8. maaliskuu 2019 18:15 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj: Hallinto-oikeuden päätös vuosien 2007−2010 verokiistassa lopullinen

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.3.2019 klo 18.15

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituslupahakemuksen Nokian Renkaiden vuosien 2007−2010 verokiistassa. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden toukokuussa 2018 tekemä päätös on näin lainvoimainen ja verovuosien 2007−2010 verokiista on loppuun käsitelty.

Toukokuussa 2018 hallinto-oikeus kumosi Verohallinnon oikaisulautakunnan 89,2 miljoonan euron veropäätökset kokonaan ja määräsi Verohallinnon lisäksi maksamaan oikeudenkäyntikuluja Nokian Renkaille 40 000 euroa.

Yhtiö on kirjannut Verohallinnon oikaisulautakunnan 89,2 miljoonan veropäätökset kokonaisuudessaan tilinpäätökseen. Oikaisut taloudelliseen raportointiin tehdään vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä ei ole rahavirtavaikutusta, koska verohallinto palautti yhtiön maksamat lisäverot korotuksineen vuonna 2018.

Verokiistan taustaa 

Konserniverokeskus suoritti vuosina 2012–2013 vuosiin 2007–2010 kohdistuvan siirtohinnoittelua koskevan verotarkastuksen, jossa tutkittiin Nokian Renkaat Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden välisten liiketapahtumien markkinaehtoisuutta. Yhtiö maksoi kokonaisuudessaan 89,2 miljoonaa euroa lisäveroa ja veronkorotuksia verovuosilta 2007–2010 perustuen Verohallinnon verotuksen oikaisupäätöksiin ja haki niihin muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen tammikuussa 2017.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. 010 401 7750

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi