15. maaliskuu 2019 13:15 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj: Verohallinnon myönteinen päätös verovuoden 2011 oikaisuvaatimuksessa lopullinen

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.3.2019 klo 13.15

8.3.2019 Nokian Renkaat tiedotti, että Korkein hallinto-oikeus oli hylännyt veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituslupahakemuksen Nokian Renkaiden vuosien 2007−2010 verokiistassa. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden toukokuussa 2018 tekemä päätös on näin lainvoimainen ja verovuosien 2007−2010 verokiista on loppuun käsitelty. KHO:n päätöksen johdosta Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on peruuttanut vuotta 2011 koskeneen valituksensa. Verohallinnon vuonna 2018 tekemä myönteinen päätös Nokian Renkaiden verovuoden 2011 oikaisuvaatimuksessa on näin lainvoimainen.

Oikaisut taloudelliseen raportointiin verovuoden 2011 osalta tehdään vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Asialla ei ole rahavirtavaikutusta vuonna 2019, koska verohallinto palautti yhtiön maksamat lisäverot korotuksineen vuonna 2018.

Taustaa:

Konserniverokeskus suoritti vuosina 2012–2013 vuoteen 2011 kohdistuvan siirtohinnoittelua koskevan verotarkastuksen, jossa tutkittiin Nokian Renkaat Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden välisten liiketapahtumien markkinaehtoisuutta.

Yhtiö vastaanotti lokakuussa 2017 Verohallinnon oikaisupäätöksen verovuoteen 2011 liittyen. Oikaisupäätöksen mukaisesti yhtiö maksoi 59 MEUR, josta 39 MEUR oli lisäveroja ja 20 MEUR veronkorotuksia ja korkoja. Yhtiö piti Verohallinnon oikaisupäätöstä perusteettomana ja haki siihen muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta.

Kesäkuussa 2018 verotuksen oikaisulautakunta hyväksyi yhtiön oikaisuvaatimuksen ja Verohallinto palautti yhtiön aiemmin maksamat lisäverot ja korot 59 MEUR yhtiölle kesäkuussa 2018. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö teki valituksen hallinto-oikeuteen heinäkuussa 2018.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. 010 401 7750

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi