26. marraskuu 2020 12:20 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 26.11.2020 klo 12.20

Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä yhdeksästä (9) jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Heikki Allonen
Jukka Hienonen
Raimo Lind
Veronica Lindholm
Inka Mero
George Rietbergen
Pekka Vauramo

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

Christopher Ostrander
Jouko Pölönen

”Olemme iloisia voidessamme ehdottaa hallitusta, jolla on kattava osaaminen ja kokemus Nokian Renkaiden operatiivisen johdon tukemiseksi. Ehdotetut uudet jäsenet tuovat arvokasta uutta osaamista hallitukseen: Christopher Ostranderilla on laaja-alainen tausta Yhdysvaltojen rengas- ja autonosateollisuudesta, ja Jouko Pölösellä on vahva talousalan osaaminen”, sanoo Antti Mäkinen, Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Jukka Hienosta ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Pekka Vauramoa.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kari Jordan on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 102 500 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 72 500 euroa vuodessa ja muille jäsenille 50 000 euroa vuodessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että vuosipalkkio maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina.

Kokouspalkkioksi ehdotetaan 700 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan ulkopuolella. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä ehdotetaan 700 euron kokouspalkkion maksamista. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Seuraavat jäsenet nimitettiin Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kesäkuussa: Antti Mäkinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) Solidium Oy:n nimeämänä; Heikki Westerlund (hallitusammattilainen) Bridgestone Corporationin nimeämänä; Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä; Timo Sallinen (osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä; ja Jukka Hienonen, Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Jukka Hienonen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta käsitteli hallituksen palkkioita ja teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta.

Nokian Renkaiden 2.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Toimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen valitsemiseen ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset. Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, ja yksi jäsen on hallituksen puheenjohtaja. Neljä suurinta omistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella kesäkuun ensimmäisenä pankkipäivänä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon nimitystoimikunnan kokoonpanon määrittämisessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön hallitukselle kesäkuun ensimmäiseen pankkipäivään mennessä.

Lisätietoja:
Antti Mäkinen, Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 830 8905

Uusien hallituksen jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat tiedotteen liitteinä.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media, www.nokianrenkaat.fi


Liitteet