysajoista, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] .

TÄMÄN TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITETYT VERSIOT

Nokian Renkaat kehittää palveluitaan jatkuvasti, ja kehitystyön myötä myös tähän tietosuojaselosteeseen saatetaan tehdä muutoksia. Selostetta saatetaan muuttaa myös silloin, jos sitä säätelevä lainsäädäntö muuttuu. Suosittelemme tarkistamaan tämän tietosuojaselosteen säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta. Nokian Renkaat pyrkii kuitenkin ilmoittamaan asiakkaille erikseen, jos henkilötietojen käsittelyssä tapahtuu olennaisia muutoksia. Näistä muutoksista tiedotetaan Intuitu-palvelun rekisteröityneille käyttäjille sähköpostitse. Sähköpostiviestit lähetetään siihen osoitteeseen, jonka käyttäjä on itse antanut rekisteröitymisen yhteydessä tai syöttänyt Intuitu-sovellukseen.

Whistleblowing tietosuojaseloste

Nokian Renkaat –konsernilla on käytössään väärinkäytösten ilmoittamisprosessi epäiltyjen sisäisten rikkomusten tai muun epäeettisen käyttäytymisen selvittämiseksi. Nokian Renkaat Oyj (“Nokian Renkaat” tai “me”) toimii ilmoitusmenettelyyn liittyvien henkilötietojen rekisterinpitäjänä.

Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, kuinka käsittelemme henkilötietoja ilmoitusmenettelyn yhteydessä. Väärinkäytösten ja epäeettisen toiminnan selvittämiseen liittyvien henkilötietojen käsittely voi kohdistua useiden eri rekisteröityjen henkilötietoihin. Useimmiten ilmoitukset sisältävät ilmoituksen tekijän sekä ilmoituksen kohteen henkilötietoja. Riippuen tutkittavasta tapauksesta, käsittely saattaa myös kohdistua muihin rekisteröityihin kuten esimerkiksi ilmoituksen tutkijaan sekä mahdollisten todistajien henkilötietoihin.

Yksityisyytesi suojaamiseksi käsittelemme henkilötietoja läpinäkyvästi ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT 

Nokian Renkaat Oyj toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä väärinkäytöksiä koskevien ilmoituksien käsittelyssä. Tietosuojaan liittyvät kysymykset voi lähettää meille osoitteeseen: 

Nokian Renkaat Oyj 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, FINLAND 
[email protected]

Käsittelyn tarkoitukset JA OIKEUSPERUSTE

Nokian Renkaiden ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on ylläpitää luottamusta Nokian Renkaat –konsernia kohtaan ja varmistaa, että hallinto- ja ohjausjärjestelmämme toimivat laadukkaasti. Lisäksi tavoitteena on rohkaista työntekijöitämme ja muita sidosryhmiämme raportoimaan havaitsemistaan lakien, liiketoimintaperiaatteidemme taikka muun ohjeistuksemme vastaisesta toiminnasta.

Nokian Renkaiden ilmoitusmenettelyn yhteydessä henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: 

 • epäiltyjen rikosten, sisäisten rikkomusten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi, tunnistamiseksi ja tutkimiseksi;
 • epäeettisten tai Nokian Renkaiden liiketoimintaperiaatteiden vastaisten toimien estämiseksi, tunnistamiseksi ja tutkimiseksi.

Henkilötietojesi käsittely perustuu seuraaviin oikeusperusteisiin: 

 • käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etumme seurata sovellettavien lakien, Nokian Renkaiden liiketoimintaperiaatteiden ja muiden ohjeiden noudattamista.
 • käsittely voi myös perustua lakisääteiseen velvoitteeseen niissä tapauksissa, joissa ilmoitusmenettely on kansallisen lainsäädännön perusteella pakollista.
 • erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on, että käsittely on tarpeen Nokian Renkaiden tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla tai että käsittely on välttämätöntä laillisten vaatimusten asettamiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi.

Käsiteltävät HENKILÖTIETORYHMÄT JA HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET

Nokian Renkaiden sisäisen tarkastuksen yksikkö johtaa kaikkia virallisten ilmoituskanavien kautta käynnistyneitä tutkimuksia. Ilmoitusmenettelyn yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot kerätään ensisijaisesti virallisten ilmoituskanavien (erikseen määritelty sähköpostiosoite tai postiosoite) kautta. Tutkittavasta tapauksesta riippuen henkilötietoja voidaan kerätä myös tutkintatoimenpiteillä.

Käsiteltäviin henkilötietoihin sisältyy useimmissa tapauksissa: 

 • Alkuperäisen ilmoituksen kautta saadut tiedot, kuten ilmoittajan nimi ja yhteystiedot ja ilmoituksen kohteen nimi, sekä kuvaus epäillystä väärinkäytöksestä. Ilmoituksen luonteesta ja asiayhteydestä johtuen vastaanotettu tieto voi vaihdella tapauskohtaisesti. Riippuen käsiteltävästä tapauksesta, tiedot voivat sisältää myös erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja.
 • Tutkintatoimenpiteillä hankitut tiedot kuten työsuhteeseen liittyvät tiedot, fyysiseen turvallisuuteen liittyvät tiedot (esim. kameravalvonta, kulunvalvontatiedot), järjestelmien hallinnointiin ja tietoverkkojen turvallisuuteen liittyvät tiedot, työtunnit, todistajalausunnot, julkisista rekistereistä tapauskohtaiset hankitut tiedot, sekä muut julkiset tai sisäisistä järjestelmistä saadut tiedot.

Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Henkilötietojen siirrot

Globaalina yrityksenä Nokian Renkaat voi käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia väärinkäytöksiä koskevien ilmoitusten käsittelemiseen. Alihankkijoiden ja palveluntarjoajien suorittama henkilötietojen käsittely tapahtuu aina Nokian Renkaiden toimeksiannosta. Henkilötietojen käsittelystä sovitaan erillisellä tietojenkäsittelysopimuksella sen varmistamiseksi, että palveluntarjoajamme ja yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja lakien ja hyvien tietojenkäsittelykäytäntöjen mukaisesti.

Mikäli alihankkijamme tai palveluntarjoajamme sijaitsevat Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, varmistamme henkilötietojen asianmukaisen ja riittävän suojan. Suojakeinot, joita käytämme ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet tai muu voimassaolevan lainsäädännön mukainen suojamekanismi.

Henkilötietojen luovutukset

Luovutamme henkilötietoja ensisijaisesti vain silloin, kun se on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Mikäli tutkittava tapaus liittyy laittomaan tai rikolliseen toimintaan, tapaus voidaan ilmoittaa asianmukaisille viranomaisille sovellettavan lainsäädännön mukaisesti (esim. lainvalvontaviranomaiset, verohallinto, tulli) sekä tietyissä tapauksissa vakuutusyhtiölle tai muille asianomistajille.

Yritysjärjestelytilanteissa meidän tulee luovuttaa henkilötietoja tällaisen liiketoiminnan tai omaisuuden ostajalle tai mahdolliselle myyjälle sovellettavien lakien mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden.

Henkilötietojen turvallisuus

Varmistamme teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä henkilötietojen tietoturvallisen käsittelyn. Hyödynnämme esimerkiksi palomuureja, salaustekniikoita ja turvallisia palvelinympäristöjä. Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee salassapitovelvoite. Pääsy henkilötietoihin on aina rajattu roolin ja työtehtävien perusteella.

Tietoturvaloukkaustilanteissa arvoimme mahdolliset tietosuojariskit ja ilmoitamme niistä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti tietosuojaviranomaiselle, sekä kaikille, joiden henkilötiedot ovat saattaneet vaarantua.

Rekisteröidyn oikeudet

Vastuullisena yrityksenä haluamme olla avoin ja läpinäkyvä henkilötietojen käsittelyssä. Haluamme tarjota rekisteröidylle mahdollisuuden vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn. Ilmoitusmenettelyn ja siinä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn luonteen vuoksi meillä on kuitenkin tietyissä tapauksissa oikeus poiketa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Oikeus saada pääsy tietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö hänen henkilötietojaan, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä saada kopio henkilötiedoistaan. Ilmoitusmenettelyn tietojenkäsittelyn arkaluonteisuuden vuoksi, tarkastuspyynnön toteuttamisen yhteydessä on välttämätöntä ottaa huomioon kaikkien osapuolten edut ja intressit. Tarkastusoikeuden toteuttaminen voi vaikuttaa haitallisesti muiden osapuolten oikeuksiin tai vapauksiin, jonka vuoksi kaikkia tarkastuspyyntöjä ei voida täysimääräisesti toteuttaa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen. Mikäli ilmoitusta koskevat henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai täydentämistä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista kiistämällä tietojensa paikkansapitävyys tai käsittelyn laillisuus. Tällaisessa tilanteessa käsittelytoimia voidaan rajoittaa, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu. Oikeutta käsittelyn rajoittamiseen arvioidaan tapauskohtaisesti. Rekisterinpitäjällä voi olla, rajoittamisvaatimuksesta huolimatta, oikeus käsitellä henkilötietoja oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun.  Voimme tarvittaessa rajoittaa rekisteröidyn oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tulla unohdetuksi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista. Joissain tapauksissa henkilötietojen käsittelyyn ja säilyttämiselle saattaa kuitenkin olla oikeutettu peruste, kuten esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Mikäli koet, että henkilötietojasi ei käsitellä asianmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät kysymykset ja pyynnöt voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai kunnes vastaanotamme tietojen poistopyynnön, ellei meillä ole oikeutettua etua tai laissa erikseen märiteltyä perustetta säilyttää tietoja pyynnöstä huolimatta.

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen väärinkäyttöilmoitusten käsittelemiseksi ja tutkimiseksi tai mahdollisten seuraamusten, lakien tai taloudellisten vaatimusten täyttämiseksi. Mikäli ilmoituksesta seuraa oikeudellisia jatkotoimenpiteitä, säilytämme henkilötietoja, kunnes tapauksen käsittely saadaan päätökseen. Lailliseen velvollisuuteen perustuen, Nokian Renkaat säilyttää kaikki vastaanotetut ilmoitukset ja niihin liittyvät aineistot, joiden katsotaan olevan merkityksellisiä tutkinnan tai tutkinnan päättämisen kannalta, mukaan lukien mahdolliset tiivistelmät tai asiakirjaluettelot, kymmenen vuoden ajan alkaen päivästä, jona tapaus on ratkaistu tai sen ei katsota vaativan lisätutkintatoimenpiteitä.

Säilytysaikoihin liittyvät kysymykset pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ja päivitämme säännöllisesti tietosuojaselostettamme. Muutokset tietosuojaselosteessa voivat myös johtua lainsäädännön muutoksista. Mikäli jokin henkilötietojen käsittelyssämme olennaisesti muuttuu, viestimme avoimesti muutoksista rekisteröidyille.