8. syyskuu 2021 12:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj julkistaa keskipitkän aikavälin kasvustrategiansa tavoitteena 2 miljardin euron liikevaihto – Taloudelliset ja ei-taloudelliset tavoitteet päivitetty

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.9.2021 klo 12:00  

Nokian Renkaiden hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn keskipitkän aikavälin strategian sekä päivitetyt taloudelliset ja ei-taloudelliset tavoitteet. Nokian Renkaat pyrkii kasvamaan orgaanisesti markkinoita nopeammin ja kasvattamaan markkinaosuuttaan kaikilla keskeisillä markkina-alueilla.  

Hallitus on hyväksynyt seuraavat keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet: 

  • Markkinoita nopeampi kasvu: Liikevaihto 2 miljardia euroa  

  • Hyvä tuotto ja kannattavuus: Segmentit yhteensä liikevoittomarginaali ja segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 20 %:n* tasolla 

  • Kasvava vuosittainen osinko: Osinko yli 50 % nettovoitosta 

”Mittava investointivaiheemme on takana, mikä antaa hyvät lähtökohdat yhtiömme orgaaniselle kasvulle ja vahvalle suoritukselle. Tuotantokapasiteettimme yhdessä arvostetun Nokian Renkaiden brändin ja huipputason tiimin kanssa mahdollistavat liiketoimintamme kasvun – olemme valmiita kasvamaan nopeammin kohti kahden miljardin liikevaihtoa. Kehitämme operatiivista ja kaupallista toimintaamme ja nostamme yhtiömme uudelle tasolle tulevina vuosina. Kehitystä tukee markkinoiden kasvu,” sanoo Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio.   

Kasvua vauhdittavat uudet tuotteet ja vahvempi kaupallinen toiminta 

Maailmanlaajuisten rengasmarkkinoiden odotetaan kasvavan vuosittain noin 5 % vuoteen 2024 mennessä (lähde: LMC Tyre & Rubber). Nokian Renkaiden keskipitkän aikavälin tavoite on kasvaa markkinoita nopeammin ja saavuttaa kahden miljardin euron liikevaihto. Makrotrendit, kuten kasvava uusien automallien määrä, SUV- ja crossover-mallien yleistyminen sekä ilmastonmuutoksen torjunta, lisäävät vastuullisesti tuotettujen ja innovatiivisten renkaiden kysyntää.  

Keskipitkän aikavälin kasvustrategia perustuu Nokian Renkaiden vahvuuksiin. Näihin kuuluvat laadukkaat tuotteet ja huipputason brändi, tehokas toimitusketju, johtava asema vastuullisuudessa sekä vahva Nokian Renkaiden tiimi. Yhtiö on julkistanut vuosina 2020–2021 ennätysmäärän uusia tuotteita ja kiihdyttää edelleen innovaatiotoimintaa vahvistaakseen kilpailukykyään ja ainutlaatuista asemaansa premium-rengassegmentissä. Laajeneva tuotevalikoima sekä kaupallisen toiminnan vahvistaminen vauhdittavat liikevaihdon kasvua. Keskeistä on Nokian Renkaiden brändin vahvistaminen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kannattavuuden paranemista tukevat volyymien kasvu ja operatiivisen toiminnan tehostaminen.  

Uudet ei-taloudelliset tavoitteet nostavat riman korkeammalle 

Rengasalan vastuullisuuden edelläkävijänä Nokian Renkaat nostaa vastuullisuutensa entistäkin korkeammalle tasolle. Yhtiöllä on uudet, kunnianhimoiset ei-taloudelliset tavoitteet, jotka jalkautetaan läpi toimintojen. 

Ei-taloudellisten tavoitteiden keskiössä ovat uusien ympäristö- ja turvallisuusinnovaatioiden kehittäminen tuotteisiin, CO₂-päästöjen vähentäminen Science Based Targets -ohjelman mukaisesti, entistäkin turvallisempi työympäristö sekä toimittajien vastuullisuuden valvonta.  

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Nokian Renkaat esimerkiksi  

  • kasvattaa renkaissa käytettyjen kierrätettyjen tai uusiutuvien materiaalien osuutta 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä 

  • vähentää sekä raaka-aineista että renkaista aiheutuvia CO₂-päästöjä 25 %:lla vuosina 2018–2030 

  • vähentää tapaturmataajuutta (LTIF) 20 %:lla vuosittain 

  • on auditoinut 100 % aktiivisista korkean vastuullisuusriskiluokituksen toimittajista vuoteen 2025 mennessä 

Kaikki ei-taloudelliset tavoitteet löytyvät osoitteesta https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/vastuullisuus/ymparisto/tavoitteemme-ja-saavutuksemme/

Nokian Renkaat oli ensimmäinen rengasyhtiö, jonka päästövähennystavoitteet saivat virallisen hyväksynnän Science Based Targets -ohjelmalta. Yhtiö valittiin vuonna 2021 jo neljättä vuotta peräkkäin Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World -indeksiin ja se kuuluu näin maailman vastuullisimpiin pörssiyrityksiin. 

Päivitetyn kasvustrategian yhteydessä Nokian Renkaat on määritellyt toimintansa tarkoituksen. Nokian Renkaat auttaa maailmaa ajamaan fiksummin. Yhtiö on vuosikymmenten ajan turvannut ihmisten elämää ja on sitoutunut jatkamaan tätä työtä mahdollistamalla entistäkin turvallisemman, älykkäämmän ja vastuullisemman ajamisen.  

Pääomamarkkinapäivä 

Nokian Renkaiden johto esittelee yhtiön kasvustrategian ja taloudelliset tavoitteet tarkemmin virtuaalisessa pääomamarkkinapäivässä, joka pidetään torstaina 9. syyskuuta 2021 alkaen klo 13 Suomen aikaa. Verkkolähetystä voi seurata osoitteessa https://nokiantyres.videosync.fi/2021-09-09-cmd2021.

Lisätietoja on osoitteessa https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/paaomamarkkinapaivat/

*Segmentit yhteensä -luvut eivät sisällä USA:n tehtaan käynnistykseen liittyviä kuluja, liikearvon alentumiskuluja, uudelleenjärjestelykuluja sekä muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä. 

Nokian Renkaat Oyj 

Päivi Antola 
Johtaja, Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä 

Lisätietoja: 
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742 
Teemu Kangas-Kärki, talousjohtaja, puh. 010 401 7750 
Päivi Antola, johtaja, Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä, puh. 010 401 7327 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi