21. tammikuu 2022 10:20 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 21.1.2022 klo 10.20

Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhdeksästä jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, ja että alla mainitut henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Heikki Allonen
Jukka Hienonen
Veronica Lindholm
Inka Mero
Christopher Ostrander
Jouko Pölönen
George Rietbergen
Pekka Vauramo

Uudeksi jäseneksi ehdotetaan Susanne Hahnia.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Raimo Lind on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

”Olemme iloisia voidessamme ehdottaa hallitusta, jolla on kattava osaaminen ja kokemus Nokian Renkaiden operatiivisen johdon tukemiseksi. Ehdotettu uusi jäsen tuo arvokasta uutta osaamista ja kokemusta hallitukseen: Susanne Hahnilla on laaja-alainen tausta autoteollisuudesta ja kokemusta myös uusista liiketoimintamalleista siinä”, sanoo Antti Mäkinen, Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja. ”Haluan kiittää Raimo Lindiä hänen arvokkaasta työstään Nokian Renkaiden hyväksi hänen toimikaudellaan vuodesta 2014 lähtien.”

Jukka Hienosen ehdotetaan jatkavan hallituksen puheenjohtajana ja Pekka Vauramon hallituksen varapuheenjohtajana.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Nokian Renkailla on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 75 000 euroa ja muille jäsenille 52 500 euroa. Vuonna 2021 alkaneella toimikaudella vuosipalkkiot ovat olleet seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 102 500 euroa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 72 500 euroa ja muut jäsenet 50 000 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa myös, että vuosipalkkio maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina.

Kokouspalkkioiden ehdotetaan säilyvän ennallaan ja olevan 700 euroa/hallituksen tai valiokunnan kokous. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan ulkopuolella. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä ehdotetaan 700 euron kokouspalkkion maksamista. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, ja yksi jäsen on yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Seuraavat jäsenet nimettiin nimitystoimikuntaan kesäkuussa 2021: Antti Mäkinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) Solidium Oy:n nimeämänä; Heikki Westerlund (hallitusammattilainen) Bridgestone Corporationin nimeämänä; Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä; Kalle Karppinen (osaketutkimuksen johtaja, pohjoismaiset osakkeet, Nordea Investment Management) Nordea Rahastojen nimeämänä; ja Jukka Hienonen, Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen valitsemiseen ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

Nimitystoimikunta on kokoontunut toimikaudellaan viisi kertaa ja kaikki jäsenet ovat osallistuneet kaikkiin kokouksiin. Jukka Hienonen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta käsitteli hallituksen palkkioita ja teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta sekä varapuheenjohtajasta.

Lisätietoja:

Antti Mäkinen, Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja puh. 010 830 8905

Hallituksen uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo on tiedotteen liitteenä.

Nokian Renkaat Oyj
Päivi Antola, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 401 7327
 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media, www.nokianrenkaat.fi


Liitteet