15. maaliskuu 2019 09:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaiden Taloudellinen katsaus ja Yritysvastuuraportti 2018 on julkaistu

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.3.2019 klo 9.00

Nokian Renkaat on julkaissut Taloudellisen katsauksen 2018 osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/ sekä Yritysvastuuraportin 2018 osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/vastuullisuus/.

Taloudellinen katsaus 2018 sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Hallituksen toimintakertomus sisältää myös selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Yritysvastuuraportti 2018 on laadittu GRI-standardien mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2018 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla.

Taloudellinen katsaus ja Yritysvastuuraportti ovat saatavissa myös tämän pörssitiedotteen liitteenä PDF-versioina.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. +358 10 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com 


Liitteet